Schokken (to shock) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
schok
I shock
schokt
you shock
schokt
he/she/it shocks
schokken
we shock
schokken
you all shock
schokken
they shock
Present perfect tense
heb geschokt
I have shocked
hebt geschokt
you have shocked
heeft geschokt
he/she/it has shocked
hebben geschokt
we have shocked
hebben geschokt
you all have shocked
hebben geschokt
they have shocked
Past tense
schokte
I shocked
schokte
you shocked
schokte
he/she/it shocked
schokten
we shocked
schokten
you all shocked
schokten
they shocked
Future tense
zal schokken
I will shock
zult schokken
you will shock
zal schokken
he/she/it will shock
zullen schokken
we will shock
zullen schokken
you all will shock
zullen schokken
they will shock
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou schokken
I would shock
zou schokken
you would shock
zou schokken
he/she/it would shock
zouden schokken
we would shock
zouden schokken
you all would shock
zouden schokken
they would shock
Subjunctive mood
schokke
I shock
schokke
you shock
schokke
he/she/it shock
schokke
we shock
schokke
you all shock
schokke
they shock
Past perfect tense
had geschokt
I had shocked
had geschokt
you had shocked
had geschokt
he/she/it had shocked
hadden geschokt
we had shocked
hadden geschokt
you all had shocked
hadden geschokt
they had shocked
Future perf.
zal geschokt hebben
I will have shocked
zal geschokt hebben
you will have shocked
zal geschokt hebben
he/she/it will have shocked
zullen geschokt hebben
we will have shocked
zullen geschokt hebben
you all will have shocked
zullen geschokt hebben
they will have shocked
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geschokt hebben
I would have shocked
zou geschokt hebben
you would have shocked
zou geschokt hebben
he/she/it would have shocked
zouden geschokt hebben
we would have shocked
zouden geschokt hebben
you all would have shocked
zouden geschokt hebben
they would have shocked
Du
Ihr
Imperative mood
schok
shock
schokt
shock

Examples of schokken

Example in DutchTranslation in English
"Heb net iets gehoord wat de wereld zal schokken.""Just got word that will shock the world.
- Blijven jullie hem schokken geven?You're just gonna still keep shocking him?
- Ik blijf schokken voelen.I keep feeling shocks.
- met schokken heeft ze weer sinusritme.- We shocked her back to sinus rhythm.
-Een klein meisje in een kilt, een vormeloze, zwarte massa, een kwade geest die elektrische schokken gaf.- A little girl in a kilt, a formless, black mass, an evil presence generating electric shocks. Depends who you ask.
"Het plotse overlijden van Mrs Parker kwam voor ons allen als een schok. Maar zoals we weten, zijn God's wegen ondoorgrondelijk.Mrs Parker's sudden passing came as a dreadful shock to us all, but as we well know, God does move in mysterious ways.
"Krijg ik een schok als ik niet op tijd loslaat?"You're thinking, "will I get shocked if I don't let go in time?"
"We willen een schok".We want shock."
'Nu hier is een grote schok. 'Well, here's a big shocker.
'T Kan hooguit door 'n nieuwe emotionele schok verdwijnen.He said that only another emotional shock could do it and probably wouldn't.
13 dagen martelen voor een onvrijwillige bekentenis schokt het geweten en is in strijd met de geest en letter van het vijfde amendement.13 days of torture to obtain an involuntary confession shocks the conscience violating both the spirit and the letter of the Fifth Amendment.
Cleo rockt Cleo schoktYeah, Cleo rocks Yeah, Cleo shocks
Dacht u dat we dit werk konden doen als dit ons schokt?Do you think we could do this work if something like this shocked us?
Dat schokt me niet.- That doesn't shock me.
Dat schokt ons allemaal.That their coach is currently missing. Which, of course, is a shock to all of us.
"Lieve LoreIai, ik was geschokt en bedroefd door je besluit... "niet thuis te zijn toen ik Rory's spullen kwam halen. ""Dear Lorelai, I was shocked and saddened by your decision not to be at home when I came by for Rory's things. "
'Ik ben geschokt en bedroefd door het onjuiste en lasterlijke verhaal wat gepubliceerd werd door de Boston Post."I am shocked and saddened by the inaccurate and slanderous story published by the 'Boston Post.'
'Tv-persoonlijkheid Leeza Gibbons... was geschokt omdat de vrouw die haar auto beschadigde... niemand minder was dan concurrente Hilary Banks."Television personality Leeza Gibbons was shocked that the woman attempting to vandalize her car was none other than rival talk-show host Hilary Banks. [GROANS]
'Veel inwoners van provincie Rutland waren geschokt...' '...'Many residents of Rutland Country were shocked... '...
*"Lez Girls" komt naar onze wereld* *je zult geschokt zijn**"Lez Girls" coming to our world,* *You'll be shocked,*
" Niet schuldig " werd uitgeroepen en schokte het publiek."Not guilty" was declared and shocked the crowd.
De doktor schokte haar de doktor spotte met haarThe doctor shocked her, the doctor mocked her
De voorzitter van de Texaanse vereniging van psychiatrische dokters getuigde, voor het gekozen hoorzittingcomité van het Huis van de Staat over - psychetropische medicijnen en pleeg- kinderen en schokte het publiek - toen hij zei dat tweederde van de kinderenChairmen of the Society of Psychiatric Physicians, Joe Burkett, - testified before the State House Select Committee hearing on - psychotropic drugs in foster care and shocked the public - when he said that 66% of the foster children in Texas had -
Eerste honkman Brady Kelly schokte de sport wereld vorig jaar door te onthullen voor welk team hij echt speelt en nu heeft hij zijn statistieken aangevuld met een quickie huwelijk in Vegas met een flamboyante acteur bekend als als CheeksKisses! First baseman Brady Kelly shocked the sports world last year by letting us know what team he really plays for and now he's added to his stats with a quickie wedding in Vegas to the flamboyant actor known as as Cheeks
F.B.I. directeur L. Patrick Gray schokte de Senaat door te onthullen dat John Dean in het geheim F.B.I.- rapporten ontving over Watergate.F.B.I. director-designate L. Patrick Gray shocked the Senate by revealing that John Dean has been secretly receiving F.B.I. reports on Watergate. Crown, this is Echo Six. How are you, sir?
De gruwelen die het geweten van de wereld schokten leidde tot de Conventie van Genève.The atrocities of war that shocked the world ... led to the Geneva Convention.
Dit is het einde van de vreselijke moorden die onze vredige stad schokten.Thus writing finis to the horrible tale of murder and mayhem that shocked our fair city just 2 weeks ago
Gedichten die haar schokten, heeft ze verbrand.We know that the poems that shocked her went on the fire.
Je droeg geen handschoenen.... Toen we zijn hart weer op ritme schokten.- You weren't wearing gloves when we shocked his heart back into rhythm.
'Het was shockend, schokkend, beledigend... en ik heb er iedere minuut van genoten." It was shocking, outrageous, insulting and I loved every minute of it."
't Is gewoon zo schokkend.It's so shocking.
- Dit ... Dit is ... het is zo schokkend.It's--this is-- it's so shocking.
- Dit is zo schokkend.This is so shocking.
- Er is een schokkend aantal gekken die iets hebben voor verpleegsters.You guys, there are a shocking number of weirdoes out there who have a thing for nurses.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ophokken
do
schenken
give
scheuken
do
schikken
suit
schobben
do
schoeien
shoe
scholpen
do
schooien
beg
schoppen
kick
schorsen
postpone
schorten
grow dark
schouwen
inspect
schurken
do

Similar but longer

afschokken
do
schrokken
devour

Random

schaven
plane
schavielen
do
schelen
make a difference
schiemannen
do
schijnen
target shooting
schofferen
weed
schokschouderen
shrug shoulders
schoonpoetsen
rub clean
schouderen
do
schrijbenen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'shock':

None found.
Learning languages?