Definere (to define) conjugation

Danish
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Present tense
definerer
I define
Past tense
definerede
I defined
Future tense
vil definere
I will define
Present perfect tense
har defineret
I have defined
Jeg
Past perfect tense
havde defineret
I had defined
Future perfect tense
vil have defineret
I will have defined
Conditional perfect tense
ville have defineret
I would have defined
Du
Imperative mood
definer
define!

Examples of definere

Example in DanishTranslation in English
- Det er svært at definere.Well, it's rather difficult to define.
Kan du definere dine vendinger?Can you define your terms?
Hvortor skulle jeg forsøge... at definere politikken for en specifik gruppe?Why am I necessarily attempting to define the politics of a specific group of people?
Sådan ville de definere ironi.This is how they'd define "irony":
Ja, lad os definere tortur.Well, let's define torture.
Hvordan definerer du "uberettiget"?How do you define "unwarranted"?
Sådan definerer jeg uberettiget.This is how I define "unwarranted."
Hvordan definerer du en stor mand?OK, how would you define a great man?
Vi definerer os som virkeligheden og dem som illusionernes verden.Let's redefine ourselves as the real world... and them as the world of illusion and shadow.
Hvordan definerer De usædvanligt?How would you define unusual, sir?
Blomsterne definerede mig.The flowers defined me.
De sagde, det var dig, der definerede den tid, vi lever i.They said that you were a person who defined the age we live in.
Det er et modsigende udtryk på ethvert sprog. Må jeg minde Dem om, at de krige dette land udkæmpede, som definerede det, blev udkæmpet på trods af det, de var skyld i, ikke på grund af det.May I remind you, sir, that the wars this country fought, that defined it, were fought despite what they cost, not because of it.
Einstein definerede sindssyge som at gøre det samme igen og igen og forvente forskellige resultater.Einstein defined insanity as "doing the same thing over and over again and expecting different results."
Vi har brug for et anslag, der er koncentreret på det definerede område men med energien fordelt rundt om kanterne. Ja. Selvfølgelig.We need a point of impact concentrated over the defined area, but with the energy dispersed around the edges.
Tja øh... definer doughnut.Well, uh, define doughnut.
Så definer du "ironi."Why don't you define "irony"?
Ser du, Penny, Alan Turing definer algoritme...You see, Penny, Alan Turing defined an algorithm...
Den skal have et navn der definer dens oprindelse.It needs a name that defines his gender.
Og jeg ved nu at vores skæbner definer dette.And now I know ... that our destiny is defined by it .
Jo, men den definerende hændelse - Ras død - fandt sted i begge verdener.Yes, but the defining event- the death of Ra- took place in both worlds.
Evnen til at lave redskaber... et definerende træk, der adskiller os fra dyrene... stammer direkte fra denne snilde.Our ability to make tools, a defining element which separates us from animals, comes directly from this dexterity.
Handlingerne i 1948 var definerende øjeblikke for Mellem Østen, og fra dette punkt og fremaf, skabte ustabilitet i hele regionen.WEIR: The events of 1948 were a defining moment for the Middle East, and from that point onward, created instability throughout the region.
Jeg vil bare bidrage til den kultur, som er så definerende for mig.I just want to be able to make a contribution to the culture that I find so self-defining.
I byer. Byen er en af den moderne civilisations definerende attributter.The advent of the city is a defining feature of modern civilization.
Du vil også opdage, at visdom er... defineret som "besiddelse af erfaring og viden."You'll also find that wisdom is... defined as "the possession of experience and knowledge."
En specifik og klart defineret række omstændigheder, der får bomberne til at eksplodere, er programmeret ind i hukommelsen.Now then, a specific and clearly defined set of circumstances... under which the bombs are to be exploded... is programmed into a tape memory bank. Hmm.
Jo, men at være så defineret af ens position.Yes, but to be so defined by your position.
Ligesom Dem er de defineret af deres status, men det er ikke, hvad de er.They're defined by their status as you are, yet it is not who they are.
Der er ingen klart defineret regler mellem kvinder og mænd.There's no clear defined rules between men and women.

More Danish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

billige
approve of
blege
bleach
blødgøre
soften
brænde
burn
bære
carry
bøje
bend
deducere
deduce
deflorere
english
die
suck
e-maile
send an email

Other Danish verbs with the meaning similar to 'define':

None found.
Learning languages?