Koncentrál (to concentrate) conjugation

Hungarian
128 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
koncentrálok
I concentrate
koncentrálsz
you concentrate
koncentrál
he/she to concentrate
koncentrálunk
we concentrate
koncentráltok
you all concentrate
koncentrálnak
they concentrate
Present definite tense
koncentrálom
I concentrate
koncentrálod
you concentrate
koncentrálja
he/she concentrates
koncentráljuk
we concentrate
koncentráljátok
you all concentrate
koncentrálják
they concentrate
Past indefinite tense
koncentráltam
I concentrated
koncentráltál
you concentrated
koncentrált
he/she concentrated
koncentráltunk
we concentrated
koncentráltatok
you all concentrated
koncentráltak
they concentrated
Past definite tense
koncentráltam
I concentrated
koncentráltad
you concentrated
koncentrálta
he/she concentrated
koncentráltuk
we concentrated
koncentráltátok
you all concentrated
koncentrálták
they concentrated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
koncentrálnék
I would concentrate
koncentrálnál
you would concentrate
koncentrálna
he/she would concentrate
koncentrálnánk
we would concentrate
koncentrálnátok
you all would concentrate
koncentrálnának
they would concentrate
Conditional present definite tense
koncentrálnám
I would concentrate
koncentrálnád
you would concentrate
koncentrálná
he/she would concentrate
koncentrálnánk
we would concentrate
koncentrálnátok
you all would concentrate
koncentrálnák
they would concentrate
Conditional past indefinite tense
koncentráltam volna
I would have concentrated
koncentráltál volna
you would have concentrated
koncentrált volna
he/she would have concentrated
koncentráltunk volna
we would have concentrated
koncentráltatok volna
you all would have concentrated
koncentráltak volna
they would have concentrated
Conditional past definite tense
koncentráltam volna
I would have concentrated
koncentráltad volna
you would have concentrated
koncentrálta volna
he/she would have concentrated
koncentráltuk volna
we would have concentrated
koncentráltátok volna
you all would have concentrated
koncentrálták volna
they would have concentrated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok koncentrálni
I will concentrate
fogsz koncentrálni
you will concentrate
fog koncentrálni
he/she will concentrate
fogunk koncentrálni
we will concentrate
fogtok koncentrálni
you all will concentrate
fognak koncentrálni
they will concentrate
Future definite tense
fogom koncentrálni
I will concentrate
fogod koncentrálni
you will concentrate
fogja koncentrálni
he/she will concentrate
fogjuk koncentrálni
we will concentrate
fogjátok koncentrálni
you all will concentrate
fogják koncentrálni
they will concentrate
Subjunctive present definite tense
koncentráljam
(if/so that) I concentrate
koncentráld
(if/so that) you concentrate
koncentrálja
(if/so that) he/she concentrate
koncentráljuk
(if/so that) we concentrate
koncentráljátok
(if/so that) you all concentrate
koncentrálják
(if/so that) they concentrate
Subjunctive present indefinite tense
koncentráljak
(if/so that) I concentrate
koncentrálj
(if/so that) you concentrate
koncentráljon
(if/so that) he/she concentrate
koncentráljunk
(if/so that) we concentrate
koncentráljatok
(if/so that) you all concentrate
koncentráljanak
(if/so that) they concentrate
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
koncentrálnom
I to concentrate
koncentrálnod
you to concentrate
koncentrálnia
he/she to concentrate
koncentrálnunk
we to concentrate
koncentrálnotok
you all to concentrate
koncentrálniuk
they to concentrate

Examples of koncentrál

Example in HungarianTranslation in English
(Ha ha) Én itt koncentrálni próbálok.(Ha ha) I'm trying to concentrate.
- ...hogy megtanuljunk koncentrálni az ütéseinkre, miközben figyelnek.- to learn how to concentrate on our shots even when people are watching you.
- A múltkor Mr. Pelton irodájában a viselkedése miatt, nehezemre esett koncentrálni.Your behavior in Mr. Pelton's office the other day made it difficult for me to concentrate.
- Axl, épp koncentrálni próbálnék.Axl, I am trying to concentrate.
- Carter koncentrálni próbál, köszöni.She is trying to concentrate, thank you.
'A műszerfalra szegezem a tekintetem és a repülésre koncentrálok.'"l just focus on the dials and concentrate on flying."
- Az ültetvényre koncentrálok.I'll concentrate on the farm.
- Csak akkor, ha koncentrálok.I won't if I don't concentrate.
- Kuss, koncentrálok.- Shut up, I'm trying to concentrate
- Talán ha erősebben koncentrálok, jobban kiolvasom, talán Fred...- If I'd concentrated harder, read him better, maybe Fred--
A hátadra fekszel... a felhőkre koncentrálsz és szétoszlatod őket az elméddel.You lie on your back... concentrate on the clouds and break them apart with your mind.
A legjobb ha inkább arra koncentrálsz, amid van.It's best to concentrate on what you do have.
A másik előbb-utóbb el fog menni, ha csak az egyikre koncentrálsz.The other will eventually go down if you only concentrate on one.
Becsukod a szemed, koncentrálsz, és sikerül.You just close your eyes and concentrate and it happens.
Csak annyit kell tenned, hogy koncentrálsz és gondolkodsz.All you need to do is concentrate and think!
Csak fókuszál, a megfelelő pillanatra koncentrál.He's just focusing, taking a moment to concentrate.
Ha eléggé koncentrál egy bizonyos csoportra, mondjuk a mutánsokra, mindannyiunkat megölhet. Egy pillanat!If he were forced to concentrate hard enough on a particular group, that's say mutants, for example - he could kill us all.
Miközben a lebegésre koncentrál, én a bal karjával és kezével foglalkozom.As you concentrate on the floating... i'm going to concentrate on your left arm and hand.
Nyerni egy sakkjátszmában, úgy lehet, ha a személy koncentrál.But to win a game of chess you need a person to concentrate, not several brains to spoil things.
Úgy határozott, hogy a bolygók mozgása kinetikus energiájának a megcsapolására koncentrál.You'd decided to concentrate on deriving energy from the kinetic force of planetary movement.
- Meg tudjuk csinálni, ha koncentrálunk.We can do it if we concentrate.
A gyorsan mozgó termékekre koncentrálunk.We concentrate on fast moving products.
A kapitánya azt hiszi majd, hogy északra koncentrálunk.Her captain will assume we'll concentrate our efforts to the north.
A szívre koncentrálunk.We concentrate on the heart.
Akkor bárkik is lopták el a követ, megtarthatják. És... és mi csak arra a dologra koncentrálunk, ami igazán számít. Kettőnkre.Then whoever took the stone, they can just keep it... and we'll just concentrate on the only thing that really matters... us.
Ha arra koncentráltok ami nincs nektek, elfelejtitek azt, ami van.So, if you concentrate on what you don't have, you forget about what you do have.
Ha nem koncentráltok, nem tudjátok kifejezni Isten iránti szeretet.If you do not concentrate... you cannot express your love of God through dance.
A drogtól a srácok jobban koncentrálnak, sérthetetlennek érzik magukat.So this drug makes the kids concentrate and focus better.
A németek nyugatra koncentrálnak.Most of the German fire now is concentrated to the westward.
Csak a masszázsra koncentrálnak.They concentrate on giving the massage.
Egyre több tüzet koncentrálnak a fedetlen területekre.I'm taking more and more fire concentrated on exposed areas.
Ezzel az volt a célja, hogy az alanyok a gondolataikkal kinyissák az ajtót azáltal, hogy mindannyian koncentrálnak ugyanarra a cselekvésre, ugyanabban az időben.The goal was to use their minds to open the door by getting them all to concentrate on the same intention at the same time.
Ha van némi varázserőd, nem szórod szét a világ száz sarkába, hanem egy helyre koncentrálod.You got something magic, you don't scatter it to the ends of the Earth, you concentrate it in one place.
A penge görbülete a kifejetett erőt egy helyre koncentrálja.Curvature of the blade concentrates a force of impact on a precise area.
A tűzerőnket a hídfelépítményre koncentráljuk, ide.We concentrate our firepower on the bridge super structure, here.
Az összes ágyút egy kis pontra koncentráljuk.We'll concentrate all of our guns on that one small area.
Azonban a főerőinket, északra koncentráljuk,However, with our main forces concentrated in the north,
Egyesével kapjuk el őket, és minden erőnket középre koncentráljuk.We're going to draw them out one at a time and concentrate all their power in the center.
Jobb ha informáljuk a mexikói hatóságokat és az erőinket ide koncentráljuk.We'd better inform the Mexican authorities and concentrate our search efforts here.
Amikor flottánk áthalad az aszteroidákon, akkor koncentrálják szenzorainkat előre hogy nagyobb legyen a hatótávolságuk.When the fleet has cleared the asteroid dust, concentrate sensors forward - to increase our range.
Amit mi szeretnénk az, hogy szétterítsék, ...azért érvelünk, hogy ezt megtegyék hogy terítsék szét az ipart az egész világon, hogy ne koncentrálják egy helyre.If we want to disseminate, and I would say yes, industry spread throughout the world, not concentrate in one place.
De igen, ha koncentrálják a tüzet.They will if you concentrate your fire.
Javasolhatnám, hogy oda koncentrálják felderítő tevékenységüket?Might I suggest that this is where you should concentrate your intelligence forces?
Julie szerint a zsírsejtekbe koncentrálják a formaldehidet, így gátolva a fogyást.Jules says they concentrate formaldehyde in fat cells... and prevent weight loss.
- Azt hiszem, csak nagyon koncentráltam arra, hogy...- I think I'm just really concentrated on getting..
Annyira a szökésre koncentráltam, hogy észre sem vettem.So I have. I was so concentrated on escaping you, I didn't even notice.
Annyira el szerettem volna menni, hogy koncentráltamI wanted to go there so bad that I concentrated
Az utolsó 3 ügyre koncentráltam.I've concentrated on the last 3 cases. They've left the freshest e-prints.
Azokra koncentráltam, amik a nyílt tereket figyelték.I concentrated on the ones aimed at the public concourse.
- Nem, ő okos és vicces. Bárcsak jobban koncentráltál volna Rock Hudson-ra.I wish you'd concentrated more on Rock Hudson.
Volt már, hogy igazán koncentráltál valaminek a hallgatása közben?But were you aware of it, concentrated on it?
- Kilövi ezeket a koncentrált...Anyway, he shoots these highly concentrated...
- Mennyire koncentrált az aktivitás?- How concentrated is the activity?
- Mi van ezzel a koncentrált mosóporral?- What's up with concentrated detergent?
1863-ban sikerült szuper nagy nyomást létrehozni koncentrált térben.In 1863, we succeeded in confining super-high pressure in a highly concentrated space.
A felhőkről kiderült, hogy nem vízből vannak, hanem koncentrált kénsav oldatból.The clouds turn out to be, not water but a concentrated solution of sulfuric acid.
Eddig csak az áldozaton talált sérülésekre koncentráltunk.BRENNAN: So far, we have only concentrated on the injuries found on the victim.
Egyszerűen a következő lépésre koncentráltunk.We simply concentrated on taking one step at a time.
Erre a területre koncentráltunk és találtunk néhány pennit.We concentrated on the area and we found several pennies.
Heindrich ezredes, akkor miért koncentráltunk eddig a Calais környékén állomásozó egységeinkre?Colonel Heindrich, why have we concentrated the majority, of our units around Calais?
Inkább annak a lénynek a bizarr látványra koncentráltunk ami a padlóból jött elő.Most of us were concentrated on the bizarre sight of a creature, materializing from out of the floor.
Az előadás érzésére koncentráltak, a zajra, a rezgésre, a kormányzásra.They've concentrated on the sensation of performance, the noise, the vibration, the feel of the steering.
Azt hittem másik testrészre koncentráltak.I thought it was more the trouser department it concentrated on.
Csak magukra koncentráltak.They just concentrated on you two.
Habár az életjelek ritkák és koncentráltak.However, life readings are sparse and concentrated.
Ide koncentráltak az erejüket.That is where they have concentrated their troops.
A komp zárt környezete koncentrálta a kitettségemet.The enclosed environment of the shuttlecraft concentrated my exposure.
Churchill a tengerészet fő erejét a hajó megtalálására koncentrálta.Churchill concentrated great part of the Armed to find it.
Ide koncentráltuk leginkább.Now,we've concentrated here.
Ha már követni akarsz valakit, akkor én az apára koncentrálnék.If you're gonna go after anyone, I would concentrate on the father.
Ha kevesebbet ennének és jobban koncentrálnának a játékra nem a negyedikek lennénk.If he would concentrate a little less on snacking, a little more on the game, we wouldn't be O and four, but...
Gyűjtsd össze az energiádat, és koncentráld ide.Collect all your energy and concentrate at this point.
Most minden figyelmedet koncentráld a jobb lábadra.Now, concentrate all of your attention on your healthy leg.
"jó reggelt", lehordasz, hogy koncentráljak a munkára.you say that I should concentrate on the job.
- Hogy koncentráljak, ha unatkozom?- How can I concentrate when I'm bored?
A direktor folyton azt mondogatja, ne figyeljek semmire csak koncentráljak az akcióra!Director's always telling me to not focus on anything else and just concentrate on the action!
A régebbi könyvekre koncentráljak?So should I concentrate on the older books?
A választásra koncentráljak, vagy a sírjukat ássam?Should I concentrate on campaigning for the elections or digging their graves?
- A meccsre koncentrálj.Just concentrate on the match.
- Csak a varázsigére koncentrálj!Just concentrate on the spell.
- Csak koncentrálj magadra.Just concentrate on yourself.
- Csak koncentrálj és lazíts.- Just concentrate and relax.
- Erre koncentrálj!- Would you concentrate on this, please?
"Kérem fiam, koncentráljon a tanulmányaira."Please son, you concentrate on your studies.
- Akkor koncentráljon!- Then concentrate.
- Csak a feladatára koncentráljon.Just concentrate on what you've got to do.
- Csak koncentráljon, és csinálja, amit mondtam.Just concentrate and do as you're told for once!
- Doktor, koncentráljon.-Doctor, concentrate.
- Az a parancs, hogy koncentráljunk a ...- The Council's orders are to concentrate...
- Az a parancs, hogy koncentráljunk a...- The Council's orders are to concentrate...
- Ez egy másik... Most megint azt fogom mondani, hogy koncentráljunk a pozitív oldalára annak, amit mondani szeretne.- It's a different-- Again, I am going to say we're going to concentrate on the positive part of what you had to say.
- Inkább koncentráljunk a melóra.- Let' just concentrate on the job.
- Oké, koncentráljunk arra, amit tudunk!All right, let's concentrate on what we do know.
Akut érzéki memória kell tehát koncentráljatok arra, mit hogyan tesztek hogyan mostok arcot, emelitek a villát fésülködtök.An actor must develop an acute sense memory so concentrate on how you deal with things in your world how you wash your face or hold your fork or lift your cup...
Annyit kérek tőletek, hogy koncentráljatok Jurij Popovicsra.What I need you to do is concentrate on Yuri popovich.
Annyit kérek, hogy koncentráljatok Juri Popovicsra. - Miért?What I need you to do is concentrate on Yuri Popovich
Azt akarom, hogy koncentráljatok.Now, girls, I want you to concentrate.
Csak nézzetek magatokra a tükörben és koncentráljatok! Lélegezzetek!Just look at yourself in the mirror and concentrate.
Azt akarom, hogy most mind koncentráljanak a hangomra.I want you to concentrate on the sound of my voice.
Fogják meg egymás kezét, és behunyt szemmel koncentráljanak!And if you guys would just join hands, close eyes and concentrate.
Ha nagyon idegesek, koncentráljanak a szívverésükre, az lenyugtatja magukat.If you feel disoriented, concentrate on your heartbeat, it'll calm you down.
Hotdog és Ladykiller, koncentráljanak a 0-8-4 felőI jövő Cylon Raiderek leszedésére.Hotdog and Ladykiller, concentrate on taking out Cylon raiders Coming in at 084 carom 229.
Mindannyian koncentráljanak.All of you concentrate.
- Leigh! E percben az ügyre kell koncentrálnom.Leigh... right now I need to concentrate on the case.
- Nem, most nem tehetem. Most erre kell koncentrálnom.No, I have to concentrate on this, okay.
- most koncentrálnom kell.I really do need to concentrate.
- szóval nehéz volt koncentrálnom.- so it was really hard to concentrate.
A koncert néhány óra múlva kezdődött, és próbálnom kellett, koncentrálnom!The concert was in a few hours and I had to rehearse, I had to concentrate!
- És ez jó hír, mert koncentrálnod kell, kedvesem.It is good news because you, my dear, need to concentrate.
A munkára kell koncentrálnod.You need to concentrate on work.
Arra kell koncentrálnod, hogy mit fogsz mondani a rendőrségen.You're going to have to concentrate on what you're going to tell the police.
Az én osztályomban koncentrálnod kell!In my class, you need to be able to concentrate.
Burgdorfra kell koncentrálnod, a belügyminisztériumtól.You need to concentrate on Burgdorf, Ministry of the Interior.
- A kapitánynak koncentrálnia kell.- The captain has to concentrate.
- És a babára kell koncentrálnia.And she needs to concentrate on the baby.
A bázis másik végéből is érez. Márpedig most koncentrálnia kell.She can feel you from across the compound and I need her to concentrate.
Aki nagy akar lenni, annak arra is kell koncentrálnia! Különben amíg félrenézel, valaki szétlapítja a seggedet!In order for you to be great, you gotta be able to concentrate your will to greatness... or when you look the other way... someone's gonna come up and help cream your arse!
Alannek először koncentrálnia kell arra, hogy meggyógyuljon, mielőtt ilyesmivel foglalkozunk.Alan needs to concentrate on getting fit again first before we start thinking of anything like that.
- Bocsánat, de Phoebe-re kell koncentrálnunk.- We need to concentrate on Phoebe.
- Mindnyájunknak a mai meccsre kell koncentrálnunk.- We need to concentrate on the game.
-A játékra kellett koncentrálnunk.- We had to concentrate on the game.
A kettős gyilkosságra kell koncentrálnunk, és először is meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ugyanaz a gyilkos.We need to concentrate on the double murder And make sure that it's the same killer, first of all.
Arra kell koncentrálnunk, amit még rendbe lehet hozni...We need to concentrate on things we can possibly fix...
Ez az, ahova koncentrálnotok kell.That's where you have to concentrate.
A küldetésre kell koncentrálniuk! Ne aggódjanak miattam.You need to concentrate on the mission, not worry about me.
Akkor használják, ha nagyon kell koncentrálniuk.They use them when they need to concentrate.
Egy áttörésnél nehezebb kellö mélységben koncentrálniuk a csapataikat.A slashing blow will be harder for him to concentrate his troops against with any depth.
Nem csendes... koncentráló.Not quiet... concentrating.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

keveredik
mix
kirúg
fire
kísér
accompany
kitölt
pour out
koccint
clink
kommunikál
communicate
kompromittál
compromise
konfirmál
get confirmed
kormányoz
steer
kotor
dredge

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'concentrate':

None found.
Learning languages?