Etendi (to extend) conjugation

Esperanto
18 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
etendas
I extend
estas etendanta
I am extending
estas etendata
I am being extended
Future tense
etendos
I will extend
estas etendonta
I will be extending
estas etendota
I am to be extended
Conditional mood
etendus
I would extend
estas etendunta
I would be extending
estas etenduta
I am to potentially be extended
Past tense
etendis
I extended
estas etendinta
I have extended
estas etendita
I was being extended
Vi
Jussive / command
etendu
extend!

Examples of etendi

Example in EsperantoTranslation in English
Nur nokte, kiam neniu povis vidi ĝin, li elrampadis por naĝi, flugi kaj etendi siajn flugilojn.And only at night, when no one could see him, He crawled out to swim, fly and spread their wings.
Kaj etendi la manojn al la steloj.And reach for the stars.
Kiel elteni la financan ŝtormon, kiam la banko rifuzas etendi helpan manon?How do you expect to weather the financial storm when the bank refuses to extend a helping hand?
Estas pli bone etendi olivan branĉon ol lanĉi misilon.Better to extend an olive branch than launch a missile.
Inspirite de la muzika filmeto "Happy" de usona kantisto Pharrell Williams, grupo de universitataj studentoj en Kioto, Japanio, nun etendas la manon al junuloj en Ĉinio kaj Koreio kun mesaĝo pri paco kaj amikeco, por kiuj la registaroj de la tri landoj longe baraktas.Taking inspiration from American singer Pharrell Williams' "Happy" video, a group of university students in Kyoto, Japan are reaching out to the youth in China and Korea with a message of peace and friendship, something that the governments of the three nations have been struggling to achieve.
Kaj nimfo etendas al ŝi flormantelon, kiu kovros ŝian superban nudecon.And a nymph extents a to you a veil of flowers to cover... your magnificent nudity.
Pli poste, kia ajn estos via destino, promesu al mi iri tien por serĉi la idojn de Alzaco kiuj etendas al ni siajn braketojn.Then, whatever it may happen, promise to go and find the children of Alsace who are spreading their hands to us.
Ni etendas la manojn al la steloj...And we reach for the stars ...
Tiuj ŝtrumpetoj ne etendas sin, kiam oni lavas ilin.These socks don't stretch when you wash them.
Tiel certe, kiel tiuj vortoj estas veraj, la Dia Providenco nepre etendos al mi Ties manon.Just as these words are right divine providence... ought to lend a hand!
Ho, se mi estus tiel same granda arbo kiel la aliaj! Tiam ĉiuflanke mi larĝe etendus miajn branĉojn kaj per mia supro rigardus en la vastan mondon.Oh! how I wish I were as tall as the other trees, then I would spread out my branches on every side, and my top would overlook the wide world.
Malgraŭ tiu akra sinriproĉo, ŝi ne ĉesis la ploradon, ĝis ŝi faligis kelkajn hektolitrojn da larmegoj, kaj etendis sin ĉirkaŭ ŝi larmlageto profunda je dek centimetroj kaj kovranta preskaŭ la tutan plankon de la halo.Stop this moment, I tell you!' But she went on all the same, shedding gallons of tears, until there was a large pool all round her, about four inches deep and reaching half down the hall.
Jen grandega hundido de alte rigardis sur ŝin el grandaj rondaj okuloj, kaj malvigle etendis unu piedon por tuŝi ŝin.An enormous puppy was looking down at her with large round eyes, and feebly stretching out one paw, trying to touch her.
La infano estis strangforma kreaĵeto, kiu etendis la brakojn kaj krurojn en ĉiu direkto (kiel marstelo, pensis Alicio). Do apenaŭ al ŝi prosperis kapti ĝin.Alice caught the baby with some difficulty, as it was a queer- shaped little creature, and held out its arms and legs in all directions, 'just like a star-fish,' thought Alice.
Neniam serafo etendis flugilonNever seraph spread a pinion
Kaj ankaŭ mi la orelojn etendis.And I bought it all, too.
Ni etendu nian manon ĉi tiel, por ke nia frato sentu nian amon, sentu nian forton... por ke lia spirito trovu vojon de lumo, vojon de forto.Let us reach out our hand... to our brother so he can feel the love, feel our strength... For his soul to find the path of light, of strength.
La anĝelo diris al li: "Ne mortigu vian infanon, nek etendu vian manon super lian nukon!"The angel then said to him: 'Do not kill your child, nor should your hand stretch out over his neck!'

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'extend':

None found.
Learning languages?