Vergrendelen (to lock) conjugation

Dutch
28 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vergrendel
I lock
vergrendelt
you lock
vergrendelt
he/she/it locks
vergrendelen
we lock
vergrendelen
you all lock
vergrendelen
they lock
Present perfect tense
heb vergrendeld
I have locked
hebt vergrendeld
you have locked
heeft vergrendeld
he/she/it has locked
hebben vergrendeld
we have locked
hebben vergrendeld
you all have locked
hebben vergrendeld
they have locked
Past tense
vergrendelde
I locked
vergrendelde
you locked
vergrendelde
he/she/it locked
vergrendelden
we locked
vergrendelden
you all locked
vergrendelden
they locked
Future tense
zal vergrendelen
I will lock
zult vergrendelen
you will lock
zal vergrendelen
he/she/it will lock
zullen vergrendelen
we will lock
zullen vergrendelen
you all will lock
zullen vergrendelen
they will lock
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vergrendelen
I would lock
zou vergrendelen
you would lock
zou vergrendelen
he/she/it would lock
zouden vergrendelen
we would lock
zouden vergrendelen
you all would lock
zouden vergrendelen
they would lock
Subjunctive mood
vergrendele
I lock
vergrendele
you lock
vergrendele
he/she/it lock
vergrendele
we lock
vergrendele
you all lock
vergrendele
they lock
Past perfect tense
had vergrendeld
I had locked
had vergrendeld
you had locked
had vergrendeld
he/she/it had locked
hadden vergrendeld
we had locked
hadden vergrendeld
you all had locked
hadden vergrendeld
they had locked
Future perf.
zal vergrendeld hebben
I will have locked
zal vergrendeld hebben
you will have locked
zal vergrendeld hebben
he/she/it will have locked
zullen vergrendeld hebben
we will have locked
zullen vergrendeld hebben
you all will have locked
zullen vergrendeld hebben
they will have locked
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vergrendeld hebben
I would have locked
zou vergrendeld hebben
you would have locked
zou vergrendeld hebben
he/she/it would have locked
zouden vergrendeld hebben
we would have locked
zouden vergrendeld hebben
you all would have locked
zouden vergrendeld hebben
they would have locked
Du
Ihr
Imperative mood
vergrendel
lock
vergrendelt
lock

Examples of vergrendelen

Example in DutchTranslation in English
"Een poeder dat kan maken wielen van een auto vergrendelen "?"A powder that can make a car's wheels lock"?
't Is heel makkelijk... openen, kogel erin, sluiten en vergrendelen.Oh it's very easy, here! You open it, put the bullet in, then you hold it and you lock it
- Ik kan niet vergrendelen.I can't get a lock.
- Voordat we konden hem te vergrendelen, hebben ze de B-server gekopieerd met de R.A.D. motor.Before we could lock it down, they copied the B server with the R.A.D. engine.
- We moeten deze plek nu vergrendelen.We gotta lock this place down, now.
- Richt Fasers en vergrendel.Ready phasers, and lock!
Chris en Jason, stap uit vergrendel de achterhoede.Chris and Jason, break off and lock up the rear.
Coulson, vergrendel de detentieafdeling en ga naar de wapenkamer.Coulson, initiate defensive lockdown in the detention section then get to the armoury.
Dan laat ik ze eruit en vergrendel de deur.I walk them out, lock the door behind them.
Doe de ramen omhoog, vergrendel de deuren, en als iemand met je praat, vertel gewoon dat je pa binnen is en hij terugkomt.Roll the windows up, lock the doors, and if anybody talks to you, Tell them your daddy's inside and he'll be right back.
- Het lab vergrendelt zich.. The lab's locking down.
- Pardon, meneer? Ik wil dat je nu de basis vergrendelt, luitenant.- I need you to lock down the base for me right now, lieutenant.
Chevron 7 vergrendelt.Chevron seven is locked.
Chevron zeven vergrendelt niet.Chevron seven. Will not lock.
De boel is vergrendelt.We're in lockdown.
"Chevron zeven vergrendeld"."Chevron seven locked."
"Goedemorgen Amerika" en de "vogue" fotoshoot zijn vergrendeld, en ze wachten nog steeds op goedkeuring van de parfumflesjes."good morning America" and the "vogue" shoot are locked in, and they're still waiting for approval on the perfume bottles.
"Verontschuldiging is een open deur, vergeven is een gesloten poort, vergrendeld en op slot."Apology is an open door, forgiveness is a closed gate, bolted and locked.
- Alle poorten zijn vergrendeld.- All the gates are locked.
- Chevron zeven vergrendeld.- (technician) Chevron seven locked.
Als de moordenaar door een vergrendelde deur kan raken, het heeft geen zin hem te vatten.If the killer can get out through a locked and bolted door, there's no point in catching them.
Behalve, hij heeft dit ene vergrendelde bestand op zijn computer dat.. wacht even.Except he's got this one lockedfile on his computer that... hold on.
De curry was niet de curry, en vergrendelde en gesloten deur was niet vergrendeld en op slot, het was gewoon op slot.The curry wasn't THE curry, and the locked and bolted door wasn't locked and bolted, it was just locked.
De snede aan een kant van het wurgdraad kwam overeen... met een draadtang die we aantroffen... in de vergrendelde gereedschapskist van chef Holt.We matched the cut on one end of the garrote wire, with a pair of wire cutters that we found in Chief Holst's locked tool box in the machinist shop.
Deze heerser is de gang van de voordeur hier en deze gang loopt van het Kabinetkamer en verbindt tot aan de vergrendelde deur met groene laken, aan de andere kant wat het Kabinetkantoor is.This ruler is the corridor from the front door here and this corridor runs from the Cabinet Room and connects up to the locked green baize door, on the other side of which is the Cabinet Office.
De etters in de auto die hun portier vergrendelden toen jij om hulp riep...You know those bastards who locked their doors when you needed help?
Het schip zelf moet zeer dicht langs een zonnevlam gegaan zijn, op het exacte moment dat we het negende chevronadres vergrendelden.The ship itself must have passed very near a solar flare in the exact moment we locked the ninth chevron address.
Maar ze vergrendelden de portieren.There was a couple inside, but they locked the doors when they saw me.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verzwendelen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'lock':

None found.
Learning languages?