Teikti (to render) conjugation

Lithuanian
6 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
teikiu
I render
teiki
you render
teikia
he/she renders
teikiame
we render
teikiate
you all render
teikia
they render
Past tense
teikiau
I rendered
teikei
you rendered
teikė
he/she rendered
teikėme
we rendered
teikėte
you all rendered
teikė
they rendered
Past freq. tense
teikdavau
I used to render
teikdavai
you render
teikdavo
he/she used to render
teikdavome
we used to render
teikdavote
you all used to render
teikdavo
they used to render
Future tense
teiksiu
I will render
teiksi
you will render
teiks
he/she will render
teiksime
we will render
teiksite
you all will render
teiks
they will render
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
teikčiau
I would render
teiktum
you would render
teiktų
he/she would render
teiktume
we would render
teiktute
you all would render
teiktų
they would render
Imperative mood
-
teik
you render
-
-
teikite
you all render
-

Examples of teikti

Example in LithuanianTranslation in English
Komisijai taip pat nebuvo aišku, kodėl, siekiant sklandžiai teikti taukų lydymo paslaugą, įmonėms, atleistoms nuo mokesčio arba taukų lydymo įmonėms, galėtų prireikti pagalbos veiklai, kuri būtų teikiama kaip kompensacija, viršijanti grynąsias taukų lydymo paslaugos teikimo išlaidas.Similarly, the Commission could not see why the smooth operation of the rendering service required the payment of what was possibly operating aid to undertakings not subject to the levy or payments to rendering undertakings that were possibly above what was necessary to cover the net cost of providing the rendering service.
KĮF taip pat pažymi, kad valstybės lėšos, kuriomis naudojosi Prancūzijos taukų lydytojai, buvo skirtos finansuoti ne tik TLVP, tokią, kaip ji apibrėžta įstatyme, bet ir kitą veiklą, neįeinančią į įstatymo taikymo sritį, pavyzdžiui, finansuoti gyvulių miltų, pagamintų tiek po 2000 m. gruodžio mėn. Tarybos sprendimo, uždraudžiančio juos gaminti Bendrijoje, tiek prieš šį sprendimą, šalinimą, kuriam atlikti taukų lydytojams, skubiai ir nepaskelbus kvietimo teikti paraiškas, būtų skirta 205 milijonų eurų pagalba.The FCD also pointed out that the public financing received by the French rendering undertakings was intended not only to finance the PRS as defined by the legislation, but also to finance other activities not falling within the scope of that legislation, such as the destruction of animal meal produced both before and after the Community ban of December 2000, for which aid of EUR 205 million was paid to rendering undertakings as an emergency measure and without an invitation to tender.
„Regioniniai susitarimai“ – dvišaliai ir regioniniai susitarimai, pakrantės valstybių sudaryti siekiant teikti tarpusavio pagalbą jūrų taršos įvykio atveju;‘regional agreements’ means the bilateral and regional agreements concluded between coastal states to render mutual assistance in the event of a maritime pollution incident;
GGE paragino tai pajėgiančias valstybes, kurių bus paprašyta, teikti paramą valstybėms, kurioms jos reikia.The GGE encouraged those States in a position to do so, to render assistance to States in need, upon request.
Sudaryti sąlygas generaliniam direktoriui teikti specialias konsultacijas OPCW politikos formavimo organams ir valstybėms, kurios yra Konvencijos Šalys, mokslo ir technologijų srityse, susijusiose su Konvencija.To enable the Director-General to render special advice to the OPCW policy making organs and to the States Parties on the areas of science and technology relevant to the Convention.
KĮF buvo tos nuomonės, kad pagalba teikė dvigubą naudą: ji sumažino verslininko riziką, kuri paprastai tenka taukų lydymo įmonėms, ir panaikino išlaidas, kurių paprastai turėdavo gyvūnų augintojai ir skerdyklos, kaip gamintojai, kurių veikloje susidaro gyvūnų kūnai ir skerdyklose sulaikyta mėsa.The FCD already took the view that the aid conferred two advantages, reducing the business risks that rendering undertakings normally had to face and eliminating a cost normally borne by livestock farmers and slaughterhouses, as producers of carcases and material seized at slaughterhouses.

More Lithuanian verbs

Related

įteikti
present
nusiteikti
be disposed
nuteikti
turn against
pateikti
supply
perteikti
convey
suteikti
provide

Similar

įtikti
please
keikti
swear
keiktis
swear
krikti
break up
peikti
reprehend
reikti
be needed
teigti
assert
teiktis
deign
teisti
judge
tekėti
flow
telkti
collect
telktis
rally
tempti
drag
teršti
pollute
tiekti
supply
trikti
become disturbed
trukti
last
tuokti
marry
tuoktis
get married
veikti
do

Similar but longer

įteikti
present
nuteikti
turn against
pateikti
supply
suteikti
provide

Random

apduiti
fog
atkirsti
cut off
čiulbėti
chirp
didinti
increase
gražėti
become nicer
keisti
change
pačiulbėti
chirp
plonėti
become thinner
pralaukti
wait
riboti
limit

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'render':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In