Felsorol (to list) conjugation

Hungarian
58 examples
This verb can also have the following meanings: to enumerate, to recite

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felsorolok
I list
felsorolsz
you list
felsorol
he/she to list
felsorolunk
we list
felsoroltok
you all list
felsorolnak
they list
Present definite tense
felsorolom
I list
felsorolod
you list
felsorolja
he/she lists
felsoroljuk
we list
felsoroljátok
you all list
felsorolják
they list
Past indefinite tense
felsoroltam
I listed
felsoroltál
you listed
felsorolt
he/she listed
felsoroltunk
we listed
felsoroltatok
you all listed
felsoroltak
they listed
Past definite tense
felsoroltam
I listed
felsoroltad
you listed
felsorolta
he/she listed
felsoroltuk
we listed
felsoroltátok
you all listed
felsorolták
they listed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felsorolnék
I would list
felsorolnál
you would list
felsorolna
he/she would list
felsorolnánk
we would list
felsorolnátok
you all would list
felsorolnának
they would list
Conditional present definite tense
felsorolnám
I would list
felsorolnád
you would list
felsorolná
he/she would list
felsorolnánk
we would list
felsorolnátok
you all would list
felsorolnák
they would list
Conditional past indefinite tense
felsoroltam volna
I would have listed
felsoroltál volna
you would have listed
felsorolt volna
he/she would have listed
felsoroltunk volna
we would have listed
felsoroltatok volna
you all would have listed
felsoroltak volna
they would have listed
Conditional past definite tense
felsoroltam volna
I would have listed
felsoroltad volna
you would have listed
felsorolta volna
he/she would have listed
felsoroltuk volna
we would have listed
felsoroltátok volna
you all would have listed
felsorolták volna
they would have listed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felsorolni
I will list
fogsz felsorolni
you will list
fog felsorolni
he/she will list
fogunk felsorolni
we will list
fogtok felsorolni
you all will list
fognak felsorolni
they will list
Future definite tense
fogom felsorolni
I will list
fogod felsorolni
you will list
fogja felsorolni
he/she will list
fogjuk felsorolni
we will list
fogjátok felsorolni
you all will list
fogják felsorolni
they will list
Subjunctive present definite tense
felsoroljam
(if/so that) I list
felsorold
(if/so that) you list
felsorolja
(if/so that) he/she list
felsoroljuk
(if/so that) we list
felsoroljátok
(if/so that) you all list
felsorolják
(if/so that) they list
Subjunctive present indefinite tense
felsoroljak
(if/so that) I list
felsorolj
(if/so that) you list
felsoroljon
(if/so that) he/she list
felsoroljunk
(if/so that) we list
felsoroljatok
(if/so that) you all list
felsoroljanak
(if/so that) they list
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felsorolnom
I to list
felsorolnod
you to list
felsorolnia
he/she to list
felsorolnunk
we to list
felsorolnotok
you all to list
felsorolniuk
they to list

Examples of felsorol

Example in HungarianTranslation in English
Egy embernek... aki oly sok mindent elért már, hogy nehéz is elkezdenem felsorolni őket.A man with... So many accomplishments it's difficult for me to begin to list them.
Egyszerűbb felsorolni, mihez nem nyúlt hozzá!It would be easier to list the things that he didn't touch.
Egyszerűbb lenne felsorolni, hogy "mi" működik.It might be easier to list what is working.
Szeretek úgy boncolni egy ismeretlen nőt, hogy közben nem kell a kedvenc együtteseimet felsorolni.It's nice to know I can dissect a Jane Doe's spleen without feeling obligated to list my top desert island albums.
Tényleg szükség volt megint felsorolni?Was it really necessary to list the entire fiasco?
Mindig három dolgot mondok, ha felsorolok valamit.I always think of a third thing when I'm listing stuff.
Most felsorolok néhány szakterületet.Now I'm going to list off several categories.
- Azt hittem, felsorolsz dolgokat.Oh, I thought you were listing things.
Dr. Overbee, az alábbiakban felsorolom, miért kellett volna felvenniük a Brownra.Dr. Overbee, the following is a list of reasons why I should have gotten into Brown.
Jelenleg nem tudom magam tisztán kifejezni így aztán felsorolom az érzéseimet, azzal kezdve, ami a legerősebb - megbántott, zavaródó, elárult, kényelmetlen, stresszes és ziháló.I cannot express myself very clearly at this moment and so I will list my emotions in the order they feel most intense - hurt, confuzzledness, betrayal, discomfort, distress and wheeziness.
Nem bánod, hogyha felsorolom Hugh Grant összes filmjét 92 óta?You mind if I list the complete filmography of Hugh Grant since'92?
Oké, nos, még mindig nem, most csak felsorolom a jelölteket.Okay, well, you still haven't. I'm just listing the nominees,
Talán felsorolom őket.Perhaps I will list them for you.
- Elkezdem a tüneteket kezelni, amíg te felsorolod a lehetséges okokat.I'm gonna start treating the symptoms while you finish listing the possible causes.
Elhúzódsz egy olyan helyre, ahol nem hall senki, és felsorolod az összes olyan dolgot, ami idegesít.You just go someplace where nobody can hear you and list all the things that bug you.
Először is röviden összefoglalod a sztorit, aztán felsorolod a fő témákat és hogy hogyan kapcsolódnak hozzád.All right, first, you give a brief plot summary, and then you list the themes and how they relate to you.
Gondolom a barátaid kedvéért... most felsorolod az összes indokot, amiért rossz apa voltam.I suppose for the benefit of your friends, you're gonna want to list all the reasons why I was such a bad father.
Igen, felsorolod, mi mindenhez értesz, a munkahelyeidet, de közben mégsem árulsz el semmit magadról.Yeah, well, you keep listing, you know, what you know and what you've done, but you're not really revealing anything about yourself.
- Igaz, de nézd, felsorolja, hogy mely hatalmak ellen harcol.Jules: Yeah, but look, he actually lists the forces he's fighting against.
Ez egy másolat a rakományjegyzékről, ami felsorolja az összes rabszolgát, akit New Orleansba szállítottak.It's a copy of the outgoing manifest, and it lists all the slaves they were transporting to New Orleans.
Ez itt... egy jegyzék Madagaszkárról, amit Flacourt írt, a sziget akkori francia kormányzója, és felsorolja az összes általa ismert állatot Madagaszkár szigetén, többségét le is rajzolja. Ám ha gondosan átnézzük, sehol sincs benne kép olyan madárról, ami az elefántmadár lehetne.This is an account of Madagascar written by Flacourt who was a French governor of the island and he lists all the animals that he knows in the island of Madagascar and he draws most of them, but if you look through here, there is no picture of a bird that could be an elephant bird.
Azt hittem felsoroljuk ABC-rendben, hogy mi nem lehet.I thought you were just listing the things it's not, alphabetically.
Ironizálhatunk, mikor felsoroljuk Brick vádjainak listáját.We can irony to the list of charges against Brick.
Mielőtt kiosztjuk a bónuszt és a díjakat felsoroljuk azokat a dolgozókat akikre már nincs szükségünk.Before we begin handing out the bonuses... we have a list of individuals whose services will no longer be required:
Egy hosszú, bonyolult ceremóniát, melyben felsorolják a megnyert csatákat,... ..a szerzett zsákmányokat és így bebizonyítják alkalmasságukat.It's a long ceremony in which the challengers list the battles they have won, prizes taken, proving their worthiness to lead the Council.
Mikor felsorolják a világ legnagyobb csalásait te leszel a lista tetején.When they list the greatest cheats in the world... You'll top the list
Te leszel az a pasi, aki a tengerparton sétál, miközben felsorolják a mellékhatásokat?Are you gonna be the guy walking on the beach while they list all the side effects?
A 3. oldalon felsoroltam néhányat a legártalmasabb termékeink közül.If you notice on page three, I've listed some of the worst products that we carry.
A negyedik oldalon felsoroltam az okokat.I've listed my reasons on page four.
A pontosság kedvéért, a jellemzésemben felsoroltam sok pozitív tulajdonságodat.For the record, in my profile, I listed plenty of your strengths.
Amikor színésznő voltam, felsoroltam a képességeim között a görkorcsolyázást, a francia akcentust, a mosolygást.When I was an actor, I listed roller-skating, French accents, and smiling as skills on my head shot.
Mindenhez, amit felsoroltam, műtét kell és a késlekedés csak tovább növelheti a komplikációkat Briannél.Everything I listed requires surgery and delaying that is just going to mean more complications for Brian.
A termékek, amiket felsoroltál, a legjobban fogyó termékeink.The products you have listed here are some of our best-selling brands...
"Ha a vészkijáratnál ül, és nem képes, vagy nem hajlandó elvégezni a a biztonsági kártyán felsorolt feladatokat, kérje meg a légikísérőt, ültesse máshova. ""If you are seated in an emergency exit row", yeah... "and if you would be unable or unwilling to perform the duties" listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."
"hogy beléphet, és egy ingyen italt kaphat a hátul felsorolt 100 klub bármelyikében""to entry and one free drink at any of the 100 clubs listed on the back. "
A fegyver, a fegyver, az itt felsorolt... a... Lemat rugós akció revolver, itt áll feketén-fehéren.The weapon, uh, the gun listed here... the, uh, lemat spring action revolver, right here in black and white.
A felsorolt Challenger űrhajósok kikerestem őket on-line.The Challenger astronauts that he listed...
A felsorolt lakhelyeknél találták őket.They were found at her listed residence.
A Malleusban felsoroltak bizonyos szimptómákat, amelyek ezeknek a démoni találkozásoknak a valódiságát bizonyítják, ...nők és démonok között.In the Malleus, there are numbers of, uh, symptoms that get listed as proof of the reality of these demonic encounters, between women and demons.
Az a baj, hogy a felsoroltak bármely háztartásban előfordulhatnak, könnyű kimagyarázni.Well, the problem is, everything you just listed is also a regular household item, easily explained away.
Mert a felsoroltak 40%-a a reziduum alatt van.Ah, it's 'cause you've got 40% listed under residuals.
Nem ez az egyik tünet, amit felsoroltak az orvos által adott brosúrában?Isn't that one of the symptoms they listed in the pamphlets the doctor gave us?
Anya legalább mindig felsorolta a lányok hibáit.At least mother always listed the girls' flaws. Not me.
De mielőtt meghalt, aláírt egy vallomást melyben minden cinkosa nevét felsorolta.But before he died, he signed a confession, in which he listed all the names of his accomplices.
A végtelenségig átbeszéltük, és felsoroltuk az összes okot, miért nem működne, de mi lenne, ha az összes ok csak úgy varázsütésre eltűnne?I mean, w-we've talked about it endlessly, and we've listed all the reasons why it's not possible, but what if all those reasons just magically went away?
Ezeket szám szerint felsoroltuk az önöknek kiosztott leltárjegyzéken.All the contents therein are listed by number on the inventory sheet distributed among you.
- Akarja, hogy felsoroljam?- Would you like me to list 'em for you?
Akarod, hogy felsoroljam az összes összetevőt?Do you want me to list all the ingredients?
Közeledve egy újabb ünnep vége felé, kérnék egy percet, hogy felsoroljam a dolgokat, amikért hálás vagyok.As the end of another holiday draws near, I'd like to take a moment To list all the things I'm thankful for.
Szeretné, hogy felsoroljam a problémáimat?You want a list of my problems, huh?
Talán felsoroljam őket?Shall I list them?
Mammi, mami, mami, nincs szükségem most arra, hogy felsorold az összes alkalmat, oké?Mom, Mom, Mom, I don't need a list of my personal failures right now, OK?
Mert ha elejted, csak egy perced marad, hogy felsorold őket.Because if you let go of that, you'll have only 60 seconds to list them.
Nincsen arra szükségem, hogy felsorold az értékeimet.I don't need you to list my virtues.
De feltétlenül muszáj felsorolnod minden albumát,- Gotta have Bowie. - But do you have to list every album he ever recorded
- Nem kell megint felsorolnia a következményeket.- You don't need to list the consequences,Ethan.
A rendőrség azt állítja, hogy a jelentkezési lapon négy korábbi munkahelyét kellett felsorolnia, holott csak háromnak volt hely.The police claim the application form asked you to list four previous places of employment when there's only space for three.
Elena, nem kell felsorolnunk az okokat, hogy miért gyűlölöm Katherine-t.Elena, we don't need to list all the reasons that I hate Katherine.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

észszerűsít
rationalize
fejel
head up
félemlít
intimidate
felhalmoz
accumulate
felöltözik
dress
felruház
clothe
felszabadít
liberate
feltölt
fill up with
fénylik
shine
ferdül
do

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'list':

None found.
Learning languages?