Atendi (to expect) conjugation

Esperanto
28 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
atendas
I expect
estas atendanta
I am expecting
estas atendata
I am being expected
Future tense
atendos
I will expect
estas atendonta
I will be expecting
estas atendota
I am to be expected
Conditional mood
atendus
I would expect
estas atendunta
I would be expecting
estas atenduta
I am to potentially be expected
Past tense
atendis
I expected
estas atendinta
I have expected
estas atendita
I was being expected
Vi
Jussive / command
atendu
expect!

Examples of atendi

Example in EsperantoTranslation in English
Tamen ŝi decidis atendi ankoraŭ kelkajn momentojn por sciiĝi ĉu ŝi malkreskos plue. Ŝi sentis pri tio kelkan timon, "ĉar"—diris ŝi—"povas okazi ke mi malkreskos ĝis nulo, same kiel kandelo.First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to shrink any further: she felt a little nervous about this; 'for it might end, you know,' said Alice to herself, 'in my going out altogether, like a candle.
Sekve ŝi manĝis peceton de la kuko dirante al si "Laŭ kiu direkto, laŭ kiu do?" kaj tenante la manon sur la verto por palpe sciiĝi ĉu ĝi plialtiĝas aŭ male; kaj tre surprizis ŝin la konstato ke ŝi restas konstante samalta. Kiam oni manĝas kukon, tio ja okazas ordinare, sed Alicio jam tiom alkutimis atendi ke nenio okazos krom la neordinara, ke estis por ŝi tede kaj malinterese kiam okazis nur ordinaraĵoj.She ate a little bit, and said anxiously to herself, 'Which way? Which way?', holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size: to be sure, this generally happens when one eats cake, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out-of-the-way things to happen, that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way.
Se mi igos ŝin atendi, ŝi tute furioziĝos!"Oh! won't she be savage if I've kept her waiting!'
Fine, la Grifo diris al la Falsa Kelonio: "Vi rapidu, malrapidulo! oni ne povas tie ĉi atendi la tutan tagon."At last the Gryphon said to the Mock Turtle, 'Drive on, old fellow!
Oni havas neniun elirvojon kaj nenion por fari krom veturi malrapidege kaj atendi kaj atendi plu.There is nowhere to go and nothing to do but to crawl and wait and wait longer.
Kaj atendas vin sur sablo! Ĉu vi ankaŭ danci volas?Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance?
La leĝpropono atendas la aprobon de la parlamento.The bill awaits the approval of parliament.
Miaj edzo kaj bopatrino verŝajne atendas de mi infanon sed, mi diru, en Fukuŝimo oni ne plu povas kreskigi infanon.It seems as though both my husband and my mother-in-law want kids, but you can’t raise children in Fukushima any longer.
Kaj se iu atendas ke alia homo faru tion por ili, jen bona negoca oportuno!If they expect someone else to do it for them, then it is certainly a feasible business model.
Miaj plantidoj de melongeno, pipro kaj tomato el lokaj semoj atendas la enplantadon.My aubergine, pepper and tomato seedlings from local seeds are waiting to be planted.
Mi atendos ekstere ke la liberigonto estu elektita.Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.
Hering kaj mi atendos vin en la chefurbo.Herring and I will be waiting at the capital.
Ŝi iomete atendos.She'll wait for a bit.
Kia skandalo min atendos hejme!- What a scandal awaits me at home!
Do, Viĉjo, veturu ni en Moskvon la tempo ne atendosVitya, let's go to Moscow. There're so many applicants!
Kion vi atendus post tiom da pluvoWhat'd you expect after all that rain?
Se mi estus anstataŭ vi, mi atendus.If I were you, I would wait and see.
Estus pli bone, se vi atendus hieraŭ.It would have been better if you had waited yesterday.
Ŝi eltiris la piedon kiel eble pleje el la tubo kaj atendis ĝis ŝi aŭdis tutapude en la tubo ĉirkaŭgratadon kaj rampadon de iu besteto (kiaspeca ĝi estis, ŝi el la sonoj ne povis diveni). Tiam dirante al si 'Tio nepre estas Bil' ŝi provfrapis per la piedo en la tubon, kaj atende aŭskultis.She drew her foot as far down the chimney as she could, and waited till she heard a little animal (she couldn't guess of what sort it was) scratching and scrambling about in the chimney close above her: then, saying to herself 'This is Bill,' she gave one sharp kick, and waited to see what would happen next.
Ĉi tiun fojon Alicio pacience atendis ĝis ĝi reparolos memvole.This time Alice waited patiently until it chose to speak again.
Do, ŝi staris serene, kaj atendis.So she stood still where she was, and waited.
La Grifo, levinte sin kaj frotinte la okulojn, atendis ĝis la Damo malaperis kaj tuj—tuj mokridis ŝin.The Gryphon sat up and rubbed its eyes: then it watched the Queen till she was out of sight: then it chuckled.
Tamen ŝi pacience atendis.But she waited patiently.
"Kaj ĉu vi ĝin ne vidis?" li diris abrupte, ĉirkaŭrigardinte fikse en silento dum kelkaj momentoj—"ĉu tial vi ne vidis ĝin?—nu, atendu! ĝin vi ja vidos."“And you have not seen it?” he said abruptly, after having stared about him for some moments in silence—“you have not then seen it?—but, stay! you shall.”
Ni atendu la rezultojn de la esplorado.Let's wait for the investigation results.
Bone, atendu min ĉi tie.O.K. Wait for me there.
Arestito atendu ekstere!the prisoner must wait outside!
Ĉu vi ne volas ke mi atendu vin en trinkejo, apud la stacidomo, tiel vi ne devus reveni sole?Would you like me to wait in a cafe near the station, that way you could come back alone?

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

abundi
abound
amendi
amend
amindi
do
atenci
do
atenti
do
atenui
do
atesti
witness
blendi
armor
eĥendi
do
etendi
extend
ĝuendi
do
igendi
do
irendi
do
luendi
do
ofendi
offend

Similar but longer

atendadi
do
atendebli
do
atendendi
do
atendigi
put off
atingi
get

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'expect':

None found.
Learning languages?