Plassere (to place) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
plasserer
I place
Bokmål past tense
plasserte
I placed
Bokmål future tense
vil plassere
I will place
Bokmål conditional tense
ville plassere
I would place
Jeg
Bokmål imperative tense
plasser
I place
Bokmål present perfect tense
har plassert
I have placed
Bokmål past perfect tense
hadde plassert
I had placed
Bokmål future perfect tense
vil ha plassert
I will have placed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha plassert
I would have placed
Jeg
Nynorsk present tense
plasserer
I place
Nynorsk past tense
plasserte
I placed
Nynorsk future tense
vil plassere
I will place
Nynorsk conditional tense
ville plassere
I would place
Jeg
Nynorsk imperative tense
plasser
I place
Nynorsk present perfect tense
har plassert
I have placed
Nynorsk past perfect tense
hadde plassert
I had placed
Nynorsk future perfect tense
vil ha plassert
I will have placed
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha plassert
I would have placed

Examples of plassere

Example in NorwegianTranslation in English
Vel, det vil ta omlag ei uke å plassere noen i ditt sted.Well, it would take about a week to plant someone in your place.
Jeg elsker nye steder å plassere diamanter på.I love finding new places to wear diamonds.
Jeg klarer ikke å plassere deg.I can't quite place you.
Jeg klarer ikke å plassere det.I can't place it.
Det var antakelig uklokt av oss å forsøke å plassere en koloni innenfor dette området.It was probably unwise of us to place a human colony in this area.
Det er mulig vi kan plassere George Hamiltons minnekapell rett her.If Mrs Hamilton approves, we can place the George B Hamilton Memorial Chapel here on the north-east.
Vel, det vil ta omlag ei uke å plassere noen i ditt sted.Well, it would take about a week to plant someone in your place.
Jeg elsker nye steder å plassere diamanter på.I love finding new places to wear diamonds.
Jeg klarer ikke å plassere deg.I can't quite place you.
Jeg klarer ikke å plassere det.I can't place it.
Du bare plasserer kartet her og så skal bildet vises på framviseren.You just place the chart here and it will come through on that repeater.
En over, som avgjør vinnernummeret, og en her, som plasserer denne på det samme nummeret.One above, who decides the winning number, and one here, who places this on the same number.
En granskning plasserer ansvaret der det hører hjemme.An inquiry will place the responsibility where it belongs.
Baker Team, vi plasserer dere 80 meter sør for ventil to.Baker Team, we place you 80 metres south of Valve 2.
Hvor dere enn plasserer meg. .. må det ikke være kaldt der.Wherever you move me, I asked once and I'll tell you again I don't want to go any place cold.
Lurte på hvorfor du plasserte ham i døråpningen.Wondered why you placed him in the doorway.
Da jeg kom ut, plasserte de meg hos en dame med "sosial hobby".Afterwards, they placed me with a lady who had a social hobby. [? ]
Dere har sikkert ikke noe imot at jeg plasserte en sprengladning... på det piratskipet for å drukne dem, vel?Surely you don't object to my having placed an explosive charge to that pirate ship to drown them, do you?
General Gordon plasserte alle europeerne i Khartoum ombord med instrukser om å bryte blokaden.General Gordon had placed all Khartoum's Europeans on board with instructions to run the blockade.
Hvor sa du at du plasserte sponsoren din?Where did you say you placed your sponsor?
Reserver to plasser til lunsj.Please reserve two places for lunch.
Du ble drept på dine høye plasser.Thou was slain in thine high places.
Det er mange sårbare plasser.Why, I saw 50 places where an army of children could come ashore.
-Vi kan ikke finne plasser til dem alle.-We can't find places for them all.
Krasjende inn pa ti-pa-topp, kommer den forste virkelig kolossale 70 -tallshiten, et nummer som helt av seg selv hoppet 29 plasser pa en uke.And now, crashing into the top ten, comes the first really monstrous hit of the '70s, a number that all by itself jumped 29, 29 places in one week!
Nå som vi har plassert indianerne på reservatet for godt, kan folket se fram til virkelige fremskritt, en stat som marsjerer fremad mot sin rette skjebne, men det er en snublestein, trøbbel fra egne borgere.Now that we've placed the Indians on the reservation for good, the people can look to real progress, a state marching forward to its rightful destiny, but there's one stumbling block, trouble from our own citizens.
Er det sant, o mystiske dame, at en i denne boks plassert... i to kan sages?Is it true, O mystic lady, that one within this box placed may in half be sawn?
Redet hans ser kanskje skrøpelig ut, men hver eneste pinne og strå er vitenskapelig plassert for å motstå trykket av vel, nesten alt mulig.His nest may look haphazard in design... ah, but every single stick and straw... is scientifically placed to withstand... the stress and strain of... well, almost anything.
Det er fordi vi ivaretar utallige liv plassert i vår varetekt.That's because we are dealing with countless lives placed in our trust.
- Hvordan er vi plassert?How are we placed?

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

opna
open
oppfylle
do
overtyde
do
patruljere
patrol
pine
torment
pisse
piss
plaske
splash
pleie
care
proklamere
proclaim
prove
try

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'place':

None found.
Learning languages?