Gondol (to think something) conjugation

Hungarian
65 examples
This verb can also have the following meanings: to think somehow, think, to think ofabout something

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gondolok
I think something
gondolsz
you think something
gondol
he/she to think something
gondolunk
we think something
gondoltok
you all think something
gondolnak
they think something
Present definite tense
gondolom
I think something
gondolod
you think something
gondolja
he/she thinks something
gondoljuk
we think something
gondoljátok
you all think something
gondolják
they think something
Past indefinite tense
gondoltam
I thought something
gondoltál
you thought something
gondolt
he/she thought something
gondoltunk
we thought something
gondoltatok
you all thought something
gondoltak
they thought something
Past definite tense
gondoltam
I thought something
gondoltad
you thought something
gondolta
he/she thought something
gondoltuk
we thought something
gondoltátok
you all thought something
gondolták
they thought something
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
gondolnék
I would think something
gondolnál
you would think something
gondolna
he/she would think something
gondolnánk
we would think something
gondolnátok
you all would think something
gondolnának
they would think something
Conditional present definite tense
gondolnám
I would think something
gondolnád
you would think something
gondolná
he/she would think something
gondolnánk
we would think something
gondolnátok
you all would think something
gondolnák
they would think something
Conditional past indefinite tense
gondoltam volna
I would have thought something
gondoltál volna
you would have thought something
gondolt volna
he/she would have thought something
gondoltunk volna
we would have thought something
gondoltatok volna
you all would have thought something
gondoltak volna
they would have thought something
Conditional past definite tense
gondoltam volna
I would have thought something
gondoltad volna
you would have thought something
gondolta volna
he/she would have thought something
gondoltuk volna
we would have thought something
gondoltátok volna
you all would have thought something
gondolták volna
they would have thought something
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gondolni
I will think something
fogsz gondolni
you will think something
fog gondolni
he/she will think something
fogunk gondolni
we will think something
fogtok gondolni
you all will think something
fognak gondolni
they will think something
Future definite tense
fogom gondolni
I will think something
fogod gondolni
you will think something
fogja gondolni
he/she will think something
fogjuk gondolni
we will think something
fogjátok gondolni
you all will think something
fogják gondolni
they will think something
Subjunctive present definite tense
gondoljam
(if/so that) I think something
gondold
(if/so that) you think something
gondolja
(if/so that) he/she think something
gondoljuk
(if/so that) we think something
gondoljátok
(if/so that) you all think something
gondolják
(if/so that) they think something
Subjunctive present indefinite tense
gondoljak
(if/so that) I think something
gondolj
(if/so that) you think something
gondoljon
(if/so that) he/she think something
gondoljunk
(if/so that) we think something
gondoljatok
(if/so that) you all think something
gondoljanak
(if/so that) they think something
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
gondolnom
I to think something
gondolnod
you to think something
gondolnia
he/she to think something
gondolnunk
we to think something
gondolnotok
you all to think something
gondolniuk
they to think something

Examples of gondol

Example in HungarianTranslation in English
"Próbálj valami másra gondolni.""Try to think something new."
Akármire gondolok az ellentéte valósul meg?Every time I think something, the opposite happens.
Csak kisétált az ajtón, nem gondolok semmit.She just walked out the door, I don't think anything. You have to think something.
Én mást is gondolok.I think something else.
Én valami nagyszerűre gondolok, ami már közel van.I think something great is just around the corner.
- Arra gondolsz, hogy valami baja esett?- Do you think something is wrong?
Amikor azt mondod, hogy fontos vagyok neked, akkor igazából arra gondolsz, hogy segítsek neked elszakadni a Darby Internationaltől.So when you say that you think something of me, what you actually mean is you want me to help you to bail on Darby International.
Arra gondolsz... például, hogy olyan elcseszett módon nevetsz, amikor valamit nagyon, de nagyon viccesnek találsz?You mean the way, the way you can't control that messed up way that you laugh when you think something's really, really funny?
De legközelebb, ha ilyenre gondolsz, szólj, oké?Just next time you think something, just ask, okay? Don't dwell on it.
Mit gondolsz, mit csinál az, amit katasztrófamérőnek hívnak?- What do you think something called a disasterometer does?
Mit gondoltok, hogy sikerült ezt így összehozni?How do you think something like this comes together?
Amikor elkezdesz kevesebbet foglalkozni vele, hogy mit gondolnak rólad az emberek, elkezdesz szabaddá válni, igazán szabaddá, és én azt hiszem, amikor igazán szabaddá válsz, akkor azt hiszem, valami megnyílik neked, ami életerőt ad neked olyasmit, tudod... én egy csatornának hívom ezt.When you start to care less about what people think about you, you start to become free, really free, and I think when you become really free, then I think something opens up that gives you the capacity to sort of, like, you know... I call it a conduit.
De ha egy hapsi, vagy fiú viszi haza Jodyt, az emberek rosszra gondolnak.But if it's a bloke or a boy taking Jody home, people think something bad.
Mit gondolnak, valami, amin dolgozott, szerepet játszott a halálában?Why, do you think something he was working on played a part in his death?
Azt gondolom valami nekem jött.I think something just crashed into me.
Ezért gondolom, hogy tényleg történt vele valami.That's why I think something actually happened.
Ha valaki kedves hozzám, azt gondolom, valami biztosan nincs rendben.When someone's nice to me, l think something must be wrong.
Igen, gondolom... gondolom magának meg sem kottyan az ilyesmi.I suppose you could really overthink something like this.
Komolyan gondolom. Azt hiszem Tonyról van valami meg a fiúkról.I think something might have happened to Tony and the boys.
- Mire gondolod, hogy nem stimmel?Why do you think something's wrong?
- Még nem akarom, hogy tudjon róla. - Nem gondolod, hogy... ha valamit titkolnod kell a szeretteid elől, akkor az talán nem jó ötlet?Hey, you think something you have to keep from everyone you love might not be the best idea in the first place?
- Úgy gondolod valami történt?You think something's happened?
- Úgy gondolod, valami megvédelmezte őket?- You think something protects them?
-gondolod, hogy valami veszélyes... -Caspar!Tell me do you think something dangerous...
A Hang úgy gondolja, hogy abban van valami ami segít legyőzni őt.Voice thinks something in there might help us defeat him.
A lányom kicsit kutakodott az iskolában, és úgy gondolja, történhetett valami a nyári táborban... Már elnézést.I had my daughter do a little digging at school, and she thinks something might have happened at summer camp...
Csak hívd fel az apámat, hogy ne gondolja azt, hogy valami történt velem.If you could just call my father and make it where he thinks something happened to me.
Senki nem gondolja, hogy ez a kicsi dolog egy nagyobb bűntett bűnjele, de az, és ezzel kihűltek a nyomaink.No one ever thinks something this small could be a clue to a bigger crime, but it is, and that's how our trails run cold.
Tudom, de nyilvánvalóan azt gondolja valami lesz.I know, but obviously she thinks something is going on.
- és úgy gondoljuk, valami van ott fent.And, we think somethings up there.
Ebből gondoljuk, hogy valami nagy dolog készül.That's whywe think something really big is going down.
Igen. Épp ezért gondoljuk, hogy más is van a háttérben. Például lehet, hogy más, erősebb démonok védelme alatt állnak.Yeah, that's why we think something else is going on, like maybe they're being protected by other demons, more powerful demons.
Mr. Acoss, úgy gondoljuk, hogy történt valami, ami ezt az egészet okozta.We think something happened on your hunt that caused all this.
Úgy gondoljuk, a vadászok vannak veszélyben.Look, we think something's happening.
Akkor ti... - Úgy gondoljátok, hogy megint van valami abban a házban?So you think something's back in that house?
Tényleg úgy gondolják, hogy itt érhette valami, amitől beteg lett?You really think something around here could have made her sick?
Ugye nem gondolják, hogy valami történt vele?You don't think something's happened to him, do you?
Ugye nem gondolják, hogy vele is történt valami?You don't think something happened to him, too, do you?
- Tegnap tartotta azt gondoltam, valami történt.- He did yesterday so I thought something's up.
24 01:26:58:20 Én mindig arra gondoltam, 05 01:27:03:18 Lehet, hogy el kellett volna költöznöm.I always thought something could have happened between us. Maybe I should have made the first move. Are you gonna do yourself too?
Ahogy azt gondoltam, hogy valami nincs rendben, a vezetőséghez fordultam, ők meg azt mondták, majd kezelik az ügyet.The second I thought something was going on, I went to the administration, and they told me they would handle it.
Amint ez a leányzó azt mondta, itt akar maradni, mindjárt gondoltam, hogy itt valami nincs rendben.From the moment that wench there said she would be staying here, I thought something was strange.
Arra gondoltam, talán köze lehet a dolgok alakulásához.I thought something might have gone sideways in that regard.
Mr. Beach... valami olyasmit gondolt... hogy meg kellene szabadulni a kölyköktől.Mr Beech, he thought something about getting rid of all the students.
Szóval, Isten biztos valami jót gondolt ki számára.So, God would've surely thought something good for him.
Valami olyanra gondolt, hogy Fin ki akarta őt tenni a cégből, aztán láttam, hogy a telefonban egy Rigands nevet említ.He thought something about Fin ushing him out of the company, then I saw him on the phone mentioning someone named Rigands.
Azt gondoltad, hogy akkor valami rossz fog történni.'Cause if-if I didn't, then... Then you thought something bad was going to happen.
Az anyám, amikor úgy gondolta, hogy a dolog túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, azt szokta mondani, hogy "Az ördög puccos kalapban".My mama when she thought something was too good to be true she'd say, "Satan in a Sunday hat."
Azt gondolta, hogy valami biztosan történt veled, de...szerintem nem.She thought something must have happened to you, but... I guess not.
Azt hiszem, sosem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet vele.Bet she never thought something like could happen to her.
De most komolyan, úgy értem, ki gondolta volna, hogy egy olyan különös dolog, mint a lyukkameraBut seriously, I mean, who'd have thought something as strange as a camera obscura
Emlékeznék, ha anyám úgy gondolta volna, történik valami.I would remember if my mom thought something was happening.
Azt gondoltuk, magával történt valami.Um, we thought something happened to you.
Rettenetes tekintete volt; gondoltuk, valami végzetes történt...He looked terrible, we thought something disastrous had happened
Egy kicsit többre gondolnék, mint a... - ...pezsgő.I would think something more like champagne.
Miből gondoljam hogy bármit is elloptak tőle?What makes you think something was stolen?
Akkor megkeresem őt. De ha úgy gondold, hogy valami történt, ...I'll try and track him down, but if you think something happened, I need...
Helen, Helen, gondolj valamire.Helen, helen, think something.
Ne gondolj ilyenekre.Don't even think something like that.
Raju, gondolj ki valamit.'Raju, think something."
Rendben, gondolj helyettem is.Yes you think, think something for me too.
Azt akarjuk, hogy a polgármester első benyomása önről az legyen, hogy olyan nő, aki elbírja a sok hatalmat. Hogy amikor önre néz, valami olyasmire gondoljon...But we want the Mayor's first impression of you to be as a woman capable of handling a lot of power, to look at you and think something like...
Egyszóval, óhajtják, hogy gondoljon nekünk valamit?Well, show we have him to think something for us?
Nem akarom, hogy rosszra gondoljanak.Someone will think something's going down. $5000?
Most át kell gondolnom valamit.I need to think something through now.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

gondoz
tend
landol
land

Similar but longer

átgondol
think over

Random

gátol
hinder
gépel
type
gerjed
do
gitározik
play the guitar
gombázik
mushroom
gondolkodik
ponder
gürcöl
babble
gyógyít
heal
gyógyul
recover
gyón
confess

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'think something':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In