Létezik (to exist) conjugation

Hungarian
111 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
létezem
I exist
létezel
you exist
létezik
he/she to exist
létezünk
we exist
léteztek
you all exist
léteznek
they exist
Past indefinite tense
léteztem
I existed
léteztél
you existed
létezett
he/she existed
léteztünk
we existed
léteztetek
you all existed
léteztek
they existed
Conditional present indefinite tense
léteznék
I would exist
léteznél
you would exist
létezne
he/she would exist
léteznénk
we would exist
léteznétek
you all would exist
léteznének
they would exist
Conditional past indefinite tense
léteztem volna
I would have existed
léteztél volna
you would have existed
létezett volna
he/she would have existed
léteztünk volna
we would have existed
léteztetek volna
you all would have existed
léteztek volna
they would have existed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok létezni
I will exist
fogsz létezni
you will exist
fog létezni
he/she will exist
fogunk létezni
we will exist
fogtok létezni
you all will exist
fognak létezni
they will exist
Subjunctive present indefinite tense
létezzek
(if/so that) I exist
létezz
(if/so that) you exist
létezzen
(if/so that) he/she exist
létezzünk
(if/so that) we exist
létezzetek
(if/so that) you all exist
létezzenek
(if/so that) they exist
Conjugated infinitives
léteznem
I to exist
létezned
you to exist
léteznie
he/she to exist
léteznünk
we to exist
léteznetek
you all to exist
létezniük
they to exist

Examples of létezik

Example in HungarianTranslation in English
- De akkor megszűnünk létezni.- If we do, then we cease to exist.
- Egy olyan Franciaországét, amely addigra megszűnik létezni!- A France that will have ceased to exist!
- Ha nem mennek a klotyóba, nem mennek vissza az időben, és ha az nem történik meg, mi megszűnünk létezni.- If they don't go into the bogs, they don't go back in time, and if that doesn't happen then we cease to exist.
- Minden, ami voltál, megszűnik létezni.Everything that you have been will cease to exist.
- Nélküle megszűnnénk létezni.Without them we cease to exist.
"Gondolkodom, tehát vagyok." Tudom, hogy létezem."I think, therefore I am." You know that you exist.
"Most, hogy elment, létezem én egyáltalán?" Érti mire gondolok?"Well, now that she's gone, do I even exist?" You know?
"Nem létezem nélküled.""I don't exist without you."
"Tényleg létezem.""I really exist"
"Valóban létezem.""I really exist"
"Te nem is létezel", kiálltja neki."You do not exist," he exclaims.
"hogy igenis létezel a való világban.""that you do exist in the real world...
- "Hogy létezel!" Tipikus BoJack-szöveg."Forget you exist." Classic BoJack.
- Azt se tudja, hogy létezel.- Completely unaware you exist. - No, man, she wants me.
- Azt sem tudja, hogy létezel.You know she doesn't even know you exist.
"Egyetlen másolat ismert, hogy létezik"[Sighs] "The only copies known to exist"-
- Tudták, hogy a kép létezik.They knew this photo existed.
A Nyugati Tiszta Földről úgy hitték, hogy valóban igazi, ...és a normális tér és idő korlátain kívül létezik.The Western Pure Land was thought to be actually real and to exist outside of the normal confines of time and space.
A barátja, Riley Neal, létezik.Your friend there, Riley Neal -- she seems to exist.
A legtöbb lelkek veszem már elvesztették akaratát, hogy létezik.Most of the souls I take have already lost their will to exist.
"Az idő folyásában csak egy rövid fellángolás." "A fénylő ködében. Kívánunk, álmodunk, létezünk."On the pathway of Time Life is but a brief flame ln its luminous mist We wish, we dream, we exist
"Ha nem létezünk...." "...hogy tűnhetnénk el?"If we don't exist... how can we go missing?
"Mi" nem létezünk."We" don´t exist.
- De pedig... mi létezünk.- Yeah, we... we exist. - Yeah, I exist.
- Talán nem is tudják, hogy létezünk.- They don't even know we exist.
"Hé, alattvalók, nem is léteztek számunkra, így nem jár nektek ízletes vacsora az óriási házunkban.""don't exist or anything, "so why would you like a delicious home-cooked meal in our great mid-Western mansion?"
"mintha soha nem is léteztek volna. Szerencsére itt van Roberto.""that they'd never existed.
"Értékek", a pénzről nem is beszélve, nem léteztek Manderlayben, mióta a finom óráról, ami csodálatos módon vidáman ketyegett tovább, kiderült, hogy nem is svájci, ahogy Asszonyunk hitte, hanem csak egy helybeli mester ügyes másolata, vagyis értéktelen.Valuables, not to mention cash, were non-existent at Manderlay since the elegant clock on the mantelpiece turned out to be not Swiss, as Mam believed but a copy made quite locally and worth practically nothing.
- Hogyan emlékezhetnék rájuk, ha sosem léteztek?How can I remember them if they never existed?
- Milyen hosszú ideig léteztek?- How long did they exist?
"A Sodan harcosai léteznek, Mitchell ezredes!"The warriors of the Sodan exist, Colonel Mitchell!
"A jó és gonosz erői léteznek..."The forces of good and evil coexist...
"A kapitány minden erőforrásunk felhasználásával segíteni próbál az idegeneknek," "akikről két napja még azt sem tudta léteznek"The captain has committed all our resources to helping people he didn't even know existed two days ago.
"C"... sárkányok nem léteznek."C"... dragons don't exist.
"Elég tudni, hogy léteznek."For knowledge of their existence is sufficient.
"Itt voltam léteztem fiatal voltam és boldog és valaki számára voltam olyan fontos ezen a világon hogy megörökítsen.""I was here. I existed. I was young.
- "Bizonyíték, hogy léteztem"?"Proof I existed"?
A sötét űrtől, amiben léteztem, mielőtt testet kaptam.The dark void that I existed in... before I had a body.
A sötétség és a közöny feneketlen gödre jelent meg a végtelen semmiségben, mintha sosem léteztem volna, és soha nem is léteznék.A bottomless pit of darkness and indifference, infinite in its nothingness, as if I never existed at all and I never would again.
Azt mondtam, hogy Ábrahám előtt léteztem, egy vagyok az Atyával és örök életet adok.I said, I existed before Abraham, and I was one with the Father, and the giver of eternal life.
"Hamarosan el sem fogják hinni, hogy valaha is léteztél?""Pretty soon, no one will believe you even existed."
- Mert sosem léteztél.- Because you never existed.
...mintha sosem léteztél volna....and it'll be like you never existed.
A szezon végére az én nevemet fogják kántálni, és azt is elfelejtik, hogy te valaha is léteztél.Yeah, well, come end of season, they'll be shouting my name and they'll forget you ever existed. Yeah.
Addig az albumig, amiért léteztél addig, amelyiknek a címe Close To The Edge.The one that the thing existed for, which was Close To The Edge.
"A béke, ami köztünk létezett.""The peace that existed between us."
"A béke, mely köztünk létezett.""The peace that existed between us."
"A geometria már a teremtés előtt létezett."Geometry existed before the Creation.
"Az utazó itt felfedezheti az érzéki pihenés erkölcsét, amely a Római Birodalom hatalmának csúcsán létezett."Here the traveler experiences the sensual, relaxed morality that existed at the peak of the imperial Roman Empire.
"Katie Brown nem is létezett."Katie Brown never existed.
Amíg léteztünk, halálos veszélyt jelentettünk.As long as we existed, we were a deadly threat to them.
Ha nem lennének képek, senki sem tudná hogy léteztünk. 245 00:13:16,160 -- 00:13:18,430 Ó, hadd mutassak neked valamit.I mean,if there weren't pictures,no one would ever know we existed.
Ha sikeresen helyrehoztam a múltat, akkor te és én sosem léteztünk.If I was successful in restoring the past just now, you and I will never have existed.
Hamarosan, amikor azok a nagy darab szívtiprók szemet vetnek egy tündi-bündi angol leánykára, elfelejtik, hogy valaha léteztünk.Let's face it, soon as those hunks of heartbreak set eyes on a khaki-whacky English lass, they forget we even existed.
Holnap délutánra mindent elfelejtenek majd, mintha soha nem is léteztünk volna.By tomorrow afternoon, you'll have forgotten everything. It will be as though we never existed.
- Soha nem is léteztetek.- You never really existed.
Azért léteztem, mert ti léteztetek.I existed because you existed.
Még nem is léteztetek, amikor én már javában a védőbástyátok voltam!I was protecting you before Infocar even existed. Don't panic. I'm watching over you.
És ha mindannyiótokkal végeznek, az összes tanítását egyesével elégetik, mintha sohasem léteztetek volna.And when they've killed each of you, they will snuff out his ideas one by one until it will be as if you never existed.
Az egész világegyetem egyetlen apró pontban létezne, nagyjából úgy, ahogy a Nagy Bumm pillanatában.The entire universe would exist as one tiny point, Much as it was at the instant of the big bang.
Csak annyit tudunk, hogy ha nem létezne, ha nem lenne ez a csodás vonzerő, ez a tárgyak közötti vonzás, akkor semmi sem létezne.Only that if it didn't exist... if there wasn't this mysterious attraction... this pull between objects... then none of this would exist either.
Ez az egész itt nem létezne.None of this would exist.
Ha lenne neve, akkor létezne.If this place had a name, then it would exist.
Nem hiszem, hogy enélkül létezne a kis birodalmad.Without that, I don't think your little empire would exist.
"Ez talán még jó is, mert tökéletlenség nélkül, se te, se én nem léteznénk.""because without imperfection, Neither you nor I would exist."
- ... létezzek?Just exist?
Egy másik és nagyon drága tévedés, Idő Lord, mert most, hála a dimenzionális stabilizátorodnak, már nem kényszerülök arra, hogy a mikrovilágban létezzek, szaporodjak és sokasodjak.Another mistake and a costly one, Time Lord, because now, thanks to your dimensional stabiliser, I am no longer forced to exist in the micro world to breed and multiply.
Megtanítottál, hogy ne csak létezzek, mert annál sokkal többet érek.You-you taught me not just to exist, because I'm worth so much more than that.
Úgy tűnik, hogy semmi értelme, annak, hogy tovább létezzek.There appears to be no reason why I should continue to exist.
Bocs, de ki adott engedélyt, hogy létezz?Excuse me? Who gave you permission to exist?
Esélyt akarsz, hogy létezz?You want a chance to exist?
Ha most meglenne a képességem, gázzal érném el, hogy ne létezz többé.If I had my powers right now, I would gas you all out of existence.
Nem akarlak látni. Azt sem akarom, hogy létezz.I don't want to see you, I don't even want you to exist.
Te azért létezel, mert én hagyom, hogy létezz.You exist because I allowed you to be.
"hogy létezzen a világban.""to exist in the world.
A legnagyobb kihívást a harmadévben az jelenti, hogy rávegyük magunkat, ássunk mélyebbre, fedezzük fel olyan oldalainkat, amelyekről nem is tudtunk, hogy létezik, vagy nem akartuk, hogy létezzen.The most confronting thing about third year is it forced us to dig deeper, discover parts of ourselves we didn't know existed, didn't want to.
A lehetetlen, Dr. Tauchner, az a szó, ami egy tudós... szótárában nem kéne, hogy létezzen.Impossible, Dr. Tauchner, is a word that as a scientist should not exist in your vocabulary
A lény most már nélkülünk is képes arra, hogy létezzen. Szerintem nincs ránk szükség.This creature can continue its existence without any further interference from us.
A létezéshez engedjük, hogy a világ létezzen, minden egyszer, minden egy.To exist, to allow the world to exist, all things at once, all things as one.
- Talán megpróbálhatnánk találni egy módot, hogy együtt létezzünk.Maybe we should just try and find a way to, uh, co-exist.
A szénciklusra és az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásunk megértése kulcs fontosságú, hogy továbbra is fajként létezzünk ezen a bolygón, így tényleg, ha valamiről, akkor szerintem lehetne kevesebb szó rólam, és több a szénciklusról.Understanding our impact on the carbon cycle and climate change is the key to our continued existence as a species on this planet, so really, if anything... I think there should be less of me and more of the carbon cycle.
De mások nem akarják, hogy létezzünk, és ezen a gyűlések sem segítenek.But people don't want us to exist, And turning us into poster kids isn't gonna change that.
Olyanok, akik nem akarják, hogy létezzünk.People that don't want the world to know that we exist.
A magához hasonlók nem érdemlik meg, hogy létezzenek ezen a világon.People like you don't deserve to exist in this world.
Az antropikus elv azt állítja, hogy arra a kérdésre, miért olyan a világegyetem, amilyen, az a válasz, hogy azért ilyen, hogy létezzenek intelligens lények, amelyek képesek feltenni ezt a kérdést.The anthropic principle states that if we wish to explain why our universe exists the way it does, the answer is that it must have qualities that allow intelligent creatures to arise who are capable of asking the question.
Nem tudok elképzelni egy olyan társadalmat, ahol ilyen komoly értéket képviselnek a tengeri emlősök, és hogy ezen parkok ne létezzenek.I can't imagine a society, with the value we put on marine mammals, if those parks didn't exist.
Reménytelen lények párja, akik talán nem érdemlik meg, hogy létezzenek. És mégis létezünk, gyilkos múltunk ellenére.A pair of irredeemable creatures who probably don't deserve to exist, and yet we do, in spite of our murderous paths.
És nem engedhetem meg, hogy tovább létezzenek.And won't aow them to exist anymore.
A többiek szerint bakis vagyok, léteznem sem kellene.I mean, everyone here says I'm just a mistake and that I wasn't even supposed to exist.
Az én idősíkomban kapcsolatba tudok lépni a géppel, de mivel itt nem kéne léteznem, így nem reagál rám.In my timeline, I can interact with the machine, but since I'm not supposed to exist here, it wouldn't respond to me.
Hogyan kellene léteznem.I understand how I was meant to exist.
Mert ahhoz léteznem is kéne.That would mean I'd have to exist.
- Muszáj létezned?Do you have to exist?
Neked nem szabadna létezned.You can't be allowed to exist.
"Isten az egyetlen lény, akinek léteznie sem kell ahhoz, hogy uralkodjék."God is the only being who, in order to reign, doesn't even need to exist.
- Még nem is szabadna léteznie.- But that's not even supposed to exist yet.
Bármelyikünknek is léteznie kellene?Were any of us really meant to exist?
De a maga fia nem egy irtózatos valami,... valami, aminek nem kellene léteznie.But your son is not an abomination... a thing that should cease to exist.
E bűnjelek egyikének sem szabadna léteznie- a telefonos videonak, a képeknek az admirálisról és a birkájáról.None of these clues were supposed to exist- the cell phone video, the photos of the admiral and his sheep.
- Nem volna szabad egyszerre léteznünk.- We're not supposed to exist together.
Nekünk normális esetben nem kéne ilyen sokáig léteznünk.Meeseeks don't usually have to exist this long.
-Olyan akták, melyeknek nem volna szabad létezniük.- Defense Department files that weren't supposed to exist.
Akik nem értenek egyet az általam megálmodott, békés paradicsommal, azoknak létezniük sem kell.Those who do not agree with the tranquil paradise I propose have no need to exist.
Az életnek és halálnak harmóniában kell együtt létezniük, vagy ahogy akarod, de az egyensúlyt fenn kell tartani.- Life and death have to exist in harmony. - That balance has to be maintained.
Azonban sem neki, sem ezeknek a Culebráknak nem lenne szabad létezniük.But then, neither she nor these Culebras are supposed to exist.
Hát pedig, létezniük kell valahol, nem igaz?Well, they have to exist somewhere, don't they?
"Egy létező hajó, felszerelve a legmodernebb számítógépes irányítással."Outfit an existing ship with the latest in computer controls,
- Ez egy létező jogot.- This is a pre-existing right.
- Ez létező kapcsolatra vall.It implies an existing relationship.
- Tehát megtartaná a létező épületeket?So you think you keep all the existing structures?
A DNS-minták segítségével megalkotom a világ létező nagy vezéreinek klónmását, aki követi majd parancsainkat.By using DNA building blocks I will create clones of existing world leaders who will follow our orders.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

köröz
circle
lakmározik
eat heartily
leken
grease
lektorál
read
lemond
give up
létesít
establish
létesül
be established
letölt
download
levelez
correspond
majrézik
be afraid

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'exist':

None found.
Learning languages?