Tilldela (to assign) conjugation

Swedish
27 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
tilldelar
I assign
Future tense
ska tilldela
I will assign
Conditional mood
skulle tilldela
I would assign
Past perfect tense
har tilldelat
I have assigned
Jag
Future perf.
ska ha tilldelat
I will have assigned
Conditional perfect tense
skulle ha tilldelat
I would have assigned
Du
Imperative mood
tilldela
assign
Jag
Preterite past tense
tilldelade
I assigned
Past pluperfect tense
hade tilldelat
I had assigned

Examples of tilldela

Example in SwedishTranslation in English
Att hålla exakt koll är inte lätt, men korträknare använder en viss teknik, som som att tilldela generella värden.Now keeping exact track isn't easy, but card counters use certain techniques, like Like assigning general values.
De gjorde mig den stora äran att tilldela mig er bok.I've recently joined the firm and they have done me the great honour of assigning your book to me.
Att hålla exakt koll är inte lätt, men korträknare använder en viss teknik, som som att tilldela generella värden.Now keeping exact track isn't easy, but card counters use certain techniques, like Like assigning general values.
De gjorde mig den stora äran att tilldela mig er bok.I've recently joined the firm and they have done me the great honour of assigning your book to me.
Tja, du tar den första brev från varje namn, tilldela det ett nummer, Lägg dem alla upp, och stoppa upp din rumpa!Well, you take the first letter from each name, assign it a number, add 'em all up, and shove it up your butt!
Var snäll och tilldela honom till min grupp, om du tänker låta honom stanna.Please assign him to my squad, if you're letting him stay
Ärligt talat är jag förvånad över du inte tilldela henne själv, eftersom hon är den enda i avsnitt som någonsin varit till Irak.Frankly, I'm surprised you didn't assign her yourself, since she's the only one in the section who's ever been to Iraq.
Betty tilldelar er en avdelning var.Betty will assign each of you a section.
Byrån tilldelar det en särskild utredare.The Bureau is assigning a special investigator.
Curtis tilldelar uppdrag till varje avdelning.Curtis will hand out assignment protocols.
Jag ombads att berätta för dig att vi tilldelar dig ett nytt uppdrag.I've been authorized to tell you we're going to assign you a new mission.
Jag tilldelar dig att leda den.I'm assigning you to head it up.
- Jag blev tilldelad fallet.I didn't ask for this case. I was assigned.
Agent Ballard, du blev tilldelad fallet-Agent Ballard, you were assigned to case designate
Agent Walker har blivit tilldelad att bevaka på honom.Agent Walker's been assigned to set up a surveillance on the target.
Blir tilldelad fält tjänst innan mig?Gets assigned to the field before me?
Cragie, du är tilldelad huvudkontoret tills utfrågningen.Cragie, you're assigned to headquarters until the hearing.
- Blir vi tilldelade skåp här eller?-Do we get assigned lockers here or what?
- Chefen tilldelade mig kvinnan.Uh,the chief assigned meto jane doe.
- Dooku tilldelade oss båda uppgiften.Count dooku assigned us both
- Ni bör gå till era tilldelade platser.- You should go to your assigned seats.
- Är det tilldelade bänkar?I didn't realize these benches were assigned.
Du har rätt, han tilldelat Halil Pasha som hans storvezir.You are right, he assigned Halil Pasha as his grand vizier.
Eftersom ni inte har tilldelat oss ett enda framåt uppdrag.Because you have not assigned us a single forward mission.
För att identifiera känslorna har jag tilldelat en färg till varje del av hjärnan.By way of identifying the emotions, I've assigned a color to each corresponding part of the brain.
Jedirådet har tilldelat Obi-wan att hämta Ziro med hjälp av Jediriddaren Quinlan Vos.The jedi council has assigned Obi-wan Kenobi, to retrieve Ziro the Hutt with the help of jedi knight Quinlan Vos.
Men Edwin har väl tilldelat någon målet?I didn't prep the trial. Surely, Edwin assigned it to somebody?

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tilltala
please

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

synkronisera
synchronize
syntetisera
synthesize
säkerställa
say
taxera
do
teoretisera
theorize
tillbedja
worship
tillbringa
spend
tillfalla
fall
tillspika
spike
tillägna
acquire

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'assign':

None found.
Learning Swedish?