Reaguoti (to react) conjugation

Lithuanian
21 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
reaguoju
I react
reaguoji
you react
reaguoja
he/she reacts
reaguojame
we react
reaguojate
you all react
reaguoja
they react
Past tense
reagavau
I reacted
reagavai
you reacted
reagavo
he/she reacted
reagavome
we reacted
reagavote
you all reacted
reagavo
they reacted
Past freq. tense
reaguodavau
I used to react
reaguodavai
you react
reaguodavo
he/she used to react
reaguodavome
we used to react
reaguodavote
you all used to react
reaguodavo
they used to react
Future tense
reaguosiu
I will react
reaguosi
you will react
reaguos
he/she will react
reaguosime
we will react
reaguosite
you all will react
reaguos
they will react
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
reaguočiau
I would react
reaguotum
you would react
reaguotų
he/she would react
reaguotume
we would react
reaguotute
you all would react
reaguotų
they would react
Imperative mood
-
reaguok
you react
-
-
reaguokite
you all react
-

Examples of reaguoti

Example in LithuanianTranslation in English
Į tuos planus turėtų būti įtraukta psichologinė pagalba civilinės aviacijos avarijų aukoms ir jų artimiesiems ir jais turėtų būti sudaromos sąlygos bendrovėms reaguoti į didelio masto avarijas.Those plans should take particular account of psychological support for victims of civil aviation accidents and their relatives and allow the airline to react to a major accident.
Jungtinė Karalystė savo pastabas pateikė 2002 m. spalio 16 d. rašte, kuris buvo gautas 2002 m. spalio 24 d. Jungtinės Karalystės pastabos buvo perduotos Prancūzijai, kad ši galėtų į jas reaguoti.Comments from the United Kingdom were received by letter of 16 October 2002, registered on 24 October. These were forwarded to France, which was given the opportunity to react.
Tai priklauso nuo bendros ekonominės plėtros, bet taip pat ir nuo Banko gebėjimo tinkamai reaguoti į rinkos pokyčius ir klientų poreikius, todėl, Komisijos nuomone, dabar iki galo įvertinti situacijos neįmanoma.This will depend crucially on how the overall economic situation develops and on the bank’s ability to react to changes in the market situation and in customer needs and cannot therefore be conclusively assessed by the Commission at present.
Jeigu taip atsitiktų ir jeigu BE negalėtų atitinkamai reaguoti, ji tikriausiai prarastų savo pirkėjų bazės TPĮ rinkoje ir tai sukeltų grėsmę restruktūrizavimo tikslui.If such a thing happened and BE did not have the capacity to react accordingly, it would be likely to lose its customer base on the DSB market, which would put its restructuring goal in peril.
Siekdama išlaikyti savo pardavimų kiekį, Bendrijos pramonė buvo priversta reaguoti į šį importą, tuo pat metu mažindama kainas 53 %.The Community industry was forced to react to these imports by lowering its prices in parallel by 53 %, in order to maintain its sales volume.
Tai kai jos sako, aš reaguoju.So when they say it, I just react.
Žinau, gali atrodyti, jog dabar reaguoju kitaip nei į Džeimso mirtį, bet jis nebuvo malonus žmogus.I know I must seem like I'm reacting differently now Than with James' passing away, but he wasn't much of a person.
Ne, aš per stipriai reaguoju.No, I'm overreacting.
Tanaka, tu pernelyg jautriai reaguoji.Tanaka, you're overreacting.
Nes tu pernelyg jautriai reaguoji.Obviously you have a tendency to overreact!
-Tu visad taip reaguoji!- You always react the same way.
Tada reaguoji.And then you just react.
Ne kaip reaguoji į Medison išvažiavimą.You don't seem to be reacting well to Madison leaving.
Į šį importą Bendrijos pramonė reagavo išlaikydama savo pardavimo apimtis (kad nekeltų grėsmės masto ekonomijai), bet turėjo žymiai sumažinti savo kainas.The Community industry reacted to these imports by maintaining its sales volume (in order not to endanger economies of scale) but had to significantly lower its prices.
Viena gipso ir viena maisto pramonės bendrovės reagavo pareikšdamos, kad vyno rūgštis joms sudaro pernelyg mažas išlaidas, kad atsakytų į klausimyną.One gypsum and one food industry company reacted by stating that tartaric acid was too unimportant a cost for them to reply to the questionnaire.
Be to, dauguma suinteresuotųjų šalių pabrėžia, kad kitos valstybės narės į tai reagavo priimdamos panašias nuostatas.It was also stressed by the majority of interested parties that the other Member States had reacted accordingly by introducing similar measures.
Bendrijos pramonė į didelį importo kiekį labai mažomis kainomis reagavo mėgindama išlaikyti deramą rinkos dalį ir dar labiau mažindama kainas.The Community industry reacted to the large import volumes at very low price levels, by trying to maintain a reasonable market share and capping their prices.
Valdžios institucijos reagavo greitai.The authorities have reacted promptly.
Jei aktualu, nurodoma, kad medžiaga ar mišinys reaguos ar polimerizuosis atpalaiduodamas perteklinį slėgį ar išskirdamas šilumą ar sukeldamas kitas pavojingas sąlygas.If relevant, it shall be stated if the substance or mixture will react or polymerise, releasing excess pressure or heat, or creating other hazardous conditions.
Aš galiu įsivaizduoti, kaip tai pamatę reaguos prekybos vyrukai.I can only imagine how the trading floor guys will react when they see this.
Kyla klausimas, kaip protingas investuotojas reaguotų, jei negautų laukiamos teigiamos grąžos.The question arises of how a rational investor would react if the expected positive return does not materialise.

More Lithuanian verbs

Related

sureaguoti
react

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

redaguoti
edit
sureaguoti
react

Random

džiūgauti
cheer
ginčyti
contest (something)
išleisti
spend (money)
išsikviesti
call up (a service)
išvežti
remove (by vehicle)
konvertuoti
convert
pagydyti
heal
plisti
spread
užsiliepsnoti
ignite

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'react':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In