Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Áll (to stand) conjugation

Hungarian
147 examples

Conjugation of áll

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
állok
I stand
állsz
you stand
áll
he/she to stand
állunk
we stand
álltok
you all stand
állnak
they stand
Present definite tense
állom
I stand
állod
you stand
állja
he/she stands
álljuk
we stand
álljátok
you all stand
állják
they stand
Past indefinite tense
álltam
I stood
álltál
you stood
állt
he/she stood
álltunk
we stood
álltatok
you all stood
álltak
they stood
Past definite tense
álltam
I stood
álltad
you stood
állta
he/she stood
álltuk
we stood
álltátok
you all stood
állták
they stood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
állnék
I would stand
állnál
you would stand
állna
he/she would stand
állnánk
we would stand
állnátok
you all would stand
állnának
they would stand
Conditional present definite tense
állnám
I would stand
állnád
you would stand
állná
he/she would stand
állnánk
we would stand
állnátok
you all would stand
állnák
they would stand
Conditional past indefinite tense
álltam volna
I would have stood
álltál volna
you would have stood
állt volna
he/she would have stood
álltunk volna
we would have stood
álltatok volna
you all would have stood
álltak volna
they would have stood
Conditional past definite tense
álltam volna
I would have stood
álltad volna
you would have stood
állta volna
he/she would have stood
álltuk volna
we would have stood
álltátok volna
you all would have stood
állták volna
they would have stood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok állni
I will stand
fogsz állni
you will stand
fog állni
he/she will stand
fogunk állni
we will stand
fogtok állni
you all will stand
fognak állni
they will stand
Future definite tense
fogom állni
I will stand
fogod állni
you will stand
fogja állni
he/she will stand
fogjuk állni
we will stand
fogjátok állni
you all will stand
fogják állni
they will stand
Subjunctive present definite tense
álljam
(if/so that) I stand
álld
(if/so that) you stand
állja
(if/so that) he/she stand
álljuk
(if/so that) we stand
álljátok
(if/so that) you all stand
állják
(if/so that) they stand
Subjunctive present indefinite tense
álljak
(if/so that) I stand
állj
(if/so that) you stand
álljon
(if/so that) he/she stand
álljunk
(if/so that) we stand
álljatok
(if/so that) you all stand
álljanak
(if/so that) they stand
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
állnom
I to stand
állnod
you to stand
állnia
he/she to stand
állnunk
we to stand
állnotok
you all to stand
állniuk
they to stand

Examples of áll

Example in HungarianTranslation in English
" Ahol én ülök, senkinek nincs joga ott állni. ""Where I sit, thou hast no right to stand."
"Aki repülni vágyik, annak előbb meg kell tanulni állni és járni, ""He who would learn to fly must first learn to stand and walk."
"Egy nap, ugyanazon a helyen fogok állni, ahol ő", gondoltam.Someday... I thought that we'd be able to stand together in the same place.
"Ezt pedig Doo Bin-nak készítettem. " Ki kell állni magadért és ilyeneket mondani."And this is Doo Bin's too." You're supposed to stand up for yourself and say this.
"2002.06.02.Az AIDS hivatalosan viccessé lett nyilvánítva." Tom, itt állok a főtéren ahol percekkel ezelőtt kinyilvánították, hogy az AIDS... Végre vicces.Tom, I'm standing in the town square where just moments ago it was declared that AIDS can finally be joked about.
"A Jordán viharos partjainál állok"On Jordan's stormy banks I stand
"A mai napon a történelem egy darabkáján állok itt.""I'm standing here today on a small piece of history."
"Aaron, a Lafayette parkban állok, közvetlenül a Fehér Ház előtt." Aaron, I'm standing in Lafayette Park directly across from the White House "
"Ahogy ma itt állok önök előtt..."As I stand here before you today...
" Hiszen itt állsz és tudom, hogy szeretsz, "# For here you are, standing there, loving me. #
"A gonosz varázsló barlangjában állsz.""You are standing in the cavern of the evil wizard."
"A könyvesboltban, sorban állsz, csak a csengőre vársz, hogy órára mehess, és bugyiban táncolva, légkondit szerelj"[pierce playing the way it is melody] * standing in the bookstore line * * waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * * taking air conditioner repair *
"A lábamon állsz.""You're standin' on my goddamn feet."
- Akar ügyvédet, nyomozó, vagy a sarkára áll és férfiként viselkedik.You want a lawyer, Detective, or do you want to stand up and be a man?
- Ezért eljöttem, hogy felkérjelek, hogy légy a kisebb Aventinus magisztrátusa, ... * Az Aventinus egyike annak a hét dombnak, melyre az ókori Róma épült. Tulajdonképpen két kisebb részből áll, egyike Tiberishez közelebb, a másik (a kisebb Aventinus) javarészt délre.- That being so, I've come to ask you to stand for magistrate of Lower Aventine... on my slate.
- Köszönöm, de ő inkább áll.- Thank you, but he prefers to stand.
- Szembe akar szállni az USA-val, és készen áll, hogy meghaljon Dániáért.- He wants us to stand up to the US. He's willing to die for the flag.
"A szakadék szélén állunk... és Isten tudja, mi lesz belőlünk!"We're standing on the edge of the abyss. God knows what shall become of us.
"És kéz a kézben vállvetve állunk"# Put your hand in my hand and we'll stand
"És mindannyian állunk tétlenül, amikor cselekvésre lenne szükség."And we may all at times stand idly when action is required.
"Összetartva állunk", igaz, Miss Lane?United we stand, right, Miss Lane?
"itt álltok a világ legnagyobb bolhapiacán.""you're standing in the world's biggest pound shop.
- A szekrények előtt álltok.- You're standing in front of the lockers.
- Igen, nos ti ketten itt álltok, és tanakodtok a személyiségi jogain, miközben Thor vért vesz a toxikológiai szűréshez.- Yes, well, you two can stand here and mull over his right to privacy while Thor draws blood for a tox screen.
- Készenlétben álltok.- You're on stand-by.
- Kézen álltok a hordón? - Igen!- You guys doing keg stands?
"150 méterre állnak a németek a Volgától.1 50 metres stand between the Germans and the Volga.
"A tengerek őrt állnak""The seas stand guard"
"Amíg az angol bankok állnak..."While stand the banks of England...
"Anyák tankok előtt állnak.""Mothers are standing in front of tanks."
"Az Egyesült Államok egész emberi és materiális erőforrásai állnak eme fogadalom mögött.""Entire resources of men and material of the United States... stand behind that pledge."
"De azt hiszem, mégiscsak el kell lépnem nemsokára az indián föld felé, mert Sally néni adoptálni akar, és meg akar civilizálni abból pedig már elegem volt, és ki nem állom.But I reckon I gotta light out for the territory ahead of the rest. Because Aunt Sally, she's gonna adapt me, and civilize me, and I can't stand it.
- A vért nem állom én * * Majd a "World" rájön *- And I can't stand blood ALL: And The World will
A kezedben lévő poharat, és az est - többi poharát illetően - én állom a cehet.Um, that one notwithstanding, rest of the drinks tonight on me.
Ahogy mondtam anyukádnak, nem állom a badarságot!As I said to your mother, I won't stand for any nonsense.
- Ki nem állod, hm?Can't stand him, huh?
Ha nem állod a szagokat, miért dolgozol a szemét-üzletben?If you can't stand the smell of trash, why are you workin' in the garbage business?
Hogy akarsz te háborúzni, ha még a forróságot sem állod?How do you expect to fight a war if you can't even stand a little heat?
Kiállok a döntéseimért, neked pedig Annie mögé kellene állod.I stand by my decisions and you should stand behind Annie.
"várjunk egy picit, vizsgáljuk meg nyugodtan, racionálisan és figyelmesen, hogy valójában mennyi minden jó és állja meg a helyét." Ki fogják közösíteni."hey, wait a minute, let's look at this coolly and rationally and carefully, and see actually how much merit, how much this stands up, they will be ostracized.
Ez a tény önmagában állja meg a helyét.That failure clearly stands on itself.
Megpróbálsz közeledni.. ...és az illem és a tisztesség az utadat állja.Try to get close and their decorum and their decency stands in the way
- Hogy álljuk a sarat.- "We stand alone"!
Hitlert csak úgy lehet megfékezni, ha álljuk a sarat.Hitler can't be contained unless we stand our ground.
Már csak mi álljuk a sarat, ha minket is legyőznek, egyeduralkodóvá válnak az energiapiacon.We're the last company standing between them and total energy dominance.
Oké, mindenki... álljuk körül.Good. Okay, everybody... stand over here.
S álljuk a vad hadaknak minden ostromátReady to withstand the wildest siege
- Kik ezek, hogy útját állják a szerelemnek?I mean, who are these people to stand in the way of love?
Arra születtek, hogy állják a kalapács ütéseit.They were made to withstand the red-hot hammer of the town blacksmith.
Fizikusok sora jelentette ki, hogy nem állják az ilyesmit, részben, mert a tudomány megcsúfolása, de főként azért, mert őket nem hívták meg az ilyen bulikra.Many physicists said they wouldn 't stand for that sort of thing. partly because it debased science. but mostly because they didn 't get invited to those sort of parties.
"Amikor anyaszült meztelen álltam...""When I stood Adam-naked..." Adam-naked!
"Ha messzebbre láttam másoknál... az azért volt, mert óriások vállán álltam."If I have seen further than other men... it's because I have stood on the shoulders of giants.
"így tükör elé álltam, és miközben bámultam magam, úgy 8 órán át, "feltettem magamban a kérdést:So I stood in front of the mirror, staring at myself for, like, eight hours, asking myself, 'am I hot or not hot?
# Nem álltam ki magamért és bedőltem mindennek #♪ I stood for nothing ♪ ♪ So I fell for everything ♪
* Régen feléd nyúltam, és te ott álltál *♪ Long ago I reached for you ♪ ♪ And there you stood ♪
- A sarkadra álltál.Well, I mean, at least you stood up for yourself. That's cool.
- Igen. és kiszaladt az erkélyünkre, és neked csak meg kellett volna fognod a seprűt és lesöpörnöd, de ehelyett, órákig álltál ott, azon próbálkozva, hogy becsábítsd őt egy cipős dobozba, a Jarlsberg sajtot használva, amit Zabar-ból hoztunk.And it ran out to our balcony, and, you know, you could have just taken a broom and swept it off, but instead, you... you stood there for hours... trying to coax that little guy into a shoebox, using Jarlsberg from Zabar's.
- Itt álltál a sorban?- You stood in that line?
- Miért? Hat hónappal ezelőtt ott álltál és csak nézted, ahogy a Bizottság kirúg engem.You stood by six months ago and watched a committee burn me.
"7 könyök magasan állt és 6 stone-t nyomott."It stood 7 cubits high and weighed 6 stone."
"A gyerekek integettek apunak, aki a hajó tatján állt."The children waved to their father who stood on the poop deck.
"A világítótorony évtizedekig állt, figyelmeztetve a hajókat a Puget-öböl sziklás partjaira."For decades, the lighthouse has stood, protecting ships from the rocky shores of Puget Sound.
"Az ezredes ott állt az eseményhorizont függőleges medencéjében táncoló.. ..fodrokban csillogó fények előtt.""The colonel stood before the pool of shimmering light, fascinated by the dancing ripples in the event horizon. "
- Csak álltunk.- We stood still.
5 méterre álltunk a sötétségben, miközben ők beszélgettek, dohányoztak és vacsorát készítettek.We stood in the darkness 20 feet away while they talked and smoked and made dinner.
A People Magazin fotójához ennek a tetején álltunk.When we did our photo shoot for people magazine This is where we stood up on top.
Akartam is, de ti csak ott álltatok.I was the only one climbing on while you guys just stood there.
Az bátyád és te utamban álltatok ... de ez már régi történet."I mean, you and your brother stood in my way, but that's old business. You won.
Csak álltatok ott, amíg ez a szörnyeteg elvitte apámat!You stood there while this monster took my dad.
De mindig egymás mellett álltatok a nehéz időkben.But you've always stood by each other through hard times.
Ezért félszegen ott álltatok és bámultatok?So you awkwardly stood there to watch?
"vonzották megmentői szemét és egy pár percig csenben álltak...""attracted the eyes of her deliverer, and for a few moments they stood silent... "
...ugyanott álltak, ahol most én, és életre keltették ezt a csodálatos hagyományt...has stood where I now stand and kept this wonderful tradition alive.
A Yankee-k csak ott álltak csak zsebretett kézzelYankees stood there with their hands in their pockets
A gyilkosaik itt álltak, és nevettek rajtunk!Their murderer stood right there, and he laughed at us.
A saját életem szálának egy fonalát, vagy akiért élek. Bosszúságaid csak a szerelmed próbája voltak, és te álltad a próbát.or that for which l live all thy vexations were but my trials of thy love and thou hast strangely stood the test
Azt mondják, régen, a 47-es csomópontnál, egy nő kemény 20 percig állta a kipufogógázt.says back in the old days, on Junction 47, this woman stood in the exhaust fumes for a solid 20 minutes.
Egy lánygyermek sem állta még ennyi ideig.No woman child ever withstood that much.
Láttad, hogy állta Maurice szúrós tekintetét?You see how she stood, uh, Maurice's greasy eyeball?
Az ember alkotta dolgok közül a piramisok állták legjobban az idő próbáját.Of all the things humans created, pyramids stood the test of time best.
De akkor a kiotói főurak az útjukat állták.But then the nobles in Kyoto stood in their way.
Vajon Bert Middleton és Gerard Eyre előre megtervezte az erőszakot, amikor az Allinghamék alkalmazásában álló vadászok a kötelességüket tették, és útját állták egy jogellenes birtokháborításnak?Did Bert Middleton and Gerard Eyre plan to use force when gamekeepers employed by the Allingham estate did their duty and stood in the way of an unlawful trespass?
Hátrébb állnék.I would stand back.
Mögötted állnék, kardot ragadva, rómaiak vérében fürödve.I would stand beside you, blade gripped in hand slick with Roman blood.
Az egész nép előtt papként állnál, és így megkedveltetnéd magad, mint ahogy az istenek is magukat, mert az egész hónapban minden imádat csak tőled jöhetne.You would stand as a priest before all the peoples and in this way ingratiate yourself to the gods themselves because for an entire month all of their worship would come from you.
Csak állnál ott... Hogy is mondjam? ...tiszteletteljesen.You would stand, how should I put it in awe.
A bosszú üres edényként állna... ahelyett, hogy megtorlás töltené meg az ellen, aki megsebezte ezt a házat.Vengeance would stand a hollow vessel... were it not filled with retribution against all who have injured this house.
Egy tipikus számítógépes kódban... minden 8-bites szekvencia egy betű helyett állna.Patterns of eight. In a typical binary computer code, Each 8-Bit sequence would stand for a letter.
Az emberek három órát is sorban állnának, ha klubot nyitnék.People would stand in line for three hours if I opened a club.
Hittem a látomását, az eljövendőt, ahol az emberek sorba állnának, hogy láthassák azokat a dolgokat, amelyeket csak az olyan emberek láthatnak, mint ön vagy én.I still believed in your vision, in a future where people would stand in lines to see the kind of things that only people like you and I could see.
Nem sokan állnának ki így a barátjukért.Not many guys would stand up for a friend like that.
De az én ügyem az, hogy álljam a sarat.But my cause is to stand my ground.
Ha sutba kívánja dobni a karrierjét, ki vagyok én, hogy az útját álljam?If you want to shoot your career in the foot, who am I to stand in the way?
lsten ments, hogy útját álljam a következő Springsteennek vagy a KC és a Sunshine Bandnek.Far be it from me to stand in the way of the next Springsteen or KC The Sunshine Band.
Legközelebb ne álld el a szél útját.Next time, stand downwind.
És... hát álld tovább is a sarat, értem.And, you know, just keep on-Keep on standing your ground, mkay?
- Arra gondolsz, hogy álljak ki a zsarnokoskodása ellen?This is the thing about me standing up to him and not letting him run my life?
- Azt akarja, hogy álljak Rahl elé, és esküdjek hűséget neki.- She's going to make me stand with Rahl and swear allegiance to him.
- Csak had álljak veletek.- Just let me stand with you.
- Egész éjjel álljak őrt?-I'm to stand guard all night?
- Esetleg álljak a sarokba, és szégyelljem magamat? - Nem érdekel.Maybe l should go stand in the corner and be ashamed?
""Ne állj a koporsó mögě! """"Don't stand behind that coffin. ""
"Csak állj bele!Just stand there.
"Ez az én életem, és nem hagyom, hogy az utamba állj.""It's my life, and I'm not gonna let you stand in the way of it."
"Gyere, tökfej, állj fel az autómra.""Come on, dummy, you can stand on my car."
"Azt akarom, hogy az élet büszkén álljon a síromnál.""l want life to stand proud at my grave."
"Isten álljon közéd és a bántódás közé minden kihalt helyen, amerre jársz!""May God stand between you and harm... in all the empty places where you must walk."
"Mindenki, kérem álljon fel."Everyone, please stand up in respect
(Üvölt) mondtam, "álljon le, katona!"(Roars) I said, "stand down, soldier!"
"Mindnyájan egyetértünk, hogy álljunk ellen a megfélemlítésnek.""All agree that we must stand firm and refuse to be intimidated."
# # ha ha ha ha # #Most ez a# #Világ, ahol élünk# #és ezeket# #a kezeket kaptuk# #álljunk fel,# #és mutassuk meg,# #hogyan éljük az életünket.## # ha ha ha ha # # now this is # # the world we live in # # and these are # # the hands we're given # # stand up # # and let's start showing #
- Mi mind álljunk fel!- We all stand up.
- Ne álljunk itt.- Don't stand talking.
- Gyerünk, ne álljatok meg az ajtóban.- Come on, don't stand by the door.
- Hé, ne csak álljatok ott!Guys, stop standing around. Come on now.
- Ne csak álljatok itt.- Don't just stand there.
- Ne csak álljatok ott.- Don't just stand there.
"Nicene-nél történt... hogy a negyedik századi püspökök... úgy találták, Isten fiának feláldozása azt jelentette, az emberek eggyé váltak Istennel és akkor először emelkedtek minden más teremtmény fölé... hogy Isten oldalán álljanak a Menyben.""For it was there at Nicene... that the world's fourth-century bishops... declared that with the sacrifice of God's Son man became one with God, for the first time Iifted above all other creations... to stand at His side in Heaven."
- A biztonságiak álljanak készen. - Igen.- Tell security to stand by at station six.
- A foglyok álljanak a kijelölt területre!Prisoners will stand in the designated area!
- Egy örökkévalóságig kellett ott állnom, amíg megcsinálta!I had to stand there forever while he did it!
- Fel kell állnom.- I got to stand up.
- Miért kell idekint állnom, mint egy...- Why do I have to stand out here like a--
- Muszáj itt állnom?Do I have to stand here?
- Dan, félre kell állnod.You have to stand aside.
- Egyedül is meg kell állnod a lábadon.- You have to be able to stand alone.
- Gyerünk, bébi! - Állj fel! - Fel kell állnod!♪ You just stand ♪ ♪ Come on, baby ♪ ♪ Stand ♪ ♪ You need to stand ♪ ♪ Stand, yeah!
"A hátsó embernek fel kell állnia, hogy a púp lehessen."The chap behind got to stand up, head in the hump."
"ezentúl ha Zach itt akar enni, akkor fejre kell állnia a kávézó közepén és egy rozsdás vödörből kell ennie.""from now on, if Zach wants to eat here, he has to stand on his head in the middle of the diner and eat out of a rusty bucket."
- Biróság elé kell állnia.- You'll have to stand trial.
- Muszáj mellette állnia?- Do you have to stand next to that?
- ...mellé kell állnunk, és segíteni szembenézni a Vándorral.- ...we need to stand by her now and help her face this Wanderer.
- A parancs szerint le kell állnunk.Grab him. Our orders are to stand down.
- Mi van? Te mondtad, ki kell állnunk Izzie mellett.You said we had to stand by Izzie.
- Randy. Randy, nem hinném, hogy szükséges itt állnunk és boncolgatnunk az "Alice Cooper egy antik széket akar" elméletet.I don't think we need to stand here and pick apart the Alice Cooper wants an antique chair theory.
Ahsoka mellé kell állnunk.We need to stand together with Ahsoka.
Ki kell állnotok velem szemben.I need you to stand up to me.
Le kell állnotok!You need to stand down.
Srácok ki kell állnotok magatokért.You guys need to stand up for yourselves.
Yeah, kijövök viszont hátrébb kell állnotok és le kell raknotok a fegyvereketYeah, I'm coming out. You're gonna have to stand back, and if you're bearing firearms, please lower them.
- Meg kell állniuk a saját lábukon. - Persze.They've got to stand on their own feet.
A dalainkkal azt mondjuk, a fehéreknek ki kell állniuk, és visszavágni. Mert a kisebbségek... nyernek.With our songs, we're saying that whites need to stand up and fight back, because the minorities, they're winning.
Az embereknek néha napokig kellett ott állniuk.The people there were made to stand for, sometimes, days.
"A bankok nagyobb veszélyt jelentenek szabadságunkra, mint a fegyverben álló hadseregek.I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.
"Az esküje szerint utolsó leheletig harcoló" "és Paulus tábornagy példás parancsnoksága alatt álló 6. Hadsereg"True to its oath, with its dying breath... the 6th Army, under the outstanding leadership... of Field Marshal Paulus, fell to... the enemy's superior numbers.
- Lévén, hogy a közösség köztiszteletben álló tagja... ] - Talán úgy izgalmasabb. [High standing in the community, and the pristine nature of his public...
- Most pedig, jöjjön a támaszkodó álló helyzet.- Now let's move on to the standing supported squat.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

áld
bless
árt
harm
dől
topple
dúl
ravage
fal
devour
fél
fear
fúl
drown
hal
die
hál
sleep
hűl
get cool
kel
rise
lel
find
sül
bake
tol
push
vél
opine

Similar but longer

állít
place
eláll
stand out
száll
fly

Random

ácsorog
loiter
adatol
data given
aggódik
worry about something
aláír
sign
alél
faint
alkot
make
állandósul
become permanent
archivál
archive
árusít
scaffold
zakatol
clatter

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'stand':

None found.