Χρειάζομαι (need) conjugation

Greek
39 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
χρειάζομαι
I need
χρειάζεσαι
you need
χρειάζεται
he/she does need
χρειαζόμαστε
we need
χρειάζεστε
you all all need
χρειάζονται
they need
Future tense
θα χρειαστώ
I will need
θα χρειαστείς
you will need
θα χρειαστεί
he/she will need
θα χρειαστούμε
we will need
θα χρειαστείτε
you all all will need
θα χρειαστούν
they will need
Aorist past tense
χρειάστηκα
I did need
χρειάστηκες
you did need
χρειάστηκε
he/she did need
χρειαστήκαμε
we did need
χρειαστήκατε
you all all did need
χρειάστηκα
they did need
Past cont. tense
χρειαζόμουν
I was needing tricked
χρειαζόσουν
you were needing tricked
χρειαζόταν
he/she was needing tricked
χρειαζόμαστε
we were needing tricked
χρειαζόσαστε
you all all were needing tricked
χρείαζονταν
they were needing tricked
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
χρειάσου
you need!
χρειαστείτε
you all be needing tricked!
Perfective imperative mood
να χρειάζεσαι
you be needing tricked!
χρειάζεστε
you all be needing tricked!

Examples of χρειάζομαι

Example in GreekTranslation in English
Αν με χρειάζεσαι για το μεγάλο πέσιμο, είμαι μέσα.If you need me for the big throw-down, I'm in.
Μπορεί η αγάπη, που εσύ και αυτή η νεκρή μοιράζεστε, να σου έδωσε το θάρρος.. δεν θα σου δώσει όμως τις ικανότητες που χρειάζεσαι.The love you and this dead person share may have given you the courage... but it won't give you the skills you need.
Δεν με χρειάζεσαι περισσότερο αυτές τις μέρες;Don't you need me the most on days like this?
Σου είπα ότι αν έρθεις σ' εμένα όταν με χρειάζεσαι, δεν θα στο αρνηθώ.If you came to me because you needed me, I said I wouldn't avoid you.
Ταε Γκονγκ Σιλ, γιατί δεν δοκιμάζεις τον εαυτό σου για να δεις αν τον χρειάζεσαι πραγματικά ή όχι;Miss Tae Gong Shil, why don't you test yourself to see if you really need him or not?
Αν αυτά δεν μας δώσουν αυτά που χρειαζόμαστε, χρησιμοποιούμε δυναμικές τεχνικές ανάκρισης.If that doesn't give us what we need, we employ enhanced interrogation techniques.
Το χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε στην Γη.We need it to get back to earth.
Δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο, παρά την αγάπη μας. Χαμογέλα.We don't need anything else but our love.
Τζεν, χρειαζόμαστε ενέργεια τώρα.Jen, we need power now.
Πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό;Do we really need this?
Σίγουρα υπάρχουν πολλά άλλα μέρη που χρειάζονται καθάρισμα. Γιατί απ' όλα τα μέρη επέλεξες αυτό;I'm sure that there are plenty of other places that needs cleaning.
Οι Χαλκς χρειάζονται βοήθεια.Hulks need help.
Χρειάζονται μερικές πινελιές, μα πού δεν χρειάζονται;Of course, we still need a few finishing touches, but who doesn't? This is the heart of the residential district.
Αν οι μύγες ζεσταίνονται σαν εμένα, τότε τον χρειάζονται!If the files are as hot as I am, they need it!
Έχω μελετήσει αρκετά γεωλογία, και χρειάζονται νέους μηχανικούς εκεί πέρα..I've studied enough geology, and they need new engineers out there.
- Τότε θα χρειαστείς ένα σοφέρ.- Then you will need someone, a chauffeur...
Ένας καλός στρατιώτης θα χρειαστεί μόνο μία.No. A good soldier will need only one.
Η επανάσταση θα χρειαστεί φίλους.The revolution will need friends.
Άκου, Μπόμπι... αν τυχόν μου συμβεί κάτι, η μητέρα σου και η Μπέτυ Λου... θα χρειαστούν έναν άντρα για να τις προστατεύει.Listen, Bobby, in case anything happens to me... your mother and Betty Lou will need a man to protect them.
Για να βγουν με εγγύηση θα χρειαστούν χρήματα.To make bail they will need money.
Όταν χρειάστηκα την πίστη σου, μου την αρνήθηκες.When l needed your faith, you withheld it.
Όταν χρειάστηκα τη βοήθειά σου, τι έκανες;When I did need your help, and badly, what'd you do?
Τώρα πρόσφατα τα χρειάστηκα.Never needed them until lately.
Γιατί όταν χρειάστηκα κι εγώ κάποτε βοήθεια, κάποιος μου στάθηκε.Because somebody was good to me once when I needed somebody.
Με βοήθησε όταν το χρειάστηκα.He helped me when I needed it.
Δεν χρειάστηκες ποτέ πολύ επίμονα χρήματα... που θα ήσουν πρόθυμος να ρισκάρεις τη ζωή σου γι αυτά;Didn't you ever need money so badly... you were willing to risk your life for it?
-Σου έδωσα πολλά όταν δε τα χρειάστηκες- I kicked in plenty when I didn't need you.
Στο σταθμό όμως χρειάστηκες βοήθεια και, φυσικά, ήμουν εγώ εκεί πάντα έτοιμη στις διαταγές σουAt the station you needed help, and I was standing there already... at your orders
- Και δεν χρειάστηκες.- And needed none.
Αλλά χρειάστηκες τη βοήθεια μιας του δρόμου, για να σκοτώσεις τον δεύτερο.But you needed the help of an alley cat to kill the second.
Μόνο επειδή ποτέ δεν χρειάστηκε ως τώρα χρήματα... τέτοια εποχή άλλοτε, Αύγουστε.only because he's never needed money at this time of the year before, Augustus.
Δεν χρειάστηκε.He didn't need to.
Κανείς από την οικογένεια μου δεν χρειάστηκε μόρφωση κολεγίου.None of my family needed no college education.
Δε χρειάστηκε φτιάξιμο στο δικό σου γάμο.Didn't need no fixing when you was married.
Δεν σε χρειαστήκαμε!There's no need for you to look at it
Πού ήσουν όταν σε χρειαστήκαμε;Where were you when we needed you?
Όπως προσπαθούσα να πω, δεν χρειαστήκαμε τρυπάνι.As I was trying to say, we didn't have no big drill. We didn't need it.
Ποτέ δεν τα χρειαστήκαμε.We've never needed it.
- Δεν χρειαστήκαμε ποτέ το φλας.We've never had occasion to need the reminder.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'need':

None found.
Learning Greek?