Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Lidh (to bind) conjugation

Albanian
27 examples

Conjugation of lidh

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
lidh
I bind
lidh
you bind
lidh
he/she/it binds
lidhim
we bind
lidhni
you all bind
lidhin
they bind
Past tense
lidha
I bound
lidhe
you bound
lidhi
he/she/it bound
lidhëm
we bound
lidhët
you all bound
lidhën
they bound
Future tense
do të lidh
I will bind
do të lidhësh
you will bind
do të lidhë
he/she/it will bind
do të lidhim
we will bind
do të lidhni
you all will bind
do të lidhin
they will bind
Past perfect tense
kam lidhur
I have bound
ke lidhur
you have bound
ka lidhur
he/she/it has bound
kemi lidhur
we have bound
keni lidhur
you all have bound
kanë lidhur
they have bound
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të lidh
I bind
të lidhësh
you bind
të lidhë
he/she/it bind
të lidhim
we bind
të lidhni
you all bind
të lidhin
they bind
Subjunctive past tense
të lidhja
I bind
të lidhje
you bind
të lidhte
he/she/it bind
të lidhnim
we bind
të lidhnit
you all bind
të lidhnin
they bind
Future perfect tense
do të kem lidhur
I will have bound
do të kesh lidhur
you will have bound
do të ketë lidhur
he/she/it will have bound
do të kemi lidhur
we will have bound
do të keni lidhur
you all will have bound
do të kenë lidhur
they will have bound
Past pluperfect tense
pata lidhur
I had bound
pate lidhur
you had bound
pati lidhur
he/she/it had bound
patëm lidhur
we had bound
patët lidhur
you all had bound
patën lidhur
they had bound
Ti
Ju
Imperative tense
lidh
you bind
lidhni
you all bind
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
lidhja
I was binding
lidhje
you were binding
lidhte
he/she/it was binding
lidhnim
we were binding
lidhnit
you all were binding
lidhnin
they were binding
Subjunctive past perfect tense
të kem lidhur
I have bound
të kesh lidhur
you have bound
të ketë lidhur
he/she/it have bound
të kemi lidhur
we have bound
të keni lidhur
you all have bound
të kenë lidhur
they have bound
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha lidhur
I have bound
të kishe lidhur
you have bound
të kishte lidhur
he/she/it have bound
të kishim lidhur
we have bound
të kishit lidhur
you all have bound
të kishin lidhur
they have bound
Conditional present tense
do të lidhja
I would bind
do të lidhje
you would bind
do të lidhte
he/she/it would bind
do të lidhnim
we would bind
do të lidhnit
you all would bind
do të lidhnin
they would bind
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha lidhur
I would have bound
do të kishe lidhur
you would have bound
do të kishte lidhur
he/she/it would have bound
do të kishim lidhur
we would have bound
do të kishit lidhur
you all would have bound
do të kishin lidhur
they would have bound
Optative present tense
lidhsha
I may bind
lidhsh
you may bind
lidhtë
he/she/it may bind
lidhshim
we may bind
lidhshit
you all may bind
lidhshin
they may bind
Optative past perfect tense
paça lidhur
I may have bound
paç lidhur
you may have bound
pastë lidhur
he/she/it may have bound
paçim lidhur
we may have bound
paçit lidhur
you all may have bound
paçin lidhur
they may have bound
Admirative present tense
lidhkam
I (apparently) bind
lidhke
you (apparently) bind
lidhka
he/she/it (apparently) binds
lidhkemi
we (apparently) bind
lidhkeni
you all (apparently) bind
lidhkan
they (apparently) bind
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
lidhkësha
I (apparently) bound
lidhkëshe
you (apparently) bound
lidhkësh
he/she/it (apparently) bound
lidhkëshim
we (apparently) bound
lidhkëshit
you all (apparently) bound
lidhkëshin
they (apparently) bound
Admirative past perfect tense
paskam lidhur
I (apparently) have bound
paske lidhur
you (apparently) have bound
paska lidhur
he/she/it (apparently) has bound
paskemi lidhur
we (apparently) have bound
paskeni lidhur
you all (apparently) have bound
paskan lidhur
they (apparently) have bound
Admirative pluperfect tense
paskësha lidhur
I (apparently) had bound
paskëshe lidhur
you (apparently) had bound
paskësh lidhur
he/she/it (apparently) had bound
paskëshim lidhur
we (apparently) had bound
paskëshit lidhur
you all (apparently) had bound
paskëshin lidhur
they (apparently) had bound
participle
gerund present
gerund past
Other
lidhur
bound
duke lidhur
binding
duke pasë lidhur
having bound

Examples of lidh

Example in AlbanianTranslation in English
"Një unaz për të vendosur ato të gjitha... ...Një unaz për të gjetur ata... ...Një unaz për të sjellë ata të gjithë... ...dhe në errësirë lidh ato. ""One Ring to rule them all... ...One Ring to find them... ...One Ring to bring them all... ...and in the darkness bind them. "
Ky na lidh.That's what binds us.
Por për ne, martesa na lidh për shtatë kohëra tëbukura.But for us, marriage binds us for seven lifetimes.
Do ta lidh me disa mjekime.I will bind it with arrowroot flowers.
Në këmbim, kërkoj një kontratë që e lidh Satinën ekskluzivisht vetëm me mua.So, in return, I would require a contract that... ...binds Satine to me... ...exclusively.
Duhet që t'ja lidhim këmbën.His leg needs binding.
Ja tregoj unë si ta lidhin atë.I showed them how to bind her.
Këto unaza krahu ju lidhin në besnikëri ndaj meje,These arm rings bind you in loyalty to me,
Ke braktisur parimet që na lidhin së bashku.You've abandoned the principles that bind us.
Dua të them, s'ka sesi të na lidhin mua dhe ty, mua me atë, apo neve me atë.I mean, there's no ties binding you to me, me to her, us to them.
Ata janë shembull i ndritshëm dhe përkujtim i vlerave që na lidhin neve si një komb i madh.They are a shining example and a reminder of those values that bind us as one great nation.
la lidha duart e këmbët dhe e çova tek shtëpia ime.Then? I bound her wrists and her ankles and I drove her back to my place.
Në një epok tjetë, në këtë truall të njejtë, Oborri i Parë i Vllazërisë e zuri perëndeshën e detit dhe e lidhi për eshtra.In another age, at this very spot, the First Brethren Court captured the sea goddess and bound her in her bones.
Ai lidhi shpirtrat e te vdekurve me trupat e tyre... ...si nje amplifikues, mbase permes nje forme rituali.Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes... ... as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.
Mendoj se dikush e rrëmbeu... i lidhi kyçet, e dogji të gjallë, dhe e hodhi në lum që të dukej një viktimë e shpërthimit.- Yes, I do. I believe that somebody abducted her in her home, taped her mouth, bound her wrists, burned her alive, dumped her in the river so she would appear to be just another disaster victim.
Ai lidhi shpirtrat e te vdekurve me trupat e tyre si nje amplifikues, mbase permes nje forme rituali.Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.
Në mes të një urë, i lidhën me njëri-tjetrin, dy nga dy.In the middle ofa bridge, they bound them together, two by two.
# grabitën mbretëreshën nga shtrati i saj# 18 00:02:41,787 -->00:02:47,751 # dhe e lidhën atë për eshtra e saj. # # Detrat u bënë tonat ## stole the queen from her bed # # and bound her in her Bones. #
Mbreti dhe njerzit e tij... ...grabitën mbretëreshën nga shtrati i saj... ...dhe e lidhën atë për eshtrat e saj.The king and his men Stole the queen from her bed And bound her in her bones
I lidhën tok së bashku, në mes të një ure. Dyshe-dyshe.In the middle of a bridge, they bound them together, two by two.
Cili nga ju njerëz të mbarë është i gatshëm të lidhë këtë zonjushe të bukur?Which of you brave souls is willing to bind this lovely young woman?
Kush nga ju njerëz të mbarë është i gatshëm të lidhë këtë grua të re e të bukur?Which of you brave souls is willing to bind this lovely young woman?
Gould ka qënë i lidhur, dora e tij e djathtë.Gould was bound, his right arm free.
lmagjinoje guximin që duhet... që të mbash një njeri të lidhur për një vit të plotë... t¹ia copëtojë dorën e tij dhe ta përdorë që të lerë shenjat e gishtërinjëve...që të futë gypa në organet e tij gjenitale.Imagine the will it takes to keep a man bound for a full year, to sever his hand and use it to plant fingerprints, to insert tubes into his genitals.
Për brenda këto unaza ishte i lidhur forcën dhe vullnetin për të qeverisur cdo gare.For within these rings was bound the strength and will to govern each race.
Ju nuk jani të lidhur me fatin e tij.You are not bound to his fate.
Kjo nuk është në rregull. Komandanti Norrington është i lidhur për gjyqi. Ashtu si jemi të gjithë.Commodore Norrington is bound by the law, as are we all. ...impersonating an officer of the Spanish Royal Navy, impersonating a cleric of the Church of England, sailing under false colors, arson, kidnapping, looting, poaching, brigandage, pilfering, depravity, depredation and general lawlessness.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abuzoj
abuse
asnjanësoj
neutralize
dërmoj
demolish
fërgoj
fry
injorohem
ignore
jetoj
live
leave
lëshoj
leave
ligjëroj
legalize
miqësohem
become friends

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'bind':

None found.