Gilinti (to deepen) conjugation

Lithuanian
6 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
gilinu
I deepen
gilini
you deepen
gilina
he/she does deepen
giliname
we deepen
gilinate
you all deepen
gilina
they deepen
Past tense
gilinau
I did deepen
gilinai
you did deepen
gilino
he/she did deepen
gilinome
we did deepen
gilinote
you all did deepen
gilino
they did deepen
Past freq. tense
gilindavau
I used to deepen
gilindavai
you used to deepen
gilindavo
he/she used to deepen
gilindavome
we used to deepen
gilindavote
you all used to deepen
gilindavo
they used to deepen
Future tense
gilinsiu
I will deepen
gilinsi
you will deepen
gilins
he/she will deepen
gilinsime
we will deepen
gilinsite
you all will deepen
gilins
they will deepen
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
gilinčiau
I would deepen
gilintum
you would deepen
gilintų
he/she would deepen
gilintume
we would deepen
gilintute
you all would deepen
gilintų
they would deepen
Imperative mood
-
gilink
you deepen!
-
-
gilinkite
you all deepen!
-

Examples of gilinti

Example in LithuanianTranslation in English
Neseniai derybomis buvo susitarta dėl naujų prekybos patobulinimų, padedančių gilinti ir plėsti Muitų sąjungą bei gerinti ekonominę konvergenciją po 2004 m. gegužės 1 d. įvykusios Bendrijos plėtros.New trade improvements have recently been negotiated which aim to deepen and widen the customs union and to improve economic convergence as a result of the enlargement of the Community on 1 May 2004.
Be to, Taryba pakartojo norą gilinti santykius su Baltarusija, įskaitant bendradarbiavimą Europos kaimynystės politikos (EKP) srityje, kai tik Baltarusijos valdžios institucijos aiškiai parodys savo norą gerbti demokratines vertybes ir teisinę valstybę.Further to this, the Council reiterated its willingness to deepen its relationship with Belarus, including within the European Neighbourhood Policy (ENP), once the Belarusian authorities clearly demonstrate their willingness to respect democratic values and the rule of law.
Šio modulio tikslas – gilinti darbuotojų žinias ir kompetenciją tam tikrose technikos ir technologijos srityse, susijusiose su diegiama platforma.This part aims to deepen the knowledge and skills of workers in certain technical and technological fields used in the platform.
TIKĖDAMI, kad po skaudžios patirties vėl susivienijusi Europa siekia toliau eiti šiuo civilizacijos, pažangos ir klestėjimo keliu visų savo gyventojų, įskaitant silpniausius ir vargingiausius, labui; kad ji nori likti kultūrai, mokslui ir socialinei pažangai atviru žemynu; kad ji nori gilinti savo viešojo gyvenimo demokratiškumą ir skaidrumą bei siekti taikos, teisingumo ir solidarumo visame pasaulyje;BELIEVING that Europe, reunited after bitter experiences, intends to continue along the path of civilisation, progress and prosperity, for the good of all its inhabitants, including the weakest and most deprived; that it wishes to remain a continent open to culture, learning and social progress; and that it wishes to deepen the democratic and transparent nature of its public life, and to strive for peace, justice and solidarity throughout the world,
Kad įgyvendinimas būtų sėkmingas, mes turime gilinti ir stiprinti dabartinį bendradarbiavimą išlaikydami veiksmingus partnerystės ryšius visais lygiais.To achieve success, we need to deepen and st strengthen the existing collaborative approach, maintaining effective partnerships at all level s .
Nuo 2003 m. giliname santykius su ESBO, visų pirma Gruzijoje ir Kosove.Since 2003, we have deepened our relationship with the OSCE, especially in Georgia and Kosovo.

More Lithuanian verbs

Related

pagilinti
deepen

Similar

balinti
whiten
dalinti
divide
dalintis
share
gadinti
spoil
gaminti
make
gėdinti
shame
gėdintis
be ashamed
gerinti
improve
gesinti
put down
gilintis
go deep (into some subject)
gyvinti
liven up
šalinti
remove
vėlinti
delay
vėlintis
retard
žalinti
make green

Similar but longer

pagilinti
deepen

Random

apsaugoti
protect
dalintis
share
fermentuotis
ferment
nenuvilti
disappoint
painiotis
be confused
pamėginti
try
saugoti
protect
sugalvoti
think out
šukuotis
comb
švilpauti
whistle (a melody)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'deepen':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In