Definera (to define) conjugation

Norwegian
16 examples

Conjugation of definera

Jeg
Nynorsk present tense
definerer
I define
Nynorsk past tense
definerte
I defined
Nynorsk future tense
vil definera
I will define
Nynorsk conditional tense
ville definera
I would define
Jeg
Nynorsk imperative tense
definer
I define
Nynorsk present perfect tense
har definert
I have defined
Nynorsk past perfect tense
hadde definert
I had defined
Nynorsk future perfect tense
vil ha definert
I will have defined
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha definert
I would have defined

Examples of definera

Example in NorwegianTranslation in English
Oxford English Dictionary definerer det somThe Oxford English Dictionary defines it as
Hvordan definerer du "uberettiget"?How do you define "unwarranted"?
Sånn definerer jeg "uberettiget".This is how I define "unwarranted."
Til stede har vi en ekte boksemester som definerer ordet "mot".I would like to announce the presence of a true fighting champion that defines the word "courage".
Hvordan definerer du uvanlig, sir?How would you define unusual, sir?
Spesifikke og klart definerte omstendigheter som bombene skal eksplodere under programmeres inn i en databank...Now then, a specific and clearly defined set of circumstances... under which the bombs are to be exploded... is programmed into a tape memory bank. Hmm.
Han definerte skjønnhet.And he defined beauty.
Tør jeg minne deg på at krigene dette landet utkjempet, som definerte det, ble utkjempet på tross av kostnadene, ikke på grunn av dem.May I remind you, sir, that the wars this country fought, that defined it, were fought despite what they cost, not because of it.
Einstein definerte galskap som "å gjør det samme om og om igjen og forvente forskjellig resultat."Einstein defined insanity as "doing the same thing over and over again and expecting different results."
Du skjønner, Penny, Alan Turing definerte en algorithm...You see, Penny, Alan Turing defined an algorithm...
-Clarke, definer "glans". -Noe som skinner, sir.Clarke, define "resplendent. "
Forstand er definert som: "Det å inneha erfaring og kunnskap."You'll also find that wisdom is... defined as "the possession of experience and knowledge."
Jeg mener bare at reglene ikke er definert her ute.All I'm saying is, out here, the rules aren't defined.
Et lands karakter blir definert ved bøndene som lever der.A country's character is defined by its everyday rustics, as you call them.
Ja, men å være så definert av sin posisjon.Yes, but to be so defined by your position.
De blir definert fra sin status, som du blir, men det er allikevel ikke det de er.They're defined by their status as you are, yet it is not who they are.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

definere
define

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

beslutte
decide
brenne
burn
byggja
build
celebrere
celebrate
chiffrere
cipher
dedisere
dedicate
definere
define
demonstrere
demonstrate
detonere
detonate
diversifisere
diversify

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'define':

None found.