Tiltrekke (to attract) conjugation

Norwegian
25 examples
This verb can also mean the following: draw

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
tiltrekker
I attract
Bokmål past tense
tiltrakk
I attracted
Bokmål future tense
vil tiltrekke
I will attract
Bokmål conditional tense
ville tiltrekke
I would attract
Jeg
Bokmål imperative tense
tiltrekk
I attract
Bokmål present perfect tense
har tiltrukket
I have attracted
Bokmål past perfect tense
hadde tiltrukket
I had attracted
Bokmål future perfect tense
vil ha tiltrukket
I will have attracted
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha tiltrukket
I would have attracted

Examples of tiltrekke

Example in NorwegianTranslation in English
Alle rancheierne heromkring blir med han, og den raskeste måten å tiltrekke seg oppmerksomhet på, er å ikke dra.Every rancher around here is going with him... and the quickest way to attract attention to yourself is not to go.
De er en usikker luksuskvinne som er vant tiI å tiltrekke Dem menn.You're an insecure, pampered woman, accustomed to attracting men.
For å tiltrekke turister og konferanser... brukte kommunen $ 13 millioner på å bygge et Hyatt Regency-hotell.As part of the plan to attract tourism and conventions... the city spent $13 million in tax funds to build a Hyatt Regency Hotel.
Men jokeren i Flints plan for å tiltrekke turister var AutoWorld... som av byens politikere ble kalt verdens største innendørs moropark.But the crowning jewel in Flint's plan to attract tourists was AutoWorld... hailed by city officials as the world's largest indoor theme park.
Du ser ut til å ha et naturlig talent for å tiltrekke deg vold.You seem to have a real talent, Mr. Boudreaux, for attracting violence.
Alle rancheierne heromkring blir med han, og den raskeste måten å tiltrekke seg oppmerksomhet på, er å ikke dra.Every rancher around here is going with him... and the quickest way to attract attention to yourself is not to go.
De er en usikker luksuskvinne som er vant tiI å tiltrekke Dem menn.You're an insecure, pampered woman, accustomed to attracting men.
Vi vil ikke tiltrekke oss oppmerksomhet.By all means, SignorVanucci. We don't wish to attract attention, do we?
Jeg antar at et lik som dette vil tiltrekke seg oppmerksomhet. Uberettiget, spør du meg.I'm assuming, of course, a dead body like this will attract a certain amount of attention, quite unjustifiably, in my view.
- Du ma ikke tiltrekke deg oppmerksomhet.- You mustn't attract attention.
Den tiltrekker mygg og frastøter menn.It attracts mosquitoes and repels men.
Hva er det som tiltrekker dem?What's the big attraction, I wonder?
Er det hennes skjønnhet som tiltrekker deg, eller det at hun må gifte seg med den jeg velger som min etterfølger?Is it her beauty that attracts you or the fact that she must marry the man I choose to succeed me? I am the son of your body.
Jeg vet det er en offentlig stilling, og samvittigheten plager meg litt, men det er et flott nytt prosjekt i Mexico som tiltrekker meg.I know it's a public service, And my conscience bothers me a little, But there's an exciting new project in Mexico that attracts me.
Du tiltrekker deg det.You seem to attract it.
"Han tiltrakk meg av tre årsaker:"He attracted me by three things:
Dr. Ross tiltrakk seg fantomer.It would seem the Phantoms were attracted to Dr. Ross.
Det tiltrakk fluer, som ble sittende fast. De fløy av sted med hele bilen.Which attracted the flies, which got stuck to it and flew off with the whole car.
Det tiltrakk seg rotter?It attracted rats, I believe.
"- tiltrakk hennes redningsmanns øyne, og for en stund stod de stille - ""attracted the eyes of her deliverer, and for a few moments they stood silent... "
Du blir nok tiltrukket av den typen.Well, you're probably attracted to that type.
Det er kanskje derfor jeg er tiltrukket av deg.Maybe that's why I'm attracted to you.
De vet ikke om de er tiltrukket av Dem eller pengene Deres.You're not quite sure whether they're attracted to you or your money.
En mann møter en kvinne og blir tiltrukket av henne.A man meets a woman. He's attracted to her.
- For eksempel er jeg veldig tiltrukket av Mr James.For instance, Doctor... I find myself extremely attracted... to Mr James.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

stryke
iron
stupe
dive
søle
spill
tette
tighten
tilknytte
connect link to
tilnærme
approach
tilsvare
correspond to
tinge
tinge
transponere
transpose
true
threaten

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'attract':

None found.
Learning languages?