Meti (to place) conjugation

Esperanto
28 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
metas
I place
estas metanta
I am placing
estas metata
I am being placed
Future tense
metos
I will place
estas metonta
I will be placing
estas metota
I am to be placed
Conditional mood
metus
I would place
estas metunta
I would be placing
estas metuta
I am to potentially be placed
Past tense
metis
I placed
estas metinta
I have placed
estas metita
I was being placed
Vi
Jussive / command
metu
place!

Examples of meti

Example in EsperantoTranslation in English
La plej milda solvo estu meti ilin en malliberejon!The softest solution should be putting them into prison!
Por esprimi sian malkontenton, li decidis meti florojn en sia biciklo ekster sia laborejo.To express his discontent, he decided to put flowers on his bike outside his studio. @dgatterdam retweeted @aiww's picture with a brief note.
Mi vidis lin meti moneron en unu el la kukoj.I found him putting a coin in one of your puddings.
Mi volas trovi sanktulon kaj detrui lin, kaj dispremi lin, kaj meti miajn piedojn sur sanktan nukon, igi lin furioza, kaj plori, kaj suferi...I want to find a Saint and cut him down, corrupt him, crush him, put my foot on his holy neck, make him rave and howl and bleed and weep then send him plunging down to the inferno!
Sed mi volus meti al vi unu demandon.But I want to ask you a question.
Due, por respondi la demandon, jen la iloj kiujn ni uzas por igi la submaranojn pie diri la veron—ni metas sub la piedoj algojn, efektive ĉion verdan, ĉar, bedaŭrinde, ne ĉiuj niaj gejunuloj estas instinkte verd-iremaj."'Soles and eels, of course,' the Gryphon replied rather impatiently: 'any shrimp could have told you that.'
En Ĉinio, giganta loĝantaro kaj grandskala komerca agado metas grandegan premon sur la riverojn Illi kaj Irtysh, ambaŭ enfluantajn en Kazaĥion. El ili, Irtysh kunfluas en la riveron Obo en Rusio.In China, a giant population and large-scale commercial activities are placing huge pressure on the Illi and Irtysh rivers, both of which flow into Kazakhstan, the latter connecting with the Ob in Russia.
Kun admiro mi metas min en la manojn de polico.I'm delighted to hand myself in to my dear police.
Li metas ion sur la planton.He took the baby.
Aŭ oni metas ilin sur rostokrado, oni dronigas ilin, oni ĵetas ilin al malsataj hundoj kiuj manĝegas ilin kiel porkojn!Or cooked alive, or drowned Or thrown to starving dogs which bite into them like hogs
Mi metos du kovrilojn, ĉar nokte estas malvarme ĉi tie.I'll put two blankets. Night is cold here.
Poste, ni metos la kaptilojn apud la domojn de ĉasistoj.- And put the traps inside the hunters' houses.
Kiom vi al ni donos, se ni vin tien metos?How many will you give us if we lay you there?
Ni faru tiel. Kiam vi metos nin sur la Teron vi ricevos kaj tion.When you lay us on Earth, you'll get this and this.
Aŭ ni tuj donas al ni alumeton, aŭ malpli ol por 7 skatoloj ni vin sur la Teron ne metos.Either you're giving us this match right now, or we won't lay you on Earth for less than 7 matchboxes.
Mi neniam forgesis la esprimon de mia patrino la tagon kiu mi diris ke se ŝi ne metus min en konvento, mi fariĝus vakerino.I'll never forget my mother's expression the day I told her that if I didn't join a convent, I would become a cowgirl.
Se mi povus nove ordigi la alfabeton, mi metus la literojn U kaj I unu ĉe la alian.If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.
Oni ne povas havi ĉion. Kien oni metus tion?You can't have everything. Where would you put it?
La Reĝo metis la manon sur ŝian brakon, dirante per tre malkuraĝa voĉo. "Konsideru, karulino, ke ŝi estas nur infanino."The King laid his hand upon her arm, and timidly said 'Consider, my dear: she is only a child!'
Ŝ!" la Kuniklo tuj flustris en ŝian orelon, kaj ĵetis zorgoplenan rigardon trans sia ŝultro. Tiam, levinte sin sur la piedpintoj, li metis la buŝon al ŝia orelo kaj diris en ĝin: "Oni mortkondamnis ŝin."Hush!' said the Rabbit in a low, hurried tone. He looked anxiously over his shoulder as he spoke, and then raised himself upon tiptoe, put his mouth close to her ear, and whispered 'She's under sentence of execution.'
La Reĝo metis sian reĝan korpon por protekto malantaŭ Alicion.'Don't be impertinent,' said the King, 'and don't look at me like that!'
Alicio diris nenion. Fininte la verson, ŝi sidiĝis, metis la manojn al la kapo, kaj ekmiris ĉu iam ŝia vivo refariĝos ordinara.Alice said nothing; she had sat down with her face in her hands, wondering if anything would ever happen in a natural way again.
Sed, dum mi metis la manon sur lian ŝultron, forta tremego skuis lian tutan korpon; malsaneca rideto tremetis ĉirkaŭ liaj lipoj; kaj mi vidis ke li parolas en mallaŭta, hasta, galimatia murmurado, kvazaŭ malkonsciante pri mia ĉeesto.But, as I placed my hand upon his shoulder, there came a strong shudder over his whole person; a sickly smile quivered about his lips; and I saw that he spoke in a low, hurried, and gibbering murmur, as if unconscious of my presence.
Ĉu vi metu la manĝilaron?You want napkins?
Do, metu ĝin sur tabureton. Kaĉjo!Then put the limp on a stool!
Li diras, ke estas gravicapo, metu viajn alumetojn ĉi tien.He says he has a gravitsappa. Put the matches here.
- Violonisto, metu ĝin reen!Violinist, put it back!
Nun metu ĝin ...I'm invisible!

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ĵeti
throw
meki
do
muti
do
peti
do
veti
bet

Similar but longer

dismeti
do
maĉi
chew
mebli
furnish
mendi
do
metadi
do
metebli
do
metendi
do
metiĝi
do
mini
do
remeti
recover

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'place':

None found.
Learning languages?