Anfalla (to attack) conjugation

Swedish
36 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
anfaller
I attack
Future tense
ska anfalla
I will attack
Conditional mood
skulle anfalla
I would attack
Past perfect tense
har anfallit
I have attacked
Jag
Future perf.
ska ha anfallit
I will have attacked
Conditional perfect tense
skulle ha anfallit
I would have attacked
Du
Imperative mood
anfall
attack
Jag
Preterite past tense
anföll
I attacked
Past pluperfect tense
hade anfallit
I had attacked

Examples of anfalla

Example in SwedishTranslation in English
"Kommer konsekvenserna att anfalla Amerika att överväga fördelarna?""Do the consequences of attacking America outweigh the potential benefits?"
- De kommer att anfalla folk.They'll start attacking people.
- Det vet jag inte. - De hotar att anfalla Enterprise.- They're threatening to attack.
- Kanske vi kan få dem att anfalla oss.Perhaps if we can make them leave their position and attack us.
- Och vi anfaller dem, och sen är det dags för dem att anfalla oss igen.We attack their trench. Then, to keep the score even, they will attack our trench once again.
"Japan kan anfalla Filippinerna, Thailand, Krahalvön och Borneo.""Japanese forces may attack the Philippines Thailand, the Kra Peninsula and Borneo. "
"Kommer konsekvenserna att anfalla Amerika att överväga fördelarna?""Do the consequences of attacking America outweigh the potential benefits?"
"När vi kan anfalla måste vi verka oförmögna och passiva."Hence, when able to attack, we must seem unable. When we use our forces we must seem inactive.
- De kommer att anfalla folk.They'll start attacking people.
"Bältdjuren anfaller!""armadillos attack!"
"Vår bataljon och pansar" "anfaller spannmålssilon."Our battalion plus tanks is attacking the grain elevator."
- Bytet anfaller säkert tätkarlen.The prey will likely attack the man at point.
- De anfaller fönstren. Skynda er.They're attacking to the windows!
- De anfaller igen.- All of us? - They will attack again.
- Bränderna var störande, men för två dagar sedan blev en annan minister anfallen och misshandlad.- The fires were a nuisance, but two days ago a fellow minister was attacked and beaten.
- Du blev anfallen.- Sayid, you've been attacked.
- Han blev anfallen.He was attacked. By who?
- Jag blev anfallen.- Let's go! Get up! I've been attacked.
-...blev du anfallen av Banks fru?-...you were attacked by Banks' wife?
"Armén tror att ett anfall mot Chamdo är omedelbart förestående."The Tibetan army believes an attack on Chamdo is imminent.
"Brohuvudet är för litet." "Kort sagt: Vår enda möjlighet är att gå till anfall.""The bridge head, according to Techniques of Infantry, of Hamley, she is small therefore nothing in them it remains senão to attack".
"Hettiternas vagnstrupper stormade genom vårt försvar och började sitt anfall.""The Hittite chariotry crashed through our defense and began its attack.
"Nej, jag vill inte ha fler anfall."Percival answered:"Not. We do not want more attacks."
"Tre: Om möjligt, försök evakuera civila före ett amerikansk anfall."When possible, try to arrange for the evacuation of civilians... prior to any U.S. attack.
"l gryningen anföll 84 000 man ur 1 . och 2. armékårerna" "under ledning av general Chang Jing Wu" "den tibetanska gränsen vid Den-Go.""Today at the dawn, 84,000 troops of the 1st and 2nd Field Armles... under the overall command of General Chang Jing Wu... attacked the Tibetan frontier near Den-Go.
- Beskriv mannen som anföll er.Could you describe the man who attacked you? Well, it wasn't exactly an attack.
- Bolivar, som anföll Noras mor var en av överlevarna.Bolivar- the one who attacked Nora's mother? He was one of the four survivors on the plane.
- Clay och hans män anföll.- Clay and his men attacked me.
- De anföll vårt kloster.They attacked our monastery.
Enligt de allierades högkvarter har amerikanska trupper och flyg slagit ut den anfallande tyska armén vid fronten i Ardennerna.Today, Supreme Allied headquarters reported American combat troops and aircraft have completely routed the attacking German army at the Ardennes front.
Sikta ljuskulorna mot anfallande skepp och ge eld på min signal.ignore the previous order. Aim light balls on attacking enemy ships and fire on my mark.
- Han hade precis anfallit oss. - Ja.- He had just attacked us.
- Vad vill du? Herre Asanos samurajer har anfallit Järnstaden.Lord Asano's samurai have attacked Irontown!
- Varför har inte skeppet anfallit än?Everybody's hiding indoors. Why hasn't the hive ship attacked yet?
-Nej. De hade ju inte anfallit Solarion 4.After he told me the Bajora hadn't attacked Solarion IV, nothing made sense.
-Saruman har anfallit Rohan.Our scouts report Saruman has attacked Rohan.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

anhålla
bring the
avfalla
transgress
befalla
order
bifalla
approve
infalla
fall

Similar but longer

anbefalla
analyse

Random

adsorbera
adsorb
afse
do
aggregera
aggregate
alludera
allude
amortisera
do
anbelanga
analyse
andra
present
anfäkta
attack
anhängiggöra
bring the
anlända
arrive

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'attack':

None found.
Learning Swedish?