Definere (to define) conjugation

Norwegian
26 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
definerer
I define
Bokmål past tense
definerte
I defined
Bokmål future tense
vil definere
I will define
Bokmål conditional tense
ville definere
I would define
Jeg
Bokmål imperative tense
definer
I define
Bokmål present perfect tense
har definert
I have defined
Bokmål past perfect tense
hadde definert
I had defined
Bokmål future perfect tense
vil ha definert
I will have defined
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha definert
I would have defined
Jeg
Nynorsk present tense
definerer
I define
Nynorsk past tense
definerte
I defined
Nynorsk future tense
vil definere
I will define
Nynorsk conditional tense
ville definere
I would define
Jeg
Nynorsk imperative tense
definer
I define
Nynorsk present perfect tense
har definert
I have defined
Nynorsk past perfect tense
hadde definert
I had defined
Nynorsk future perfect tense
vil ha definert
I will have defined
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha definert
I would have defined

Examples of definere

Example in NorwegianTranslation in English
- Det er vanskelig å definere...Well, it's rather difficult to define.
Virker som hun ikke trenger andre for å definere hvem hun er.It's like she doesn't need other people to define who she is.
De som stjeler for å berike livet, og de som stjeler for å definere livet. Ikke velg det siste.the ones who steal to enrich their lives, and the ones who steal to define their lives.
Hvorfor prøver vi å definere folk som gode eller onde?Why do we try to define people as simply good or simply evil?
"Forholdet mellom Joey Tribbiani og Alex Garrett er vanskelig å definere."The mercurial relationship between Joey Tribbiani and Alex Garrett... ...ishardtodefine.
- Det er vanskelig å definere...Well, it's rather difficult to define.
- Kan du definere dine termer?- I see. Can you define your terms?
Hvordan vil dere definere en stor mann?OK, how would you define a great man?
- Vil du definere det?Perhaps you should define that.
-De ba meg definere en loxodrom.They began by asking me to define a rumb line.
Oxford English Dictionary definerer det somThe Oxford English Dictionary defines it as
Hvordan definerer du "uberettiget"?How do you define "unwarranted"?
Sånn definerer jeg "uberettiget".This is how I define "unwarranted."
Til stede har vi en ekte boksemester som definerer ordet "mot".I would like to announce the presence of a true fighting champion that defines the word "courage".
Hvordan definerer du uvanlig, sir?How would you define unusual, sir?
Spesifikke og klart definerte omstendigheter som bombene skal eksplodere under programmeres inn i en databank...Now then, a specific and clearly defined set of circumstances... under which the bombs are to be exploded... is programmed into a tape memory bank. Hmm.
Han definerte skjønnhet.And he defined beauty.
Tør jeg minne deg på at krigene dette landet utkjempet, som definerte det, ble utkjempet på tross av kostnadene, ikke på grunn av dem.May I remind you, sir, that the wars this country fought, that defined it, were fought despite what they cost, not because of it.
Einstein definerte galskap som "å gjør det samme om og om igjen og forvente forskjellig resultat."Einstein defined insanity as "doing the same thing over and over again and expecting different results."
Du skjønner, Penny, Alan Turing definerte en algorithm...You see, Penny, Alan Turing defined an algorithm...
-Clarke, definer "glans". -Noe som skinner, sir.Clarke, define "resplendent. "
Forstand er definert som: "Det å inneha erfaring og kunnskap."You'll also find that wisdom is... defined as "the possession of experience and knowledge."
Jeg mener bare at reglene ikke er definert her ute.All I'm saying is, out here, the rules aren't defined.
Et lands karakter blir definert ved bøndene som lever der.A country's character is defined by its everyday rustics, as you call them.
Ja, men å være så definert av sin posisjon.Yes, but to be so defined by your position.
De blir definert fra sin status, som du blir, men det er allikevel ikke det de er.They're defined by their status as you are, yet it is not who they are.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

definera
define
deponere
deposit
detonere
detonate
dominere
dominate

Similar but longer

redefinere
redefine

Random

boble
bubble
brife
do
bryte
break
bøtelegge
fine
deaktivere
deactivate
definera
define
deformere
warp
dekkje
do
desertere
desert
distansere
outdistance

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'define':

None found.
Learning languages?