Rościć (to claim) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
roszczę
I claim
rościsz
you claim
rości
he/she/it claims
rościmy
we claim
rościcie
you all claim
roszczą
they claim
Imperfective future tense
będę rościć
I will claim
będziesz rościć
you will claim
będzie rościć
he/she/it will claim
będziemy rościć
we will claim
będziecie rościć
you all will claim
będą rościć
they will claim
Imperative
-
rość
you claim!
niech rości
let him/her/it claim
rośćmy
let's claim
rośćcie
you all claim
niech roszczą
let them claim
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rościłam
I claimed
rościłaś
you claimed
rościła
she claimed
rościłyśmy
we claimed
rościłyście
you all claimed
rościły
they claimed
Future feminine tense
będę rościła
I will claim
będziesz rościła
you will claim
będzie rościła
she will claim
będziemy rościły
we will claim
będziecie rościły
you all will claim
będą rościły
they will claim
Conditional feminine tense
rościłabym
I would claim
rościłabyś
you would claim
rościłaby
she would claim
rościłybyśmy
we would claim
rościłybyście
you all would claim
rościłyby
they would claim
Conditional perfective feminine tense
rościłabym była
I would have claimed
rościłabyś była
you would have claimed
rościłaby była
she would have claimed
rościłybyśmy były
we would have claimed
rościłybyście były
you all would have claimed
rościłyby były
they would have claimed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rościłem
I claimed
rościłeś
you claimed
rościł
he claimed
rościliśmy
we claimed
rościliście
you all claimed
rościli
they claimed
Future masculine tense
będę rościł
I will claim
będziesz rościł
you will claim
będzie rościł
he will claim
będziemy rościli
we will claim
będziecie rościli
you all will claim
będą rościli
they will claim
Conditional masculine tense
rościłbym
I would claim
rościłbyś
you would claim
rościłby
he would claim
rościlibyśmy
we would claim
rościlibyście
you all would claim
rościliby
they would claim
Conditional perfective masculine tense
rościłbym był
I would have claimed
rościłbyś był
you would have claimed
rościłby był
he would have claimed
rościlibyśmy byli
we would have claimed
rościlibyście byli
you all would have claimed
rościliby byli
they would have claimed
Impersonal
roszczono by
there would be claimed
roszczono by
there would be claimed

Examples of rościć

Example in PolishTranslation in English
Jakie prawo ma Jim, żeby rościć sobie prawo do władzy?DWlGHT: What right does Jim have to claim authority?
W niektórych systemach prawnych państwo jako spadkobierca będzie mogło rościć sobie prawa do spadku bezdziedzicznego bez względu na to, gdzie znajdują się składniki majątku.Under some laws, the State will be able to claim the vacant estate as an heir irrespective of where the assets are located.
Wszyscy będą chcieli rościć do niej prawo:Everyone will try to claim it:
rościć sobie prawo do osobnej władzy, lub fortecy, z której będą dyktować masom, i w których będą się starali stworzyć centra władzy i narzucać ludziom swoją wolę.to claim for themselves a separate authority or stronghold from which to dictate to the masses from which to form centres of power and force their will upon this people.
Ja też roszczę sobie prawo do Xeny.I have a claim on Xena.
Nie roszczę sobie praw do ciebie.That's not a claim I'd make.
Nie roszczę żadnych praw do angielskiego tronu.I lay no claim to the English throne.
Pomimo to roszczę sobie prawo do twojej matki.Nevertheless I've come to lay claim to your mother.
A ty już rościsz sobie do niej debilne, wilcze prawo?And already you think that you have some moronic wolfy claim on her?
Jak mogę się zgodzić z tym,że rzuciłeś monetą i rościsz sobie prawo do Geethy?How can l agree if you spin a coin and claim Geetha?
Jakim prawem ty, Jan Bez Ziemi, książę Anglii, rościsz prawo do korony, panowania nad królestwem, obrony Świętego Grobu i błogosławieństwa Kościoła?By what authority do you, John Lackland, Prince of England claim to be crowned this day, sovereign of the realm and as defender of the Holy Sepulcher, to receive the blessing of the church?
Nie rościsz do niej żadnych praw.Well, you have no claim to her.
Pojawiasz się nagle i rościsz sobie prawa do Nelly.You just turn up, claiming Nelly.
On i tak cały czas rości sobie do niego prawo!Uh, he claims it all the time, anyway! Man:
Rząd rości sobie prawo do konfiskaty wszystkich instrumentów finansowych:The government claims the power to seize all financial instruments:
Tysiące po tysiacach będą mieli zdolności, i kiedy, wszyscy przyłączą się do tego ruchu, ruchu... który rości sobie Seattle jako własny dom!Thousands upon thousands of you have new abilities, and in time, you will all contribute to this movement, a movement... that now claims all Seattle as its home!
"rościmy sobie prawa do sumy w wysokości 142 franków. ""have come to claim the sum of 142 pounds."
"rościmy sobie prawa do sumy... ""have come to claim the sum of..."
Opieka medyczna dostępna w wiosce Byłaby w dużej mierze lepsza od tej, do której teraz rościmy sobie pretensje.The treatments available to the village would be vastly superior to anything we can lay claim to now.
Na jakiej podstawie rościcie sobie do niej prawa.On what basis do you claim it?
A kiedy koloniści się ewakuują, przybywają i roszczą sobie prawo do terenów.Once the population has evacuated, they arrive and stake their claim.
Do planety Shermana roszczą prawa i Federacja i Imperium Klingońskie.Sherman's Planet is claimed by our Federation and the Klingons.
Francja i Hiszpania roszczą sobie do niego prawa, a sam Neapol pragnie zachować niepodległość, więc...But both France and Spain have traditional claims on Naples, and Naples wishes to assert his independence, so, I mean, phew!
Gdyby On przejmował się miernotami, które roszczą sobie prawa do Jego dzieł, musiałby porzucić zbyt wiele planów.After all, He is the Great Writer. If He'd had to allow for the morons who'd later lay claim to His works, to give up too many plans. It's not hard to believe in God.
Korzenie siegają rzymskich wzgórz. A wielkie rodziny roszczą sobie prawo do tronu Św.Piotra.It has its roots in the hills of the Romagna in the great families that would claim St. Peter's as their own.
Mieszkała tam także szczególnie duża reprezentacja Francuzów... która rościła sobie prawa do wyspy po odkryciu jej przez...There was also an especially large French contingent... who had claimed the island after it was discovered by...
Nade wszystko, poruszają mnie ofiary śmiertelne i ranni. Irytuje mnie, że podła geopolityczna mieszanka ropy naftowej, terenu, terroryzmu i nierówności społecznych rościła sobie prawo do życia niewinnych osób i wyrządziła krzywdę podróżującej drużynie, której jedynym celem było grać w piłkę nożną.Foremost, I’m upset about the dead and wounded; I’m upset that the vile geo-political mix of oil, land, terrorism, and inequality claimed innocent lives and injured the travelling party of a soccer team that was interested in nothing more than a game.
Dan, jak ty, zawsze rościłem by wsparcie powietrzne mogło postawić stopę na wrogim żołnierzu szybciej niż każda inna taktyka.Thanks. I can sure use them. Dan, like you, I've always claimed that air ground support can put the foot soldier on enemy real estate faster than any other tactic.
A rościł pan sobie prawo własności do Chumhum?- So... have you claimed ownership of Chumhum?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'claim':

None found.
Learning languages?