Deponeren (to deposit) conjugation

Dutch
25 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
deponeer
I deposit
deponeert
you deposit
deponeert
he/she/it deposits
deponeren
we deposit
deponeren
you all deposit
deponeren
they deposit
Present perfect tense
heb gedeponeerd
I have deposited
hebt gedeponeerd
you have deposited
heeft gedeponeerd
he/she/it has deposited
hebben gedeponeerd
we have deposited
hebben gedeponeerd
you all have deposited
hebben gedeponeerd
they have deposited
Past tense
deponeerde
I deposited
deponeerde
you deposited
deponeerde
he/she/it deposited
deponeerden
we deposited
deponeerden
you all deposited
deponeerden
they deposited
Future tense
zal deponeren
I will deposit
zult deponeren
you will deposit
zal deponeren
he/she/it will deposit
zullen deponeren
we will deposit
zullen deponeren
you all will deposit
zullen deponeren
they will deposit
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou deponeren
I would deposit
zou deponeren
you would deposit
zou deponeren
he/she/it would deposit
zouden deponeren
we would deposit
zouden deponeren
you all would deposit
zouden deponeren
they would deposit
Subjunctive mood
deponere
I deposit
deponere
you deposit
deponere
he/she/it deposit
deponere
we deposit
deponere
you all deposit
deponere
they deposit
Past perfect tense
had gedeponeerd
I had deposited
had gedeponeerd
you had deposited
had gedeponeerd
he/she/it had deposited
hadden gedeponeerd
we had deposited
hadden gedeponeerd
you all had deposited
hadden gedeponeerd
they had deposited
Future perf.
zal gedeponeerd hebben
I will have deposited
zal gedeponeerd hebben
you will have deposited
zal gedeponeerd hebben
he/she/it will have deposited
zullen gedeponeerd hebben
we will have deposited
zullen gedeponeerd hebben
you all will have deposited
zullen gedeponeerd hebben
they will have deposited
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gedeponeerd hebben
I would have deposited
zou gedeponeerd hebben
you would have deposited
zou gedeponeerd hebben
he/she/it would have deposited
zouden gedeponeerd hebben
we would have deposited
zouden gedeponeerd hebben
you all would have deposited
zouden gedeponeerd hebben
they would have deposited
Du
Ihr
Imperative mood
deponeer
deposit
deponeert
deposit

Examples of deponeren

Example in DutchTranslation in English
Behalve het ontleden en deponeren op afzonderlijke plekken zeg ik methodiek.Except dismembering the remains and depositing them in separate locations... - that feels methodical.
Daar twijfel ik niet aan. Ik heb 'n groot bedrag te deponeren.I don't doubt that, but I have a large sum to deposit.
Dan laat ze zich los, valt op de grond... ..en begint haar eieren te deponeren in het kreupelhout.Then she lets go, falls to the ground... ..and starts to deposit her eggs in the undergrowth.
De grijper verminkte haar lichaam toen het gepakt werd om in de boot te deponeren.The claws mangled her body when they picked it up to deposit it on the barge.
En, Gary, ik moet deze deponeren.And, Gary, I have to deposit these.
En als ik dit ding deponeer, wil ik de kasbediende naar lucht zien happen.And when I deposit this thing, I want to see the bank teller gasp.
Graag uw vingerafdruk en deponeer het toegangsgeld in de bus bij de deur.Please place your imprint on the legal waivers and deposit your admission fee in the box by the door.
Maar... wat als ik mijn geld deponeer op jouw account?But... what if I deposit ali of my money into your account?
Morgen deponeer ik mijn dril in de in de opening van een vrouwtje.Tomorrow I'll be depositing jelly in the cloacal vents of a female.
Alle banken hebben gewaarschuwd om uit te kijken voor iemand die die veel geld deponeert.All the banks have been warned to look out for anyone making any large deposits.
Als u hier uw geld deponeert, kunt u gerust slapen.From the moment your money's on deposit here... you can sleep without any worries.
Dan deponeert hij een drupje sperma op een blad en neemt zij het gracieus aan boord.Then he deposits a droplet of sperm onto the leaf and she graciously takes it onboard.
De larven die hij deponeert op de plaats delict zijn inheems in het zuidwesten van de Verenigde Staten.The larvae he's depositing at the crime scenes are indigenous to the southwestern United States.
Hier deponeert de wesp een ei...... in zijn gastheerinstallatie.Here the wasp deposits an egg... into its host plant.
2,5 miljoen dollar, gedeponeerd op een rekening in Zwitserland... terwijl Mark Whitacre daar was op zakenreis voor ADM.Two-point-five million dollars, deposited into an account in Switzerland while Mark Whitacre was there on ADM business.
Al hun bezit wordt in beslag genomen en gedeponeerd in de nationale reserveAll their property will be confiscated and deposited in the national reserve
Geld is gedeponeerd op je rekening.Money has been deposited in your account.
Het contract is verstuurd en bij de bank gedeponeerd. En we zijn, zoals u weet, tegen alles verzekerd.The contract was filed and deposited in the bank, and we're completely insured in any case, as you know.
Ik heb hem gedeponeerd en als het morgen uitkeert, zal ik een cheque aan jou uitschrijven.You know, I deposited it in the bank, and when it clears tomorrow, I'll write a check to you.
- Het deponeerde een mensenlichaam.- It deposited a human body.
Hij ging naar de bank en deponeerde St. Francis in het NCAA toernooi. Zo is het.He went to the bank and deposited St. Francis into the NCAA tournament.
Letterlijk de dag nadat ik de verzekeringcheque deponeerde...Literally the day after I deposited the insurance check...
Nou, je zei dat de belletjes gebeurde nadat je de levensverzekeringen- cheque deponeerde, toch ?Well, you said the phone calls happened after you deposited the life insurance check, rig?
Voor hij vertrok, weefde hij een zijden mat, deponeerde er sperma op, en zoog zijn sperma in een van zijn palpen, een vingerachtig aanhangsel dicht bij zijn mond.Before he set out, he wove a silk mat, deposited sperm on it, and sucked his sperm into one of his palps - a finger-like appendage close to his mouth.
We deponeerden het geld 20 minuten voor de dead-line op de depositorekening.We deposited the money in escrow 20 minutes before the deadline.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

deputeren
depute
detineren
detain
detoneren
detain
exponeren
exhibit
imponeren
impress
opponeren
oppose
seponeren
shelve

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'deposit':

None found.
Learning languages?