Atlikt (to put back) conjugation

Latvian
6 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
atlieku
I put back
atliec
you put back
atliek
he/she/it puts back
atliekam
we put back
atliekat
you all put back
atliek
they put back
Past tense
atliku
I put back
atliki
you put back
atlika
he/she/it put back
atlikām
we put back
atlikāt
you all put back
atlika
they put back
Future tense
atlikšu
I will put back
atliksi
you will put back
atliks
he/she/it will put back
atliksim
we will put back
atliksiet
you all will put back
atliks
they will put back
Imperative mood
-
atliec
you put back
-
-
atlieciet
you all put back
-
Es/tu/...
Conditional mood
atliktu
I would put back

Examples of atlikt

Example in LatvianTranslation in English
Līgumā jāiekļauj Komisijas 2004. gada 29. marta Lēmums 2004/297/EK, ar ko Čehijas Republikai, Igaunijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai atļauj atlikt dažu Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK noteikumu piemērošanu attiecībā uz konkrētu šķirņu sēklu tirdzniecību,Commission Decision 2004/297/EC of 29 March 2004 authorising the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia to postpone the application of certain provisions of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC with regard to the marketing of seeds of certain varieties is to be incorporated into the Agreement,
32004 D 0297: Komisijas 2004. gada 29. marta Lēmums 2004/297/EK, ar ko Čehijas Republikai, Igaunijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai atļauj atlikt dažu Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK noteikumu piemērošanu attiecībā uz konkrētu šķirņu sēklu tirdzniecību (OV L 97, 1.4.2004., 66. lpp.).”Commission Decision 2004/297/EC of 29 March 2004 authorising the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia to postpone the application of certain provisions of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC with regard to the marketing of seeds of certain varieties (OJ L 97, 1.4.2004, p. 66).’
Līgumā jāiekļauj Komisijas 2006. gada 18. decembra Lēmums 2007/69/EK, ar ko Rumānijai atļauj atlikt dažu Padomes Direktīvas 2002/53/EK noteikumu piemērošanu attiecībā uz dažu lauksaimniecības augu sugu šķirņu sēklu tirdzniecību.Commission Decision 2007/69/EC of 18 December 2006 authorising Romania to postpone the application of certain provisions of Council Directive 2002/53/EC with regard to the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species is to be incorporated into the Agreement.
Apvienotā Karaliste paziņo, ka saskaņā ar 15. panta 3. punktu Direktīvā par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti saistībā ar publiski pieejamu elektronisku komunikāciju tīklu pakalpojumu sniegšanu, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK, tā atliks direktīvas piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu.The United Kingdom declares in accordance with Article 15(3) of the Directive on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC that it will postpone application of that Directive to the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail.
Grieķija paziņo, ka saskaņā ar 15. panta 3. punktu tā atliks šīs direktīvas par komunikāciju datu saglabāšanu saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu piemērošanu līdz 18 mēnešiem pēc 15. panta 1. punktā noteiktā termiņa beigām.Greece declares that, pursuant to Article 15(3), it will postpone application of this Directive in respect of the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail until 18 months after expiry of the period provided for in Article 15(1).
Saskaņā ar 15. panta 3. punktu projektā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datu saglabāšanu, kas radīti vai apstrādāti, sniedzot pakalpojumus saistībā ar publiski pieejamiem elektroniskiem komunikāciju pakalpojumiem, vai publiskiem komunikāciju tīkliem, un ar ko groza Direktīvu 2002/58/EK (turpmāk - “Direktīva”), Lietuvas Republika paziņo, ka tad, kad Direktīva tiks pieņemta, tā atliks tās piemērošanu datu saglabāšanai saistībā ar piekļuvi Internetam, Interneta telefoniju un Interneta e-pastu uz laikposmu, kas noteikts 15. panta 3. punktā.Pursuant to Article 15(3) of the draft Directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or public communications networks and amending Directive 2002/58/EC (hereafter the ‘Directive’), the Republic of Lithuania declares that once the Directive has been adopted it will postpone the application thereof to the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail for the period provided for in Article 15(3).

More Latvian verbs

Related

izlikt
put out
likt
put
nolikt
put
palikt
stay
uzlikt
put

Similar

apnikt
get boring
atnākt
come
izlikt
put out
nolikt
put
palikt
stay
uzlikt
put

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apmierināt
satisfy
dalīt
divide
glabāt
store
ģērbties
put on
palīdzēt
assist
pavadīt
accompany
pīt
wreathe
šķirt
sever
tikt
reach
ziedot
donate

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'put back':

None found.
Learning languages?