Foretrekke (to prefer) conjugation

Norwegian
26 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
foretrekker
I prefer
Bokmål past tense
foretrakk
I preferred
Bokmål future tense
vil foretrekke
I will prefer
Bokmål conditional tense
ville foretrekke
I would prefer
Jeg
Bokmål imperative tense
foretrekk
I prefer
Bokmål present perfect tense
har foretrukket
I have preferred
Bokmål past perfect tense
hadde foretrukket
I had preferred
Bokmål future perfect tense
vil ha foretrukket
I will have preferred
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha foretrukket
I would have preferred
Jeg
Nynorsk present tense
foretrekker
I prefer
Nynorsk past tense
foretrekte
I preferred
Nynorsk future tense
vil foretrekke
I will prefer
Nynorsk conditional tense
ville foretrekke
I would prefer
Jeg
Nynorsk imperative tense
foretrekk
I prefer
Nynorsk present perfect tense
har foretrekt
I have preferred
Nynorsk past perfect tense
hadde foretrekt
I had preferred
Nynorsk future perfect tense
vil ha foretrekt
I will have preferred
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha foretrekt
I would have preferred

Examples of foretrekke

Example in NorwegianTranslation in English
Det tar seg ikke ut å foretrekke én av sine underordnede framfor andre.Perhaps you shouldn't prefer one of your servants over the others. "Prefer"?
Nei, en herr John Daniels ville være å foretrekke.No, a Mr. John Daniels would be preferred.
Det er å foretrekke.It's always preferable.
Ja. Er jeg seriøs - med at hvis vi kan få Scylla uten å drepe Lincs mor? Det er å foretrekke.Am I serious if we can get Scylla without killing Linc's mother, that's the preferable outcome.
Ikke bare for at Ben pleier å foretrekke høye brunetter.And not just because Ben usually prefers tall brunettes.
Personlig ville jeg foretrekke å ha "skjær-halsen-over-uke" eller "kverke-dag".No, personally, I would prefer to have... "Cut a Throat Week." Or "Strangulation Day."
Det tar seg ikke ut å foretrekke én av sine underordnede framfor andre.Perhaps you shouldn't prefer one of your servants over the others. "Prefer"?
Jeg ville foretrekke at han holdt seg til pistolen.I'd prefer he restricted his speed to his gun!
"Jeg ville foretrekke en ny utgave Av den spanske inkvisisjon# I'd prefer a new edition Of the Spanish Inquisition #
På den andre siden, han kan foretrekke å fjerne hodet mitt.On the other hand, he might prefer to lop off my head.
Jeg foretrekker å bli, og beskytte de som du vil ødelegge.I prefer to remain and protect those whom you would destroy.
Barkly foretrekker deg fremfor meg, det er lett å se det.Miss Barkley prefers you to me. That is very clear.
Om noen av dere foretrekker å dra med de sårede, kan de tre av.If any of you prefer to go with the wounded you may fall out.
Så du foretrekker jungelens lov fremfor sivilisert lov?So you prefer the jungle code to civilized law?
Jeg foretrekker ikke å besvare det spørsmålet.I prefer not to answer that question.
Mange av publikum foretrakk å komme tilbake en annen gang for å se Margo.Many of the audience understandably preferred to return another time to see Margo.
Når etterslekten dømmer våre handlinger vil de kanskje ikke se oss som uvillige fanger men som menn som uansett grunn foretrakk å forbli ikke-medvirkende individer på kanten av samfunnet.When posterity judges our actions here it will perhaps see us not as unwilling prisoners but as men who, for whatever reason preferred to remain as non-contributing individuals on the edge of society.
Det var han som bestemte at hun foretrakk et rolig liv... for han mente at kvinner burde være beskjedne og stille.She preferred quiet, or to say the truth, he preferred it for her being a great friend to a modest and tranquil behaviour in woman.
Vi foretrakk at du tok sanksjonsjobben av dine vanlige grunner:We preferred that you took the sanction for your usual reasons:
Nei, jeg ville bare si at jeg foretrakk din forklaring.No, I wanted to say that I preferred your explanation.
Jeg foretrekk...l prefer...
Jeg ville foretrukket et annet etternavn.For the last name I would have preferred something else.
Hvem ville du ha foretrukket? Kenneth?Whom would you have preferred, Kenneth?
- Ville du foretrukket at jeg var din?-You'd have preferred me to be yours?
Vi ville selvfølgelig ha foretrukket en profesjonell, men det var ingen kvalifisert nær nok Tokyo til å få ham fram tidsnok.We would've preferred a professional, of course. But there wasn't a qualified man anywhere near Tokyo to get him there in time.
Som gammel brite ville jeg ha foretrukket sherry.Being British, I would have preferred sherry.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

forstrekke
stretch

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

etterforske
investigate
fiske
fish
flaske
bottle
fløte
float logs
forbløffe
do
foreta
carry out
forfalle
fall due
forfriske
refresh
forsikre
insure
forsvara
defend

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'prefer':

None found.
Learning languages?