Eksistere (to exist) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
eksisterer
I exist
Bokmål past tense
eksisterte
I existed
Bokmål future tense
vil eksistere
I will exist
Bokmål conditional tense
ville eksistere
I would exist
Jeg
Bokmål imperative tense
eksister
I exist
Bokmål present perfect tense
har eksistert
I have existed
Bokmål past perfect tense
hadde eksistert
I had existed
Bokmål future perfect tense
vil ha eksistert
I will have existed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha eksistert
I would have existed
Jeg
Nynorsk present tense
eksisterer
I exist
Nynorsk past tense
eksisterte
I existed
Nynorsk future tense
vil eksistere
I will exist
Nynorsk conditional tense
ville eksistere
I would exist
Jeg
Nynorsk imperative tense
eksister
I exist
Nynorsk present perfect tense
har eksistert
I have existed
Nynorsk past perfect tense
hadde eksistert
I had existed
Nynorsk future perfect tense
vil ha eksistert
I will have existed
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha eksistert
I would have existed

Examples of eksistere

Example in NorwegianTranslation in English
Indianerne må bli beskyttet i sin rett til å eksistere i eget land.The Indians must be protected in their right to exist in their country.
Men om ti år vil Margo Channing ha opphørt å eksistere.But ten years from now Margo Channing will have ceased to exist.
Ting som utsettes for deres magnetiske kraft slutter å eksistere.Cut across their lines of magnetic force and any object will cease to exist
Men da jeg berørte de tørre skivene med næring, var det som om kroppen min hadde opphørt å eksistere.But even as I touched the dry, flaking crumbs of nourishment... it was as if my body had ceased to exist.
Hvordan skal jeg klare å eksistere til i morgen kveld?How am I going to exist until tomorrow night?
Indianerne må bli beskyttet i sin rett til å eksistere i eget land.The Indians must be protected in their right to exist in their country.
Men om ti år vil Margo Channing ha opphørt å eksistere.But ten years from now Margo Channing will have ceased to exist.
Ting som utsettes for deres magnetiske kraft slutter å eksistere.Cut across their lines of magnetic force and any object will cease to exist
Så De avviser ikke at et slikt vesen kan eksistere.You do not deny then that such a monster could exist.
Adelskap, tingen som fortsetter bare fordi det fortsetter a eksistere, er i ferd med a utryddes.Nobility - the kind that continues just because it continues to exist - is becoming extinct
Professor, eksisterer bare i spøkelseshistorier.Professor, vampires only exist in ghost stories.
Muligheten for at et slik kart ikke eksisterer, med unntak av i min hukommelse.The possibility that such a map may not exist, except in my memory.
Richard eksisterer ikke lenger.Richard no longer exists!
Den piken eksisterer ikke mer.That girl doesn't exist anymore. Nothing's turned out as I expected, Ashley.
Ordet "mislykkes" eksisterer ikke engang for deg.The word failure does not even exist for you, while I...
Når jeg er ferdig med disse kristne vil ikke ettertiden vite at de noen gang eksisterte.When I have finished with these Christians, Petronius, history will not be sure that they ever existed.
Om de eksisterte, ville jeg være den første til å påpeke dem.If they existed, sir, I'd be the first to point them out to you.
De håpet at vi ikke visste at den eksisterte.They were hoping we didn't know it existed.
Det var De som skaffet forkledningen til "det mystiske mafiamedlemmet", han som eksisterte like lite som eieren av kimonoen.You. The procurer of this disguise for the mysterious member of the Mafia, who never existed any more than the owner of this kimono existed as a real character and not as a red herring to confuse and deceive me.
Jeg skulle ønske dere virkelig eksisterte.God, how I wish you two really existed.
Den går gjennom all eksisterende armering.It penetrates all existing armour.
Tilsidesett eksisterende klarering.Override existing clearance.
l antar at hvis det ikke var for deg, l ville aldri ha kjent gleden av eksisterende som en stein eller en gren.I suppose if it weren't for you I never would have known the simple pleasure of spending time existing as a stone or a branch.
Og jeg kunne bruke Malkovichs eksisterende berømthet til å fremme min egen karriere som dukkefører.And I could use Malkovich's existing notoriety to launch my own puppeteering career.
Fordi de eksisterende rørledningene fra det Kaspiske hav går til nord.Because the existing pipelines from the Caspian Sea go to the north.
Andre folk, og andre steder... har aldri eksistert.Other people and other places never existedi
Dette er romaner om folk som aldri har eksistert.All about people that never existed.
Det blir som om hun aldri har eksistert.It'll be as though she never existed.
Din tid går med til tips fra folk som aldri har eksistert med å kjøre bilen i vannet eller bli beskutt av ukjente menn.You occupy your time with tips from people who never existed, driving your car into water and then claiming it wasn't your fault, getting shot at by unseen gunmen.
Vi har tatt bilder av noe som ikke har eksistert på mer enn 40 år.Our reconnaissance plane has just taken pictures of something that hasn't existed for over 40 years.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

assistere
assist
eksistera
do
insistere
insist

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

destillere
distil
diagnostisere
diagnose
dokumentere
document
domestisere
domesticate
drible
dribble
dryppe
drip
dyppe
dip
eksistera
do
eksitere
excite
emigrere
emigrate

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'exist':

None found.
Learning languages?