Avundas (to envy) conjugation

Swedish
18 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
avundas
I envy
Future tense
ska avundas
I will envy
Conditional mood
skulle avundas
I would envy
Past perfect tense
har avundats
I have envied
Jag
Future perf.
ska ha avundats
I will have envied
Conditional perfect tense
skulle ha avundats
I would have envied
Du
Imperative mood
avundas
envy
Jag
Preterite past tense
avundades
I envied
Past pluperfect tense
hade avundats
I had envied

Examples of avundas

Example in SwedishTranslation in English
Alla unga fröknar och herrar kommer att avundas er.You'll be the envy of all the young ladies and gentlemen. Justine.
Arrogans, storvulenhet, en tro på sin egen unikhet en fixering vid makt och framgång, ett behov av att bli beundrad avsaknad av empati och tendensen att avundas och utnyttja andra.arrogance, grandiosity, a belief in one's uniqueness, a preoccupation with power and success, an excessive need to be admired, a sense of entitlement, lack of empathy and the twin tendencies to envy and exploit others.
Den är ett landmärke för hela världen att avundas.It is a beacon for all the world to envy.
Efteråt kommer de överlevande att avundas de döda.Afterwards, the living will envy the dead.
Hästarna kommer att avundas av många män i dessa delar.Those horses will be the envy of many men around here.
"Andra avundas vår lycka.""People envy our happiness".
- Allvarligt Charlie, avundas du oss?Really, Charlie, you envy us?
- Jag avundas dem.- How l envy them.
- Nora avundades Rowan.Nora killed rowan because she envied her.
Alla andra avundades oss.Everyone else envied us.
De två vännernas eviga tävlande som pågått i nästan 30 år. -berodde på att de inte bara avundades varandra utan i hemlighet ville vara den andre.The two friends' competitive nature, which had spanned nearly three decades, stemmed from the simple fact that each not only envied the other, but wanted secretly to be the other.
Du visste att jag avundades Jims föräldrar.You saw how I envied Jim's parents.
En varelse så stolt jag såg dess själ, avundades stoltheten.Such a proud creation I saw its soul, envied its pride
Han är fortfarande den ende som jag har avundats.He remains the only person I envied.
Jag har alltid avundats Rufio hans långa armar.I've always envied Rufio... ... his long arms.
Jag har alltid avundats de som hade den anläggningen.I've always envied those who had that facility.
Jag har alltid avundats dem.I've always envied those families.
Jag har alltid avundats det livet.Mm. I always envied that bohemian lifestyle.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'envy':

None found.
Learning Swedish?