Definiera (to define) conjugation

Swedish
31 examples

Conjugation of definiera

Jag
Present tense
definierar
I define
Future tense
ska definiera
I will define
Conditional mood
skulle definiera
I would define
Past perfect tense
har definierat
I have defined
Jag
Future perf.
ska ha definierat
I will have defined
Conditional perfect tense
skulle ha definierat
I would have defined
Du
Imperative mood
definiera
define
Jag
Preterite past tense
definierade
I defined
Past pluperfect tense
hade definierat
I had defined

Examples of definiera

Example in SwedishTranslation in English
"Relationen mellan Joey Tribbiani och Alex Garrett är svår att definiera."The mercurial relationship between Joey Tribbiani and Alex Garrett... ...ishardtodefine.
- Ja, det är svårt att definiera försöka.- Well, it's hard to define try.
- Njutning... Det är svårt att definiera.That's a difficult word to define.
Den handlade om varför kärlek är så svårt att definieraIt was about why love is so hard to define.
Deras berättelse hjälper till att definiera vilka vi är.Their story helps define who we are.
"Relationen mellan Joey Tribbiani och Alex Garrett är svår att definiera."The mercurial relationship between Joey Tribbiani and Alex Garrett... ...ishardtodefine.
- Det kanske ni borde definiera.Perhaps you should define that.
- Det kommer definiera deras öde.- That will define their destiny.
- Ja, det är svårt att definiera försöka.- Well, it's hard to define try.
- Kan du definiera det?- Can you define that?
"Det förflutna definierar oss." Våra val definierar oss.My father always said that our past defines who we are.
"Tillbaka till det normala", En sådan enkel fras att den definierar sig själv.[Kyle narrating] Back to normal, a phrase of such simplicity it nearly defines itself.
"Vilken sorts matsalsmöbel definierar mig som person?""What kind of dining set defines me as a person?"
- Beror på hur man definierar saker.I think that depends on how you define things.
- Det har jag inte. Det beror på hur du definierar ordet vapen.- I do not, well it depends how you define the word weapon.
" - Rodric. Vilket längdmått sägs vara definierad av kejsaren Jate som avståndet från hans näsa till hans fingerspets?"Rodrick, which measurement of length is said to have been defined by the Emperor Jate as the distance from his nose to his fingertip?
- Ja, definierad av bolsjevismens helgon.- Yes, defined by a Bolshevik saint.
En specifik och tydligt definierad uppsättning av omständigheter under vilka bomben ska explodera programmeras in i ett bandminne...Now then, a specific and clearly defined set of circumstances... under which the bombs are to be exploded... is programmed into a tape memory bank. Hmm.
Idén var definierad på 1970-talet av konstruktionsingenjören Jacque Fresco.The idea was defined in the 1970s by Social Engineer - Jacque Fresco.
Jag har alltid varit så definierad genom mitt intellekt mitt språk, min artikulation och nu, ibland, kan jag se orden hänga framför mig och jag kan inte nå dem.I've always been so defined by my intellect... my language, my articulation... and now, sometimes, I can see the words hanging in front of me... and I can't reach them.
- De är väl definierade.- They're well-defined.
Charlie Chaplin definierade den där tunna linjen mellan komedi och tragedi.Charlie Chaplin defined that thin line between comedy and tragedy.
Det finns inga klart definierade regler mellan män och kvinnor.There's no clear defined rules between men and women.
Det är allt som definierade dem.It's everything that defined these people.
Einstein definierade vansinne som att "göra saker om och om igen med förväntan av olika resultat. "Einstein defined insanity as "doing the same thing over and over again and expecting different results."
Det var helt klart en definierande bild i hans liv. Både det att han var ratad och att han var speciell.That was clearly a very defining image in his life, both that he was rejected and that he was special.
- Med erat tillstånd, Herr President, tripunalen har ännu inte definierat syftet med denna undersökning.- By your leave, Mr. President, this tribunal has not yet defined the purpose for this inquiry.
Deras ansvar är definierat in i minsta detaljTheir liabilities are defined in minute detail.
Det värsta som finns är att veta att ögonblicket för stunden... redan är definierat, att det här är andra... eller tredje gången det händer.The worst thing in the world is to know that the moment you are experiencing... has already been defined, that this is the second... or third time through, or whatever.
En känsla är definierat som en intuitiv räkenskap.Where's the bike headed? A hunch is defined as an intuitive reckoning.
En tradition... LONG BEACH, KALIFORNIEN ...som har definierat det här programmet är spelarnas vilja att dela sina känslor i slutet av våra möten.One tradition... that defined this program is the willingness of our players... to share their emotions at the end of these meetings.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

omdefiniera
redefine

Random

buteljera
bottle
bädda
make
böna
bean
debarkera
disembark
dechiffrera
decipher
defilera
defile
deformera
deform
deklarera
declare
demissionera
deflect
deprimera
deposit

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'define':

None found.