Lista (to list) conjugation

Swedish
30 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
listar
I list
Future tense
ska lista
I will list
Conditional mood
skulle lista
I would list
Past perfect tense
har listat
I have listed
Jag
Future perf.
ska ha listat
I will have listed
Conditional perfect tense
skulle ha listat
I would have listed
Du
Imperative mood
lista
list
Jag
Preterite past tense
listade
I listed
Past pluperfect tense
hade listat
I had listed

Examples of lista

Example in SwedishTranslation in English
Det vore lättare att lista saker som han inte rörde.It would be easier to list the things that he didn't touch.
Dr. Watson sa alltid, börjar med att lista allt man vet.Dr. Watson always said, start by listing everything you know.
Då kommer sändaren att lista telefonlistorna.Then the transmitter will be listed in the call records.
Jag måste kolla mina noteringar för att lista alla åtalspunkter men mord och kidnappning är högst upp.I'll have to check my notes for the list of charges, but murder and kidnapping are at the top.
Och i färskt minne har vi togapartyt som hölls... från vilken vi emottagit två dussin rapporter om enskilda fall av perversiteter... så genomgripande och förskräckliga... att all anständighet förbjuder mig att lista dem här.And most recently... that a Roman toga party was held... from which we have received... two dozen reports of individual acts of perversion... so profound and disgusting... that decorum prohibits listing them here.
! Jag kan ordna en lista över präster i San Miguel-omradet.l can get a list of churches if you'll let me call the archdiocese.
"...som finns med på statsåklagarens lista över samhällsomstörtande grupper?"...on the Attorney General's list of subversive groups?
"Din kyss på mina läppar." Varför "lista"?- It's "list. " - "Your kiss is on my lips. " Why'd it be "list?"
"En sak på er lista väcker min nyfikenhet:"One item on your list intrigues me:
"För er skull, bifogar jag..." "...en fullständig lista över alla era tillgångar."I am therefore enclosing for your consideration a list of your holdings, extensively cross-indexed.
- Den listar alla öppna uttagningar.-Yeah. Änd it lists all the open casting calls.
- Sen listar jag dina meriter.- Then I list all your past glories.
A.M.A. hemsida listar alla disciplinär aktioner emot sina medlemmar.Well, the A.M.A. Website lists any disciplinary actions taken against its members.
Byrån listar hon som någon sorts arisk riddare.Bureau has him listed as some kind of Aryan knight,
Den listar krogarna, de med dåligt rykte.It lists the taverns, the houses of ill repute.
- Chimera är inte listad.Chimera's not listed in the navy fleet.
- Ni är listad som allmänkirurg.The board has you listed as a general surgeon.
-Den var listad under "havsmat".It was listed under "seafood."
De skickade tillbaka det till din mamma när du blev listad som saknad.They sent it back to your mom when you were listed as missing. Why can't I remember?
Den officiella dödsorsaken är listad som "i tjänsten" för två veckor sen.Official cause of death is listed as in the line of duty two weeks ago.
"Jag listade bara en serie symtom på alkoholmissbruk som jag hade läst."I merely listed a series of symptoms of alcohol abuse I had read in a medical manual.
- Ja, de är listade i appendix C.Yes, they're listed under Addendum C.
Alla inkomna samtal var listade.Every incoming call was listed. Right.
Alla tre husen var listade med tre enskilda mäklarbolag.All three houses were listed with three separate real estate companies.
Alla... alla arbetare jag identifierat är listade som sversare.All the... all the workers I've identified as fake are listed as welders.
De har också listat flera andra företag och olika brott.They've also listed a bunch of other companies and different offences.
De kanske inte namngav dem därför att de spelade på så många skivor att det hade varit pinsamt om nån hade listat dem.Maybe one of the reasons they left the names off was the same musicians played on so many people's records it would have been an embarrassment if anybody had ever listed them.
Det som rör våra affärer med svarta börsen... finns listat som leverantörer i den officiella liggaren-Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated. Forget it.
Det var listat som mörkbrun-röd färg.It was listed as maroon in color.
Det är inte ens listat ännu.It's not even listed yet.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

basta
do
bösta
do
fasta
fast
festa
party
fista
do
fästa
fasten
gasta
garrotte
gästa
yawn
hasta
do
hosta
cough
hysta
do
hösta
be heard
kasta
throw
kosta
cost
lasta
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kuva
subdue
lasera
do
lata
do
lessna
get tired
liberalisera
clot
licensiera
license
licentiera
do
lisma
play
lita på
trust
lyckas
succeed

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'list':

None found.
Learning Swedish?