Helyez (to place) conjugation

Hungarian
136 examples
This verb can also have the following meanings: set, put

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
helyezek
I place
helyezel
you place
helyez
he/she to place
helyezünk
we place
helyeztek
you all place
helyeznek
they place
Present definite tense
helyezem
I place
helyezed
you place
helyezi
he/she places
helyezzük
we place
helyezitek
you all place
helyezik
they place
Past indefinite tense
helyeztem
I placed
helyeztél
you placed
helyezett
he/she placed
helyeztünk
we placed
helyeztetek
you all placed
helyeztek
they placed
Past definite tense
helyeztem
I placed
helyezted
you placed
helyezte
he/she placed
helyeztük
we placed
helyeztétek
you all placed
helyezték
they placed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
helyeznék
I would place
helyeznél
you would place
helyezne
he/she would place
helyeznénk
we would place
helyeznétek
you all would place
helyeznének
they would place
Conditional present definite tense
helyezném
I would place
helyeznéd
you would place
helyezné
he/she would place
helyeznénk
we would place
helyeznétek
you all would place
helyeznék
they would place
Conditional past indefinite tense
helyeztem volna
I would have placed
helyeztél volna
you would have placed
helyezett volna
he/she would have placed
helyeztünk volna
we would have placed
helyeztetek volna
you all would have placed
helyeztek volna
they would have placed
Conditional past definite tense
helyeztem volna
I would have placed
helyezted volna
you would have placed
helyezte volna
he/she would have placed
helyeztük volna
we would have placed
helyeztétek volna
you all would have placed
helyezték volna
they would have placed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok helyezni
I will place
fogsz helyezni
you will place
fog helyezni
he/she will place
fogunk helyezni
we will place
fogtok helyezni
you all will place
fognak helyezni
they will place
Future definite tense
fogom helyezni
I will place
fogod helyezni
you will place
fogja helyezni
he/she will place
fogjuk helyezni
we will place
fogjátok helyezni
you all will place
fogják helyezni
they will place
Subjunctive present definite tense
helyezzem
(if/so that) I place
helyezd
(if/so that) you place
helyezze
(if/so that) he/she place
helyezzük
(if/so that) we place
helyezzétek
(if/so that) you all place
helyezzék
(if/so that) they place
Subjunctive present indefinite tense
helyezzek
(if/so that) I place
helyezz
(if/so that) you place
helyezzen
(if/so that) he/she place
helyezzünk
(if/so that) we place
helyezzetek
(if/so that) you all place
helyezzenek
(if/so that) they place
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
helyeznem
I to place
helyezned
you to place
helyeznie
he/she to place
helyeznünk
we to place
helyeznetek
you all to place
helyezniük
they to place

Examples of helyez

Example in HungarianTranslation in English
- Nos... ha hajlandó elfogadni, hogy valami marsi dologgal állunk szemben... lehet, van olyan jogi követelmény, hogy ezt az egész helyet... mindent és mindenkit, aki kapcsolatba került a kabinnal, vagy az utassal karantén alá kell helyezni.- Well... If we're going to accept we're dealing with something from Mars There might be a legal requirement to place this entire area...
A csata sűrűjébe helyezni a kamerákat?Being allowed to place cameras in the thick of battle?
Az Oszlopok közepére kell helyezni.You have to place it in the center of the Pillars.
Az emlékezetem, a házban található három kép és az Ön segítségével Herbert úr fejét akarom ezekre a vállakra helyezni, így adózván férje és birtoka előtt.With my memory, 3 pictures in the house... and your knowledge of the subject... I intend to place the head of Mr. Herbert... on these shoulders... as an appropriate acknowledgment... of your husband and his property.
De minden reményünket egyetlen ember vállára helyezni...But to place all our hopes on the shoulders of one man...
Utána egy neurostimulátort helyezek a kulcscsont alá, melynek elektromos impulzusai meggátolják a remegést.And then I'll place a neurostimulator under your collarbone, which will send electrical impulses to block the tremor signals.
És tessék, tölteteket helyezek el ezen a különleges helyen.But here I am setting charges in this special place.
Ez annak a folyamatos bizalomnak a jele, amit belénk helyezel.This is a symbol of the ongoing trust that you place in us.
A szenátus úgy döntött, hogy valaki mást helyez a trónra.The senate has decided to place someone else on the throne.
A felhívásról másolatokat helyezünk el minden közterületen.Copies of the notice will be posted in all public places.
A páciens hasának felső részén 5 kis bemetszést ejtünk, majd ezeket a bemetszési pontokat használva helyezünk el tulajdonképpen egy gumiszalagot a beteg gyomra körül.Top line, we make five small incisions in the patient's stomach. And then we use those incision points to place, essentially, a rubber band around the patient's stomach.
Bedobunk egy rendőrségi hajót és egy szolgálati fegyvert helyezünk el a lakásában, úgy fog kinézni, mintha jelvényt hordana.Throw in a police boat and a service-issue Glock planted at his place, he might as well be wearing a badge.
De... korunk egy jellemző ostobasága, hogy az emberi viselkedés fölé helyezünk egy erkölcsi térképet, így minden ember cselekedete meg van határozva egy önkényesen választott helyes és helytelen mérték szerint minden percben, minden fokon, minden másodpercben...But, it is one of the peculiar imbecilitie of our time that we place a grid of morality upon human behavior, so that the action of every man must be measured against a... an arbitrary latitude of right and a longitude of wrong in exact minutes, degrees, and seconds, so...
Egy nagy összeget helyezünk el egy maga nevén szereplő svájci bankszámlán.(laughs) A large sum will be placed in a Swiss bank account with your name.
"...amit követelésére a széfbe helyeztek.""which he demanded they place in the bank's vaults.
A Klingonok bombát helyeztek el a számítógépteremben.The Klingons have placed an explosive in your computer room.
A balesetetek után mindnyájatokat hibernációs tartályokba helyeztek, és ott aludtatok.After your accidents, you were all placed into Hibernation Chambers, and there you slept.
A jelek rajzolása sok fájdalmat okozott neki, mégsem adta fel a szent hitet, amelyet belé helyeztek.The symbols he drew caused him much pain, but he did not abandon the sacred trust which had been placed in him.
A szövetségesek több ezer náci tudóst csempésztek ki Németországból, akiket kulcsfontosságú pozíciókba helyeztek a biológiai-fegyver gyártástól a rakéta gyártásig, a hadiipar legkülönfélébb területein.The allies then smuggled thousands of Nazi scientists out of Germany - and placed them in key scientific positions ranging from bioweapons - to rocketry throughout the Military Industrial Complex.
- Ja, téged helyeznek át.- You're being replaced.
8 kiló robbanóanyagot helyeznek el a fedélzet alatt.They will place 19 pounds of high explosive below deck.
A belvárosban helyeznek el.They're setting me up in a place downtown.
Amikor egy zenekar új hegedûst keres, egy paravánt helyeznek a színpadra, és a jelöltek emögött játszanak.When a symphony orchestra chooses a new violinist - they place a screen on stage - behind which the candidate plays.
Az emberek úgy hiszik, hogy ez a holtak szellemeinek otthona, ezért ajándékokat hoznak és helyeznek el a lábánál, rumot és egyebeket, hogy őseiktől kérjenek jószerencsét.The people believe that it's the home to the spirits of the dead and they bring offerings which they place around its base, of rum and other things, to ask the ancestors to bring them luck.
- A járműbe helyezem, uram.I will place him in the tractor, sir.
- Jövőm az apró kezeikbe helyezem.-I place my future in their tiny hands.
A Közszolgálati törvény 361-es paragrafusa alapján, ezennel Havent karantén alá helyezem!Under section 361 of the public service act, I hereby place Haven, Maine, under quarantine.
A kegyelmed elé helyezem magam.I place myself at your mercy.
A kezem a lábamra helyezem... a térdem fölé... és lassan fölfelé csúsztatom a combom belsején.I place my hand on my leg... just above the knee... and slowly move it up the inside of my thigh.
Annyit kell csak tenned, hogy behunyod a szemed és a kezükbe helyezed önmagad.All you have to do is close your eyes and place yourself in their hands...
Aszenvdélyeidet háttérbe helyezed ésezaz egyetlenhely, ami marad.Your passions have to go somewhere and this is the only place left.
Azt akarod, hogy Róma felé induljak, szabaduljak meg Borgiától, adjam neked a pápai koronát, annak reményében, hogy te cserébe a nápolyi koronát a fejemre helyezed?You want me to march to Rome, depose that Borgia, give you the papal crown, in the hope that you'll place the crown of Naples on this ugly head?
Ha az ellenfél nagyon ügyes, akkor olyan környezetbe helyezed az áldozatot, ahol irányítani tudsz.If the opponent is very good, he will place his victim inside an environment he can control.
A "segítőkész áruház". Az áruház, amelynek szíve van! Amely a közjót a profit elé helyezi!- We'll be known as the helpful store, the friendly store, the store with a heart, the store that places public service ahead of profits.
A nőt a lábai közé helyezi és behatol.He places her in between and enters.
A reiki során a terapeuta a páciens testére helyezi a kezeit, lehetővé téve, hogy a saját életereje... meggyógyítsa.Reiki is actually when the practitioner places his hands on the client's body, allowing his own life force energy to... heal them.
A. A szemtanúnk... az elhunytat a házba helyezi... nem sokkal halálának ideje előtt.A. Our eyewitness... places the deceased inside this house... just prior to the time of his demise.
Azt gondolom, hogy rettenetesen szerencsétlen dolog Arun számára, hogy Julia a személyes vágyait a családjáé elé helyezi.I think it's terribly terribly unfortunate for arun That Julia places her personal desires ahead of her family.
"A csésze az "A", a labda a "B", "B"-t "A" alá helyezzük."The cup is A, the ball is B, B is placed under A
"A fokhagyma-virágokat helyezzük...""The flowers of garlic should be placed...
"Hickory seriffnek köszönetet mondunk, és kezébe helyezzük a pénzt, amíg szükség nem lesz rá."I move we give Sheriff Hickory a vote of thanks and place the money in his keeping until it is time to turn it over.
- A lámpákat az előtérből helyezzük át az irodámba.Replace the light bulb in the hallway to my office.
- De ha ezt a technológiát... egy olyan tudós kezébe helyezzük, aki nem egy őrült, akkor mi lesz az eredmény?But place this technology In the hands of a scientist who isn't a madman And then what do you get?
A konténert krómgörgökre helyezik.The container is placed on these chrome rollers.
A meghökkent orvosok egy kórházi szobában helyezik el ... további kivizsgálásra.Bewildered interns place him in the emergency room for observation.
A pszichológusok előtt ismert, hogy az emberek gyakran tagadják... a gonosz létét, vagy másra helyezik át félelmeiket, a szorongás egy szörny formájában jelenik meg... akire ráaggatják a legvisszataszítóbb emberi tulajdonságokat.Psychologists often speak of the denial of an unthinkable evil or a misplacement of shared fears. Anxieties taking the form of a hideous monster for whom the most horrific human attributes can be ascribed.
A rendőrségi szóvivő szerint a kérdéses rendőrtisztet a délelőtti kihallgatás után átmenetileg szabadlábra helyezik.A spokesman says that the officer in question will be placed on leave pending the outcome of the hearing this morning.
A tankönyvek fontosak, ha másért nem, mert Kirkwoodot helyesen Kaliforniába helyezik, nem pedig Oregonba.T extbooks are important. If for no other reason than they'd accurately place Kirkwood in California, not Oregon.
"Fogtam M.G. Kesztyűjét, és duzzadó, rózsaszín mellemre helyeztem...""I took M.G.'s gloved hand and placed it on my heaving, pink, stippled breast. "
- Rendben van. Hat kétemberes kocsit helyeztem el több kivonási ponttal a négy főbb autóúton.- I've placed six two-man SUVs at multiple extraction points down four main auto-routes.
- Én helyeztem el Ali lakásában.On April 5, I placed it in Ali's apartment.
80 bombát helyeztem el Albuquerque-ben.Now, I've placed 80 bombs around Albuquerque.
A DNS-eredmények alapján kártyákat helyeztem el.I, uh, placed note cards reflecting the DNA results.
Hálát adunk neked, Uram, ezért az adományért, melyet elénk helyeztél.Thank you, Lord, for this bounty you have placed before us.
Mindenható Atyánk, ki előtt minden szív nyitott és nincsenek rejtett titkok, áldd meg ezeket az adományokat, amiket te helyeztél elénk.Heavenly father, to whom all hearts are known and no secrets are hid, bless us these thy gifts that you have placed before us.
Te magad nyitottad ki a gyaloghintót... és aztán helyeztél bele egy követ?You opened the palanquin on your own Then placed the rock in it instead?
- 48. helyezett volt a vizsgán.And she placed number 48 on her exam.
- Extrém nyomás alá helyezett szén.- Carbon placed under extreme pressure.
A bizonyítéktasakokba helyezett holmikról jegyzék készül, és aláíratják magukkal.All the materials placed into individual evidence bags and you'd be asked to sign a search book.
A bíróság az én felügyeletem alá helyezett, hogy meghozzam a végső döntést.Now the tribunal has placed you in my custody for final disposition.
A kezedbe helyezett mágikus Loc-Nar hatalmánál fogva parancsolom:By the power of the magic Loc-Nar placed in your hands - - I command you.
10 CTX-et helyeztünk el Szöul különböző pontjain.We have 10 CTXs placed all over Seoul.
34 kapu a Tejútrendszer és a Pegazus galaxis kapurendszeréből, amit tervezetten helyeztünk el a galaxisaink közötti jókora űrbe.34 Gates from both the Milky Way and Pegasus Gate systems have been strategically placed in the massive void between our two galaxies.
A csillagok fényét áteresztjük egy prizmán, amelyet egy távcsőben helyeztünk el, írta.The light from a star is allowed to fall through a prism placed in the telescope, she wrote.
A hangot és a fényt is érzékelik a fotoelektromos cellák, amiket a megfigyelt terület körül helyeztünk el.The sound and light are hooked up to photo-electric cells, placed around the ground under study.
A túlélő Korbiniták közül amennyit csak tudtunk hibernációba helyeztünk.As many of the surviving Korbinites as possible were placed in cold sleep.
Azért mert valami racionálisan megmagyarázhatatlant tapasztaltál, igen magasra helyezted az Édent a félelmeid piramisán.And because you experienced something that you can't explain rationally, you placed Eden very high on the pyramid chart.
Jól helyezted.Well-placed.
"A beleket kiemelte a hasüregből..." "és a holttest válla mellé helyezte."The intestines lifted out of the body... and placed by the shoulder of the corpse.
"A készíttetője, aki a legjobb barátját siratta, a könnyeivel töltötte tele és a sírjába helyezte.""He who commissioned it, grieving for his dearest friend, "filled this vase with tears "and placed it in his tomb."
"Vakon követte azt, amit ösztöne súgott neki, mintha idegen kézbe helyezte volna magát, s lelke ezáltal felszabadult a felelősség súlya alól.""She was blindly following whatever impulse moved her "as if she had placed herself in alien hands for direction "and freed her soul of responsibility."
A bombát egy 47 másodperces időintervallumon belül helyezte oda valaki.The bomb was placed here by someone within our 47-second time period.
A kezedbe helyezte az emberiséget.In your hands he has placed mankind.
A biztonsága érdekében kitöröltük az emlékeit, és ide helyeztük Toledóba, mint Mel Burke, átlagos középnyugati nő.For your own safety, we erased your memories and placed you here in unassuming Toledo, Ohio under the identity of Mel Burke, an average Midwestern woman.
A calgary-i bázist szigorú karantén alá helyeztük.The base in Calgary is being placed under a strict quarantine.
A katonai személyzet minden tagját harckészültségbe helyeztük.All military personnel on board have been placed on high alert.
A parazitákat nem véletlenszerűen helyeztük el, a szegmensek összekötői voltak a célpontok.The parasites weren't placed randomly. They're targeting the linkages between segments.
A szobában helyeztük el.We've placed it in your room.
Én ,magam szentelek rá időt, mivel mindannyian belém helyeztétek a bizalmatokat.I shall devote myself to the trust that you all have placed in me.
"A koponyát egy táblán helyezték el, s odaadták a lánynak,""The skull was placed on a plate and given to a girl,"
"A legyőzhetetlen istennek" felirattal helyezték el Caesar szobrát Quirinus ("a lándzsavető Mars") templomában.* A statue of Caesar was placed in the temple of Quirinus (the deified likeness of the city and its founder and first king, Romulus) with the inscription:
"páncéltermébe helyezték át.""under guard to be placed in a vault.
"És mennyivel humuszosabb a talaj, amibe helyezték?""And how much more loamy is the soil in which it has been emplaced?
A 4400-akat rögvest begyűjtötték és karantén alá helyezték, megfigyelés és kihallgatás céljából.The 4400 were immediately rounded up and placed in quarantine. For observation and interrogation.
Nincs a földön senki, akit föléd helyeznékNever would place a person on this earth above you
A központunkban van egy dekompressziós kamránk, amibe önt vagy Ninát helyeznénk az átalakulás éjszakáján.Yes. In our facility, we have a decompression chamber, into which we would place you or Nina on the night of a transformation.
- Azt kérte, hogy helyezzem védőőrizet alá.He wants me to place you in protective custody.
67 00:04:32:27 Pontosan 600.000 font névértéken 30 00:04:37:10 A körülmények arra kényszerítenek, //hogy a pénzemet biztonságba helyezzemExactly 600.000 pounds nominal. Circumstances are forcing me to store my money in a safe place.
Akkor árulja el, hol helyezzem el.Then tell me where to place you.
Arra is utasítottak, hogy helyezzem védőőrizet alá. A maga érdekében.I've also been ordered to place you under protective custody... for your own safety.
Azt akarod, hogy én helyezzem be a k-drótot?You want me to place the K-wire?
Aztán vágd le a farkát, és helyezd a tányér oldalára.Then you cut the tail, and you place it on the side of the plate.
Egyes számú tengerésztörvény: sose helyezd a hátsó feled egy kalóz képére.First law of the sea never place your rear end on a pirate's face.
Egyszerűen csak helyezd a szíjat a fogad közé...To remove it, simply place the strap between your teeth.
Elõször finoman helyezd a penge hegyét a bõrükre!Now first take the very tip of the blade, and you place it softly on their skin.
Először helyezd el, Ziva.You place him first, Ziva.
"... szükségállapotot rendelt el. A parancs, hogy minden civil maradjon a házában, vagy helyezze magát a rendőrség vagy a katonaság közvetlen védelme alá.All civilians have been ordered to remain in their houses, or to place themselves under direct protection of the police or the military.
"A szívet vágja ki, míg az áldozat életben van, és azt helyezze el valamelyik általa választott templom lépcsőfokára éjfélkor, az utolsó harangütésnél!" Megértette?"Ηeart to be cut out while the victim is still alive "and said heart to be placed on steps of church, any church, your choice, by midnight. " By the last chime, you got that?
"Finoman helyezze a kezét a bevésésre.""Gently place your hand on the inscription pad."
- Igen. tegye az összes holmimat egy zsákba... és kint helyezze el, aztán távozunk... de ti sem maradhattok ebben a házban, kifelé!Put all his things in a sack... and place it outside because I am leaving... but you're not staying in this house, get out!
- Tisztítsa ki, tegye rendbe, és helyezze vissza a széfbe.Clean this, make sure it is in order and then replace it in the safe.
A dolgozatot helyezzétek bele a könyvetekbe... Pakoljatok össze és hozzátok... ki az asztalomra...Take your answer sheets, place it into the first part of your booklet pack up your things and bring your... to my desk.
Ha végeztetek, helyezzétek védőőrizetbe. Hamis személyazonossággal, valamelyik állomáson.When you're done here, you place her in protective custody in a random police station under a false ID.
Járjátok be a várost, szedjétek össze a mieinket és helyezzétek biztonságba őket!Go around town, gather up our people and get them to safety. My place is at your side!
Kérlek, helyezzétek a gyűrűt egymás ujjaira.Please place the ring on the other's finger.
Mármint helyezzétek el magatokat a zavar koordinátarendszerében.ocate your place in the. .coordinate system of confusion.
- Felségek, megkérném önöket, hogy helyezzék kezüket a Szent Bibliára és esküdjenek Isten... és ezen hercegek és lordok előtt, kik itt gyűltek össze, hogy igazak, erényesek és szeretetteljesek lesznek egymáshoz.Majesties, may I ask you each to place a hand upon the Holy Bible and swear before God and these princes and lords here gathered that you will be true, virtuous, and loving to each other.
...nem is, könyörgöm, gondolják meg magukat, és helyezzék újra a bizalmukat azokba, akik eddig elvezették magukat, és forduljanak el azoktól az árulóktól, akik a Cylonoktól való félelmük felhasználásával akarják elpusztítani a kolóniai civilizációt...I am begging you to reconsider and place your trust back in those who have brought you this far, and to reject those traitors who would use your fear of the Cylons to destroy colonial civilization--
100 millió kristály várja, hogy a regenerátorba helyezzék.1 00 million crystal particles waiting to be placed in the regenerator.
A gázmaszkokat és a meleg ruházatot a visszatéréskor helyezzék kézügyben.Gas masks and warm clothing should be placed at hand before retiring.
A kémeink elintézték,hogy... három különböző szabotázs incidens helyszínére helyezzék.Our operatives have arranged to place him at the scenes of 3 different sabotage incidents.
A lényeg, hogy nem hagyom, hogy a haragom meggátoljon abban, hogy jó helyre helyezzek el egy gyermeket.Look, Walden, at the end of the day, I'm not gonna let my anger prevent a child from being placed in a good home.
Hadd helyezzek két érmet a szemére a csónakosnak.Let me place two coins on his eyes for the boatman.
Gyorsan helyezz el minden bolygót a saját házában, és mondd meg nekem...Quickly place all the planets in their houses and tell me...
Komputer, indítsd el a Sherlock Holmes 3A-t és helyezz minket a Baker Street 221 B-ben levő fogadószobába.Computer, begin Sherlock Holmes 3A and place us in the drawing room at 221B Baker Street.
Amint az élet kiszáll a testemből, helyezzen bele a koporsóba, takarjon be a lepellel, és csukja le a koporsót."When life has left my body... "...place me in the coffin... "...wrap me in my shroud and close the coffin lid
Ha után kell tölteni a tárolót, fordítsa el ezt a szelepet, majd oldja ki a tartályt, és helyezzen be egy újat.If you want to replenish the medication be sure and turn this valve disconnect it from here and replace it with a new supply.
Kérem helyezzen el készleteket a kanyonban a számunkra.Please place our supplies... at the canyon for our use
Mondja meg neki, hogy helyezzen minden elérhető egységet az irányításunk alá.Tell them to place all available units under our control.
Nézze, ha Farmington-ban nem tud előléptetni, inkább helyezzen át!Look, if the promotion in Farmington doesn't happen, put me someplace else
- Rendben. 3 csapatot helyezzünk ezekre a helyekre.OK, let's get three teams in each of those places.
...helyezzünk egy fatálat a serpenyő fölé, illesszük össze szorosan...announcer: then place a large round platter over the skillets and gripping platter and skillets firmly together...
Ami igazán számít jelenleg, hogy biztonságba helyezzünk téged és Aaront.What matters is that we get you and Aaron someplace safe.
Azt javaslom, mindenekelőtt helyezzünk el itt egy megfigyelő berendezést.I suggest we place a surveillance device in this corridor.
Egy ilyen ügy mint ez, speciális előkészületet igényel, Üljünk középre a fallal szembe és két kártyát helyezzünk a könyökünk mögé.In a case like this one, without any special preparation, we would sit the medium against the wall and place two cards behind his elbows.
Erősítsétek meg a védelmet a bázis körül, és helyezzetek még több őrt a kikötőhöz!Heighten security around the base, and place more guards at the harbor.
Ha ez bekövetkezik, én tetszhalott állapotba juttatlak, becsempészlek, és hagyom, hogy ott helyezzenek el, ahol a hullák vannak.When that happens, I will put you in a state of apparent death, and deliver you to this place as a dead body.
Ha ezt akarod, akkor szólj és értesítem Washingtont, hogy helyezzenek át, mert ez így nem mehet tovább.If you want out, just say it and I'll call DC and have them... Send a replacement. Because I can't keep going on like this.
Igen, az IRA-nak folytatni kell és ragaszkodni a békéhez, de egy csomó ember nehezen kivitelezhetőnek találja ezt amikor úgy tűnik, hogy a szervezet megpróbál ide küldeni fiatal férfiakat és nőket, hogy bombákat helyezzenek el a londoni metró hálózaton.Yes, the IRA does continue to insist it's serious about peace, but a lot of people are going to find that hard to credit when the organisation appears to be trying to send young men and women over here to place bombs on the London transport network.
Inkább helyezzenek át, mint kerüljek katonai bíróság elé.I'd rather be replaced than court-martialled.
Jövő héten szeretnék eljárást indítani, hogy helyezzenek át másik családhoz.Actually, next week I would like to make inquiries about being placed to a new family.
El kell helyeznem ezeket a magokat pontosan, ha meg akarom előzni, hogy a tumor visszajöjjön.I need to be able to place these seeds precisely if I'm gonna prevent the tumor from recurring.
Fel kell helyeznem ezeket a hátadra és a mellkasodra.I have to place these on your back and on your chest.
Ivy tüdeje jobban működik az intubáció óta, de be kell helyeznem egy speciális katétert, hogy pontosabb képet kapjunk a szívéről.Ivy's lungs are doing better after the intubation, but I need to place a special line to get a more accurate measurement of her heart.
Először is el kell helyeznünk pár képét párizsi galériákban.First, we'll try to place some paintings in Paris.
Ha újra elszöksz, lehet, hogy újra vissza kell helyeznünk téged nevelőszölőkhöz.If you run away again, we may have to place you back in foster care.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

elhelyez
place

Random

gépel
type
gerjed
do
harcol
fight
havazik
snow
hazamegy
go home
helyesbít
correct
helyezkedik
position oneself
hoz
bring
húzódik
drag on
hűsöl
rest in the shade

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'place':

None found.
Learning languages?