Ostrzec (to warn) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ostrzegę
I will warn
ostrzeżesz
you will warn
ostrzeże
he will warn
ostrzeżemy
we will warn
ostrzeżecie
you all will warn
ostrzegą
they will warn
Imperative
-
ostrzeż
you warn!
niech ostrzeże
let him/her/it warn
ostrzeżmy
let's warn
ostrzeżcie
you all warn
niech ostrzegą
let them warn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ostrzegłam
I warned
ostrzegłaś
you warned
ostrzegła
she warned
ostrzegłyśmy
we warned
ostrzegłyście
you all warned
ostrzegły
they warned
Future feminine tense
ostrzegę
I will warn
ostrzeżesz
you will warn
ostrzeże
she will warn
ostrzeżemy
we will warn
ostrzeżecie
you all will warn
ostrzegą
they will warn
Conditional feminine tense
ostrzegłabym
I would warn
ostrzegłabyś
you would warn
ostrzegłaby
she would warn
ostrzegłybyśmy
we would warn
ostrzegłybyście
you all would warn
ostrzegłyby
they would warn
Conditional perfective feminine tense
ostrzegłabym była
I would have warned
ostrzegłabyś była
you would have warned
ostrzegłaby była
she would have warned
ostrzegłybyśmy były
we would have warned
ostrzegłybyście były
you all would have warned
ostrzegłyby były
they would have warned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ostrzegłem
I warned
ostrzegłeś
you warned
ostrzegł
he warned
ostrzegliśmy
we warned
ostrzegliście
you all warned
ostrzegli
they warned
Future masculine tense
ostrzegę
I will warn
ostrzeżesz
you will warn
ostrzeże
he will warn
ostrzeżemy
we will warn
ostrzeżecie
you all will warn
ostrzegą
they will warn
Conditional masculine tense
ostrzegłbym
I would warn
ostrzegłbyś
you would warn
ostrzegłby
he would warn
ostrzeglibyśmy
we would warn
ostrzeglibyście
you all would warn
ostrzegliby
they would warn
Conditional perfective masculine tense
ostrzegłbym był
I would have warned
ostrzegłbyś był
you would have warned
ostrzegłby był
he would have warned
ostrzeglibyśmy byli
we would have warned
ostrzeglibyście byli
you all would have warned
ostrzegliby byli
they would have warned
Impersonal
ostrzeżono by
there would be warned
ostrzeżono by
there would be warned

Examples of ostrzec

Example in PolishTranslation in English
"Nie piszę tych rzeczy żeby was zawstydzić, lecz, jako mych ukochanych synów, żeby was ostrzec.""I write not these things to shame you, but, as my beloved sons, to warn you."
"Zatem, patrz i pamiętaj, że za trzy lata, postanowiłem ich nie ostrzec, w noc i w dzień, ze łzami.""Therefore, "watch and remember, "that by the space of 3 years, I seize not to warn them, night and day, with tears."
# Muszę ostrzec BuffyI've got to warn Buffy
- Adrian próbował nas ostrzec.Adrian was trying to warn us.
- Agent Burke próbował mnie ostrzec.Agent Burke tried to warn me. Then you pulled a gun on him.
- Idź do lasu i ostrzeż mojego tatę.- Go to the woods and warn my father.
- Nie dostaniesz szansy. - Tylko proszę, gdy powrócisz w teren... - wpierw mnie ostrzeż.If they do ever let you back out there, warn me first.
- Pójdź ostrzeż twojego ojca.- Go warn your father.
Ale jeśli poczujesz, że chcesz kichnąć, ostrzeż mnie.But, hey, if you feel a sneeze comin' on, you warn me.
Byłem zbyt pobłażliwy, Chuma ostrzeż starszyznę że jak nie wydadzą winnego to życie może stać się znacznie mniej przyjemne.I've been lenient with you people, Chuma but warn the elders that unless they hand over the men that did this life in these parts will become distinctly less pleasant.
- Wchodźcie do środka, ostrzeżcie waszą mamę.- Get inside, warn your mum.
A jeśli kobieta zechce ze mną rozmawiać ostrzeżcie ją.If a woman wants to talk to me, warn her.
Gdy go zobaczycie, chociażby z psem, zatrzymajcie go i ostrzeżcie.If you see him, even if he's walking the dog, stop him, warn him.
I ostrzeżcie Opata Michała!Bring him in safety and warn the abbot Michael.
- Wszystko, przed czym cię ostrzegłam.- Everything I warned you of.
Ale ja cię ostrzegłam, i teraz twe życie jest w twoich rękach.But I have warned you, and your life is in your hands now.
Allison ostrzegłam cię- Catherine? - Allison, I warned you.
Aman, ostrzegłam cię wcześniej...Aman l had warned you earlier...
Cóż, ostrzegłam cię.Well, I've warned you.
- Czy ostrzegłaś lasy Lisle, że życie na dworze pełne jest dumy, zazdrości, pogardy i drwin?- Have you warned the lady lisle That life at court is full of pride, envy, scorn, and derision?
A potem ostrzegłaś Treya, że Bishop chce go dopaść, i dlatego zwiał.And then you warned trey That bishop was coming after him, And that's why he took off.
Będą wiedzieć, że to ty mnie ostrzegłaś.They'll know you warned me.
Czemu nie ostrzegłaś?Why didn't you warn me? You could have warned me.
Dlatego ostrzegłaś przed nim inne dziewczyny?Is that why you warned all the girls to stay away from him?
- A potem ostrzegła mnie przed demonami.And then she warned me about demons.
- Cesarzowa ostrzegła mnie przed tobą.The Empress has warned me about you.
A jeśli Faisela ostrzegła ta sama osoba, która dała Hamidowi żyletkę?What if Raqim Faisel was warned by the same person who gave Hamid the razor blade?
Armia jedynie ostrzegła zbirów, ale jeszcze nie interweniowała.The army just warned the thugs, but did not interfere yet.
Aubrey radziła sobie dobrze bez ojca, I wtedy ja, zauroczony zdradliwym urokiem jej ojca, o którym mnie ostrzegła, nalegałem, żeby się pojednali.Aubrey was fine without her father in her life, and then I, weakened by the very scoundrel charm that she warned me about, insisted on bringing them back together.
Poza tym, teraz gdy już mnie ostrzegłyście, będę się trzymała na baczności.Besides, now that you've warned me, I'll watch my back.
/Powtarzam, władze ostrzegły, że każdy /w zasięgu eksplozji jest potencjalnym...Repeat--authorities have warned that anyone within the blast zone of the explosion is subject to--
Lokalne władze Lanzhou ostrzegły mieszkańców przed piciem wody wodociągowej z powodu nagłego silnego skażenia doprowadzanej wody.Local authorities in Lanzhou have warned residents against drinking tap water due to an outbreak of severe pollution in its water supply, prompting scenes of frantic bottled water purchases across the city's supermarkets.
Moje wizje ostrzegły mnie, że pewnego dnia zabije kiedy spojrzy w moje oczy.My visions warned me about That one day he would kill when he saw me in the face.
Możliwe jest też to, że potop był katastrofą naturalną... i istoty pozaziemskie ostrzegły miejscową populację przed zbliżającą się ogromną powodzią.But it's also possible that the flood itself was a natural disaster... and extraterrestrials warned the local population about this impending massive flood.
W opowieści o Utnapisztim, istoty, które rozmawiały z nim i ostrzegły go o tym, mówiły poprzez ściany jego domu, zaś potem jego dom stał się statkiem, który został użyty do ewakuacji.In the Utnapishtim story, the beings that spoke to him and warned him about this spoke through the walls of his house, and his house then became the craft that was used to evacuate.
"Jeśli szukasz adwersarza, źle trafiłeś-jestem tylko imigrantem lubiącym rosyjską lemoniadę"-ostrzegłem sklepikarza."If you're looking for a sparring partner", I warned him, "you're talking to the wrong guy. I'm a migrant to Kazakhstan with a thing for Russian soda."
- Czemu was ostrzegłem?- Why is I warned you?
Cóż, ostrzegłem Toshiego.Well, I warned Toshi.
Dałem im zero gwiazdek i ostrzegłem innych, żeby nie przychodzili do Honey Pot, bo striptizerki tam to złodziejki.Yeah, I gave them zero stars and warned other men not to go to the Honey Pot because their strippers are thieves.
Dobra, Victor, ostrzegłem cię.Well, Victor. I've warned you.
- Wiedziałeś że tu są i mnie nie ostrzegłeś?Reilly, you knew they were here all along, and you've never warned me?
"Bhardwaj ostrzegł, że posiadanie dzbanka miało nieprzyjemne konsekwencje, włączając w to...""Bhardwaj warned that those associated with ownership of the teapot... Were in for unsavory consequences, including--"
"Max z Lamborghini ostrzegł nas wszystkich "Że byłoby to zbyt niebezpieczne może przekroczyć 300 kilometrów na godzinę.'Max from Lamborghini had warned all of us 'that it would be too dangerous to exceed 300km per hour.
"Plemię żmij, kto ostrzegł cię przed nadchodzącym gniewiem?"You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?
"Wszyscy będziemy musieli przyspieszyć, jedynie po to by się nie cofnąć w zagadnieniach ochrony środowiska", ostrzegł Klaus Töpfer, były Dyrektor Wykonawczy Programu Ekologicznego ONZ.“Everyone will have to run, merely in order for us to stand still on environmental protection,” warned Klaus Töpfer, former Executive Director of the United Nations Environmental Programme.
- Co? Tygrys mnie przed nim ostrzegł.Tiger warned me about him.
Do tego ostrzegliśmy panią Beckham, że podczas nagrywania sytuacja się zmienia, żeby prowokować silnie emocjonalne reakcje gości.Plus, Ms Beckham had been warned that these tapings were often volatile, that they evoked strong emotional responses from guests.
Marge, ostrzegliśmy go dwa razy.Marge, we've warned him twice.
Przynajmniej ich ostrzegliśmy.We warned them, at least.
Wtedy oni pojawili się z amunicją w pudełkach z chińskimi oznaczeniami po tym jak ich ostrzegliśmy.Long time. Then, they showed up with the ammunition in boxes With chinese markings after we'd warned them...
Mogłam was posłuchać, kiedy ostrzegliście mnie przed Brie.I should have listened to you when you warned me about Brie.
A w środku walki Palonianie ostrzegli mnie żebym przerwał atak, albo zostanę zniszczony, z ręki waszej federacji.And in the middle of the battle, the Polonians warned me to cease hostilities or face destruction at the hands of your Federation!
Ani mnie nie ostrzegli, ani nic nie obiecali.They have neither warned me, nor promised me anything.
Bo mnie ostrzegli?They warned me?
Kang i Carlisle ostrzegli mnie, że Brie chciała je uzbroić dla użytku wojskowego, więc ją zwolniłam.Kang and Carlisle warned me that Brie was weaponizing the bees for military use, so I terminated her.
Lekarze ostrzegli go, żeby się ograniczył do 12-tu godzin dziennie.. ale on nie mógł przestać tańczyć!The doctors warned him to cut it down to 12 hours a day, but he couldn't stop dancing!
Chase ostrzeże nas, gdy ktoś nadejdzie, ale lepiej pośpieszmy się.Chase will warn us if anyone comes along but we'd better hurry.
Jutro przedstawiciel rządu ostrzeże ludzi.A government representative will warn people tomorrow.
Wartownicy ostrzegą nas, gdy przybędą.Sentries will warn us when they come. Tomorrow we shall see.
Nauczylibyśmy nasze dziewczynki i ostrzeglibyśmy je.We would teach our girls, we would warn them.
W niedawnej swej ocenie Światowe Forum Gospodarcze ostrzegło o wysokim poziomie zagrożeń systemowych z powodu wzrostu wzajemnych powiązań między różnymi rodzajami ryzyka (60).In a recent assessment, the World Economic Forum warned about a higher level of systemic risk due to the increase in interconnections among various risks (60).

More Polish verbs

Related

dostrzec
notice

Similar

ostrzyc
sharpen
ostrzyć
sharpen
ustrzec
protect

Similar but longer

dostrzec
notice
postrzec
perceive
spostrzec
see

Other Polish verbs with the meaning similar to 'warn':

None found.
Learning languages?