Budować (to build) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
buduję
I build
budujesz
you build
buduje
he/she/it builds
budujemy
we build
budujecie
you all build
budują
they build
Imperfective future tense
będę budować
I will build
będziesz budować
you will build
będzie budować
he/she/it will build
będziemy budować
we will build
będziecie budować
you all will build
będą budować
they will build
Imperative
-
buduj
you build!
niech buduje
let him/her/it build
budujmy
let's build
budujcie
you all build
niech budują
let them build
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
budowałam
I built
budowałaś
you built
budowała
she built
budowałyśmy
we built
budowałyście
you all built
budowały
they built
Future feminine tense
będę budowała
I will build
będziesz budowała
you will build
będzie budowała
she will build
będziemy budowały
we will build
będziecie budowały
you all will build
będą budowały
they will build
Conditional feminine tense
budowałabym
I would build
budowałabyś
you would build
budowałaby
she would build
budowałybyśmy
we would build
budowałybyście
you all would build
budowałyby
they would build
Conditional perfective feminine tense
budowałabym była
I would have built
budowałabyś była
you would have built
budowałaby była
she would have built
budowałybyśmy były
we would have built
budowałybyście były
you all would have built
budowałyby były
they would have built
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
budowałem
I built
budowałeś
you built
budował
he built
budowaliśmy
we built
budowaliście
you all built
budowali
they built
Future masculine tense
będę budował
I will build
będziesz budował
you will build
będzie budował
he will build
będziemy budowali
we will build
będziecie budowali
you all will build
będą budowali
they will build
Conditional masculine tense
budowałbym
I would build
budowałbyś
you would build
budowałby
he would build
budowalibyśmy
we would build
budowalibyście
you all would build
budowaliby
they would build
Conditional perfective masculine tense
budowałbym był
I would have built
budowałbyś był
you would have built
budowałby był
he would have built
budowalibyśmy byli
we would have built
budowalibyście byli
you all would have built
budowaliby byli
they would have built
Impersonal
budowano by
there would be built
budowano by
there would be built

Examples of budować

Example in PolishTranslation in English
"Będziemy budować tandetną fabrykę w słabo rozwiniętym kraju ze skorumpowanym systemem prawnym."We're going to build a shoddy plant in an underdeveloped country with a corrupt legal system.
"Będziesz budować rzekę Bridge, który jest wystarczająco silny,"You're going to build a river bridge which is strong enough
"Jaś i Małgosia". I mamy trzech braci kłócących się jak budować domy, zaatakowanych przez dużego, złego wilka.Then we got the three brothers arguing over how to build houses
"Uwolniwszy Jeremego, ludzie zaczęli budować mu nową drogę."'Having freed Jeremy, the men started to build him a new road.'
"chcesz budować przyszłość, zbuduj ją sama.And our girlfriends say, "You want to build a future, build it yourself.
# A teraz buduję piaskowe zamki na piasku. #Mm-hmm. ♪ And now I'm building sandcastles in the sand ♪
- Ja buduję domki dla sójek.I build... uh, birdhouses... uh, for bluebirds.
- Ja buduję forty.- I build forts.
- Ja buduję łódź, a ty co robisz?Yes, I'm building a boat.
- Ja buduję.I'm a builder-upper.
"Dlaczego budujesz podoficera?""Why are you building an NCO?"
"Małżeństwo jest mozaiką, którą budujesz ze swoim partnerem, milionem małych momentów, które tworzą waszą historię miłości.""Marriage is a mosaic you build with your spouse, millions of tiny moments that create your love story."
- Cały dzień budujesz więźbę?All day to build a cruck frame?
- Co budujesz, Antown?- What are you building, Antwon?
- Co budujesz?- What kind of things do you build?
"Marathon Footwear buduje place zabaw, które zabijają dzieci"."Marathon Footwear builds playgrounds that kill children."
"Mądrość kobiety buduje dom"."The wisdom of a woman to builds a family,"
, który nie tylko buduje bazę wiedzy, ale również wzmacnia tę pomysł pionierską nowy model pokojowego kontaktu.And the reason I think that's so important is that it, not only builds the knowledge base, but it also further potentiates this concept of pioneering a new pattern of peaceful contact.
- To buduje napięcie.- It builds the suspense.
- buduje charakter.- builds character.
- Co budujemy?What are we building?
- My budujemy po prawej kaplicę.- Ve build a chapel right here.
- My budujemy shapel.- We build a shapel.
- My tu budujemy, a nie dołujemy.We are builder-uppers, not tearer-downers.
- Nie budujemy imperium!- We're not building an empire... Ben, Ben, slow down.
- A reszta floty, którą budujecie?What about the rest of the new fleet you were building?
- Co budujecie chłopcy?- What are you building', fellas?
- To wy budujecie to dla nas.- You guys build it for us.
A więc budujecie tutaj obóz kwarantanny.So that's what you're building out here. This is a quarantine camp.
A wy budujecie maszyny liczące, to samo od 70 lat.You build counting machines, the same thing you've done for the last 70 years.
"Co budują""What they build
"Cztery ściany budują dom."Four walls build a home.
"Rakiety z Mudville budują nowy stadion.Um, "the mudville rockets are building a new stadium.
- Ale oni budują moją rezydencję.- No, but they're building my villa.
- Co budują? - Stanowisko dowodzenia dla pana.- Excuse me, sir, but what are they building?
Chcesz zbudować tratwę, to sobie buduj!You wanna build a raft, build a raft!
Dziel doświadczenia, buduj wspomnienia.Allow yourself to grow with rose-- share experiences, build memories.
Jeśli chcesz, buduj sobie te swoje domki tutaj.You know, go ahead and build your houses back there, Denny. - He's gone.
Nie buduj prawdziwej gospodarki."Don't build a real economy."
Nigdy nie buduj na starym indiańskim cmentarzysku.Never build on ancient Indian burial grounds.
Sierżancie flagowy, budujcie dalej wewnętrzną fortyfikację.Colour Sergeant, carry on building the inner redoubt.
Więc budujcie je, szybko, lub liczcie się z konsekwencjami.So build it, soon, or risk the consequences.
Zdobywajcie kontakty, budujcie relacje, bo gdy popłynie ropa, rząd zapłaci tyle, ile będziecie chcieli.Start building relationships. Because it's gonna get much better as the oil flows and their budgets increase. Good news is, whatever it costs, the government will pay you.
Gdy zaczęłam zarabiać coraz to więcej budowałam coraz to większe domy.When I started making more and more money, I built bigger and bigger houses.
Jest pan od czterech tygodni w mojej kancelarii, którą budowałam własnymi rękami przez dziewięć lat... i już chce pan wskoczyć na najwyższy stołek.This is your fourth week at my firm... A firm that I built from the ground up over the last nine years... and you're already knocking at the door of managing partnership.
Nie budowałam domu od bardzo dawna.Been a long time since I built a house.
Nie budowałam imperiów i nie pokonywałam wrogów osobiście. Ale nie obracam się wśród wojowników.Um, I haven't built any empires, and I can't say that I've personally defeated any enemies in battle, but you have to realize, I'm not living among warriors.
To były fundamenty, na których budowałam całą pewność siebie przez ostatnie dwa lata.That was the foundation that I built all of my confidence on for the past two years.
- Nigdy nie budowałaś platformy?You never built a float before?
- Wszystko, co budowałaś...~ Everything you've built...
Opowiedziałabyś mi o forcie, który budowałaś.You told me about the fort that you'd built.
Dotychczas stocznia VWS budowała statki o pojemności od 2100 TEU do 3000 TEU i długości od 197 m do 237 m. Statki te budowano z 95 do 111 sekcji stalowych o długości do 16 m. Wielkość tych sekcji jest ograniczona wielkością dostępnego pomieszczenia w warsztatach i w miejscach konserwacji.Up to now, VW produced ships between 2100 and 3000 TEU and with a length of 197 to 237 m. These vessels were built out of between 95 and 111 steel sections of up to 16 m in length. The manufacture of such sections is limited by the available space in the workshops and the conservation halls.
Nie chcę by budowała nadziei, bo się zawiedzie jak nie zostanie wybrana.I just don't want her hopes getting built up so that she's let down if you don't get picked.
Niemcy wyjaśniają dalej, że stocznia Rolandwerft na początku budowała mniejsze statki dostawcze, z których dwa mogły być przycumowane jednocześnie do nabrzeża.Germany moreover explains that Rolandwerft originally built smaller feeder ships that could both be berthed at the quay at the same time.
Ona budowała twój profil.She built the profile on you.
Tak jakbym budowała silnik, ale nigdy nie miałabym zobaczyć samochodu.Now, I built the carburetor, but I never saw the car.
Zupełnie jak wtedy, gdy budowałyśmy fort z beczek po ropie.It'll be like when we built forts out of oil drums.
- Zostawiali po 100$ napiwku - Ludziska budowały domy.People left $ 100 tip. 'People built houses
Dzieci prowadziły wojny, dzieci budowały narody.They've built nations.
Komisja zauważa, że stocznie Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cádiz i Juliana w owym czasie budowały i remontowały statki i dlatego działalność tych przedsiębiorstw wchodziła w zakres zastosowania tegoż rozporządzenia.The Commission notes that the shipyards Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cadiz, Juliana built or repaired ships at the time and that consequently were undertakings covered by the Regulation.
Nasze babki budowały ten kraj.Our grandmas built this country.
Niektórzy ludzie uważają, że istoty pozaziemskie budowały, ale ja uważam, że kosmiczni bracia pomogli nam, kierowali nami, uczyli nas, bo mieli doświadczenie w wielu sprawach.Some people believe that the extraterrestrial built, but what I believe is that the space brothers help us, direct us, teach us, because they had the experience in many ways.
- Pięć lat ją budowałem.- Five years I built it.
Aby lochy Tartaru były niezdobyte, budowałem je od środka na zewnątrz.In order for the prison of Tartarus to be completely impregnable I built it from the outside in.
Ale budowałeś barykady i nie bałeś się?Then there was that man we hid illegally. But you built barricades and you weren't afraid!
Cieszyłeś się szacunkiem, kiedy budowałeś biednym domy.You had respect when you built homes for the poor.
Jestem przekonany że osiągniesz cel, pułowniku, Ale pozwól mi przypomnieć ci że, nigdy nie budowałeś niczego w Afryce.I'm well aware of your distinguished record, Colonel, but let me humbly remind you, you've never built in Africa.
Jeśli będziesz dążył do fuzji, możesz stracić kontrolę nad biznesem, który budowałeś z taką pasją.Jones, if you try to pursue a merger, you may not control what happens to your business that you built so passionately.
Kiedy to budowałeś, już było za późno.It was already too late when you built it.
/Dla Coulsona Trip był uosobieniem zasad, /na których budował S.H.I.E.L.D.For Coulson, Trip was the embodiment of the principles he wants S.H.I.E.L.D. to be built upon...
A teraz... Kto budował kolej?Now, who built the railroads?
A teraz jesteś w dżungli i wiesz o płocie. O płocie, a nikt nie widział, jak go budowaliśmy. No więc ty mój kłopocie, kto ci powiedział?Now you arrive here, knowing about a fence no one witnessed being built.
A ty zniszczyłeś wszystko, na czym budowaliśmy naszą przyszłość.- Yes. You just destroyed everything our future was built on.
Był okres, kiedy budowaliśmy statki wielkości miasta.You know, there was a time when we built ships the size of cities.
Ból minie, ale przyszłość, jaką budowaliśmy dla Alany i Alexa?Pain goes away, but the legacy we built for Alana and Alex?
- Trzeba było myśleć jak ją budowaliście.- You should of thought of that when you built it.
Bo w końcu to pan wraz z Victorem przez 25 lat budowaliście firmę i reputację.Because after all, you had built a company and a reputation Side-by-side with Victor for 25 years.
Kiedy budowaliście kołyskę.When you built the cradle.
- Moi przodkowie budowali kolej.- My family built the rail roads. Yeah, but, well, you know what I mean.
- Wtedy budowali je dużo mniejsze.They built them a lot smaller back then. They seemed pretty big.
/Dlatego Rzymianie budowali fortyfikacje.- It's why the Romans built forts.
Ale budowali i budowali wciąz dobudowując... aż do dzisiaj, uwierz mi albo nie, jezioro jest pełne Meksyku.But they built and built and built some more... until today, believe it or not, the lake is full of Mexico City.
Badali jaskinie, budowali zamki z piasku i pływali bardzo, bardzo szybko.They explored caves, built castles of sand, and swam really, really fast.
Czy może mi ktokolwiek wyjaśnić czemu ktoś z poza 'Strusia Pędziwiatra' budowałby takie pułapki?Can someone please explain to me why anyone outside a Roadrunner cartoon would build traps like these?
Przez prawie 200 lat, Pawnee ciągle budowało fabryki, restauracje i inne rzeczy na świętej ziemi Wamapoke.LESLIE: For almost 200 years, Pawnee repeatedly built factories, restaurants, and other stuff on land held sacred by the Wamapoke people.
Wielu egipskich przywódców budowało swoje kwatery z podziemnymi tunelami na wypadek ucieczki.Leaders built their compounds with underground escape tunnels.
Wielu ludzi kupowało ziemię, płacąc dolara za akr, żeniło się, rodziło dzieci i budowało domy.Quite a few people took up the land at $ 1 an acre, and married one another and produced children and built houses.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'build':

None found.
Learning languages?