Waarschuwen (to warn) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
waarschuw
I warn
waarschuwt
you warn
waarschuwt
he/she/it warns
waarschuwen
we warn
waarschuwen
you all warn
waarschuwen
they warn
Present perfect tense
heb gewaarschuwd
I have warned
hebt gewaarschuwd
you have warned
heeft gewaarschuwd
he/she/it has warned
hebben gewaarschuwd
we have warned
hebben gewaarschuwd
you all have warned
hebben gewaarschuwd
they have warned
Past tense
waarschuwde
I warned
waarschuwde
you warned
waarschuwde
he/she/it warned
waarschuwden
we warned
waarschuwden
you all warned
waarschuwden
they warned
Future tense
zal waarschuwen
I will warn
zult waarschuwen
you will warn
zal waarschuwen
he/she/it will warn
zullen waarschuwen
we will warn
zullen waarschuwen
you all will warn
zullen waarschuwen
they will warn
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou waarschuwen
I would warn
zou waarschuwen
you would warn
zou waarschuwen
he/she/it would warn
zouden waarschuwen
we would warn
zouden waarschuwen
you all would warn
zouden waarschuwen
they would warn
Subjunctive mood
waarschuwe
I warn
waarschuwe
you warn
waarschuwe
he/she/it warn
waarschuwe
we warn
waarschuwe
you all warn
waarschuwe
they warn
Past perfect tense
had gewaarschuwd
I had warned
had gewaarschuwd
you had warned
had gewaarschuwd
he/she/it had warned
hadden gewaarschuwd
we had warned
hadden gewaarschuwd
you all had warned
hadden gewaarschuwd
they had warned
Future perf.
zal gewaarschuwd hebben
I will have warned
zal gewaarschuwd hebben
you will have warned
zal gewaarschuwd hebben
he/she/it will have warned
zullen gewaarschuwd hebben
we will have warned
zullen gewaarschuwd hebben
you all will have warned
zullen gewaarschuwd hebben
they will have warned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gewaarschuwd hebben
I would have warned
zou gewaarschuwd hebben
you would have warned
zou gewaarschuwd hebben
he/she/it would have warned
zouden gewaarschuwd hebben
we would have warned
zouden gewaarschuwd hebben
you all would have warned
zouden gewaarschuwd hebben
they would have warned
Du
Ihr
Imperative mood
waarschuw
warn
waarschuwt
warn

Examples of waarschuwen

Example in DutchTranslation in English
".. de verdwijning van een andere tienermeisje, scholen en jongerenorganisaties waarschuwen jonge vrouwen van alleen op stap te gaan ... 'local schools and youth organisations are joining to warn young women of the dangers of walking alone...
"Al vlug kwam een verkenner voor zijn komst waarschuwen.""Soon, a scout arrived to warn of the general's coming."
"De behandeling van kankerpatienten met een dieet, en hen te waarschuwen tegen sigaretten.""Treating cancer patients with diet, and warning them against cigarettes. "
"Ik schrijf deze dingen niet om jullie te beschamen, maar om jullie, mijn lieve kinderen, te waarschuwen. ""I write not these things to shame you, but, as my beloved sons, to warn you."
"Je moet ze waarschuwen, Ezra." Waar zat ik met m'n gedachte."You need to go warn them, Ezra." What was I thinking?
"Ik waarschuw je, Debbie, blijf hier buiten.""I'm warning you, Debbie, stay out of it."
- Als er iets gebeurt, waarschuw het dorp.- If something happens, warn the village.
- Als je lid wordt, waarschuw ik je:If you go, consider yourself warned:
- Alsjeblieft, Robert, als algemeen advocaat schuif je papier heen en weer, maar waarschuw alsjeblieft Mr Perkins over de straffen op meineed.I know as general counsel you just basically push paper, but please warn Mr. Perkins about the penalties of perjury.
- Alsjeblieft, waarschuw Vanya!- Please, warn Vanya!
'Op deze brug', waarschuwt Lorca... 'is het leven geen droom."On this bridge," Lorca warns "life is not a dream.
- Dan waarschuwt ze haar minnaar.Because if she or her boyfriend were involved, she would warn him.
- En je waarschuwt ze over Haqqani?And you'll warn them about Haqqani?
- Hij waarschuwt en straft alleen. - Hoe?It is only to warn and punish.
- Hij waarschuwt me, Frank.- He's warning me.
"Er gebeuren hier rare dingen." En ik heb iedereen gewaarschuwd."There's strange things happening here." And I warned everyone.
"Hallo, Defiance, dit is "Treasure Doll" die platen draait, waarvoor je moeder je gewaarschuwd heeft"."Hello, Defiance. "This is Treasure Doll playing the records your mother warned you about."
"Hij gooide mijn pet in een plas nadat ik hem had gewaarschuwd."He threw my hat in a puddle after I'd warned him not to.
"Ik ben gewaarschuwd." Wat ben jij? Mijn leraar van het eerste studiejaar?"I've been warned." What are you, my first grade teacher?
"Ik heb je gewaarschuwd.""I warned you.
"In 1775, Paul Revere waarschuwde welke twee mannen"In 1775, Paul Revere warned which two men
'Bhardwaj waarschuwde dat diegene die geassocieerd werd met 't eigendom van de theepot... kon onappetijtelijke consequenties verwachten'."Bhardwaj warned that those associated with ownership of the teapot...
'De oorlog is nog niet voorbij', waarschuwde hij, 'maar vanavond trokken onze soldaten het hol van de leeuw in'."The war isn't over yet," he warned, "but tonight our soldiers have entered the lair of the beast."
- Curzon waarschuwde je er altijd voor.- Curzon warned you about it.
- Eisenhower waarschuwde de mensen, dat het militair industriële complex, het land ging overnemen.Dwight D. Eisenhower. He warned the people that the Military Industrial Complex was taking over the country.
"Haar ouders waarschuwden haar zich niet voorbij de rand van haar dorp te wagen. "Want in het bos woonde een onuitspreekbaar kwaad."Her parents warned her not to venture beyond the edge of their village for within the forest lived an unspeakable evil.
- Jullie waarschuwden me voor Ruby... en het demonenbloed, maar ik luisterde niet.You guys warned me about Ruby, the demon blood, but I didn't listen.
Artsen waarschuwden hem.Doctors warned him.
De LA Times en de Washington Post schrijven... dat de telefoontaps waarschuwden... voor broers die naar de VS gingen en een enorme aanslag met vliegtuigen.The LA Times and The Washington Post said the wiretaps warned of brothers going to the United States and a massive strike involving aircraft.
De Ouderen waarschuwden haar niet te ver te gaan, maar ze wou niet luisteren.The elders warned her not to go so far, but she didn't listen.
Dat klopt, maar een paar maanden voordat haar man stierf, schreef iemand een brief aan de staat medische raad waarschuwend voor een stafylokok infectie.We did, but a few months before her husband died, someone wrote a letter to the state medical board warning of a staph infection.
Ik heb Will een brief geschreven... waarschuwend dat je bij hem zou langskomen.I wrote Will a note... - warning him you'd come calling.
Maar zodra Sam zijn wens deed, kwam zij uit de bron... en ging waarschuwend naast hem staan.But as soon as Sam made his wish, she was right out of the well, Standing next to him, warning.
Onze beschaving hangt aan een zijden draadje dus ik ga u even waarschuwend toespreken.Civilization hangs in the balance so I offer a word of warning:
Ze markeren hun territorium met een waarschuwend gehuil.To defend their territory, they stake a claim with a warning howl.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

voortreizen
continue traveling
vooruitschuiven
do
voorverwarmen
preheat
voorwenden
pretend
vormgeven
do
vrijmaken
release
waarmerken
authenticate
waarnemen
perceive
waarzeggen
forecast
warmdraaien
warm up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'warn':

None found.
Learning languages?