ترجیح دادن [tarjih dâdán] (to prefer) conjugation

Persian
6 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
ترجیح ده
tarjih deh
prefer
ترجیح داد
tarjih dâd
preferred
Participles
ترجیح دهنده
tarjih dehandé
preferring
ترجیح داده
tarjih dâdé
preferred
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
ترجیح می‌دهم
tarjih mí-deham
I prefer
ترجیح می‌دهی
tarjih mí-dehi
you prefer
ترجیح می‌دهد
tarjih mí-dehad
he/she prefers
ترجیح می‌دهیم
tarjih mí-dehim
we prefer
ترجیح می‌دهید
tarjih mí-dehid
you all prefer
ترجیح می‌دهند
tarjih mí-dehand
they prefer
Present progressive tense
دارم ترجیح می‌دهم
dấram tarjih mí-deham
I am preferring
داری ترجیح می‌دهی
dấri tarjih mí-dehi
you are preferring
دارد ترجیح می‌دهد
dấrad tarjih mí-dehad
he/she is preferring
داریم ترجیح می‌دهیم
dấrim tarjih mí-dehim
we are preferring
دارید ترجیح می‌دهید
dấrid tarjih mí-dehid
you all are preferring
دارند ترجیح می‌دهند
dấrand tarjih mí-dehand
they are preferring
Present perfect tense
ترجیح داده‌ایم
tarjih dâdé-im
I have preferred
ترجیح داده‌اید
tarjih dâdé-id
you have preferred
ترجیح داده‌اند
tarjih dâdé-and
he/she has preferred
ترجیح داده‌ام
tarjih dâdé-am
we have preferred
ترجیح داده‌ای
tarjih dâdé-i
you all have preferred
ترجیح داده است
tarjih dâdé ast
they have preferred
Past tense
ترجیح دادیم
tarjih dấdim
I preferred
ترجیح دادید
tarjih dấdid
you preferred
ترجیح دادند
tarjih dấdand
he/she preferred
ترجیح دادم
tarjih dấdam
we preferred
ترجیح دادی
tarjih dấdi
you all preferred
ترجیح داد
tarjih dâd
they preferred
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
ترجیح دهم
tarjih déham
I preferred
ترجیح دهی
tarjih déhi
you preferred
ترجیح دهد
tarjih déhad
he/she preferred
ترجیح دهیم
tarjih déhim
we preferred
ترجیح دهید
tarjih déhid
you all preferred
ترجیح دهند
tarjih déhand
they preferred
Past imperfect tense
ترجیح می‌دادیم
tarjih mí-dâdim
I used to prefer
ترجیح می‌دادید
tarjih mí-dâdid
you used to prefer
ترجیح می‌دادند
tarjih mí-dâdand
he/she used to prefer
ترجیح می‌دادم
tarjih mí-dâdam
we used to prefer
ترجیح می‌دادی
tarjih mí-dâdi
you all used to prefer
ترجیح می‌داد
tarjih mí-dâd
they used to prefer
Past progressive tense
داشتیم ترجیح می‌دادیم
dấštim tarjih mí-dâdim
I was preferring
داشتید ترجیح می‌دادید
dấštid tarjih mí-dâdid
you were preferring
داشتند ترجیح می‌دادند
dấštand tarjih mí-dâdand
he/she was preferring
داشتم ترجیح می‌دادم
dấštam tarjih mí-dâdam
we were preferring
داشتی ترجیح می‌دادی
dấšti tarjih mí-dâdi
you all were preferring
داشت ترجیح می‌داد
dâšt tarjih mí-dâd
they were preferring
Pluperfect tense
ترجیح داده بودم
tarjih dâdé búdam
I had preferred
ترجیح داده بودی
tarjih dâdé búdi
you had preferred
ترجیح داده بود
tarjih dâdé bud
he/she had preferred
ترجیح داده بودیم
tarjih dâdé búdim
we had preferred
ترجیح داده بودید
tarjih dâdé búdid
you all had preferred
ترجیح داده بودند
tarjih dâdé búdand
they had preferred
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
ترجیح خواهم داد
tarjih xâhám dâd
I will prefer
ترجیح خواهی داد
tarjih xâhí dâd
you will prefer
ترجیح خواهد داد
tarjih xâhád dâd
he/she will prefer
ترجیح خواهیم داد
tarjih xâhím dâd
we will prefer
ترجیح خواهید داد
tarjih xâhíd dâd
you all will prefer
ترجیح خواهند داد
tarjih xâhánd dâd
they will prefer
Imperative mood
-
ترجیح بدهید
tarjih bédehid
you prefer
-
-
ترجیح بده
tarjih bédeh
you all prefer
-
Subjunctive present tense
ترجیح بدهم
tarjih bédeham
I have preferred
ترجیح بدهی
tarjih bédehi
you have preferred
ترجیح بدهد
tarjih bédehad
he/she have preferred
ترجیح بدهیم
tarjih bédehim
we have preferred
ترجیح بدهید
tarjih bédehid
you all have preferred
ترجیح بدهند
tarjih bédehand
they have preferred
Subjunctive past tense
ترجیح داده باشیم
tarjih dâdé bấšim
I prefer
ترجیح داده باشید
tarjih dâdé bấšid
you prefer
ترجیح داده باشند
tarjih dâdé bấšand
he/she prefer
ترجیح داده باشم
tarjih dâdé bấšam
we prefer
ترجیح داده باشی
tarjih dâdé bấši
you all prefer
ترجیح داده باشد
tarjih dâdé bấšad
they prefer

Examples of ترجیح دادن

Example in PersianTranslation in English
...عملا هیچ دلیلی برای ترجیح دادن سوفی به اولیویا نیستOn paper, there's really no reason to prefer Sophie to Olivia.
از همه نظر ترجیح داده می شه توسط هر انسانی به زنی مثل خانم التون.Infinitely to be preferred by any man of sense and taste to such a woman as Mrs. Elton.
اونو اذیت نکن زمانی که فکر می کردی اون مصاحبت دیگران رو به تو ترجیح داده حسابی ناراحت بودی.Don't tease her. You were cast down when you thought she preferred the company of others.
وقتی عادت داشت فقط سر من داد بزنه اونو ترجیح دادمI preferred it when she used to just shout at me.
دوشیزه فرفکس ممکن است ترجیح بده توسط دیگران دعوت بشه، اما اون توجهی رو که هیچ کسی بهش نداره فقط از خانم التون دریافت می کنه .Miss Fairfax might prefer to be invited by others, but she receives attentions from Mrs. Elton which no one else pays her.
. یه بچه هم میتونه ترجیح بدهA child can prefer...

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

توضیح دادن
explain

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'prefer':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In