Difini (to define) conjugation

Esperanto
17 examples

Conjugation of difini

Mi
Mi
Mi
Present tense
difinas
I define
estas difinanta
I am defining
estas difinata
I am being defined
Past tense
difinis
I defined
estas difininta
I have defined
estas difinita
I was being defined
Future tense
difinos
I will define
estas difinonta
I will be defining
estas difinota
I am to be defined
Conditional mood
difinus
I would define
estas difinunta
I would be defining
estas difinuta
I am to potentially be defined
Vi
Jussive / command
difinu
define!

Examples of difini

Example in EsperantoTranslation in English
Se ni bezonas difini "nian" vojon de disvolvado, tiam la elekto de lingvo devas iri manenmane kun ĝi.If we have to define "our" development path, then the language choice must go hand-in-hand with it.
Se mi devus unuvorte difini vivon, mi dirus: Vivo estas kreado.If I had to define life in a word, it would be: Life is creation.
El ĉiuj manieroj difini la homon la plej malbona estas tiu, kiu interpretas ĝin kiel animalon racian.Of all the ways of defining man, the worst is the one which makes him out to be a rational animal.
Kiel ni povas difini ekvilibron por sistemo de moviĝantaj partikuloj?How can we define equilibrium for a system of moving particles?
Jen sur la Tero, kiel vi difinas, kiu antaŭ kiu devas kiomfoje eksideti?How do you figure it out on your Earth who before whom should sit down and how many times?
Sed haroj kreskis al mi sur la kruroj kaj vangoj mia voĉo rompiĝis mi estis pelita al la strato, kiel difinas la kantista kontrakto.But then, hair grew on my legs and cheeks, and my voice broke, I was thrown into the street, as my contract stipulates.
Tiel ŝi difinas sian homarecon.Thereby she defines her humanity.
Chico, mi volas scii, kiel vi difinas vian vivon:Chico, I'd like to know how you'd define your life:
Vortaro difinas vortojn.A dictionary defines words.
En ĉi-semajna GV Face, ni diskutas la decidon de la dominika tribunalo, kiu rigore difinis la civitanecon kun severaj konsekvencoj por miloj da homoj.On this week's GV Face, we'll be discussing the Dominican court ruling that narrows the definition of citizenship with severe consequences for thousands of people.
La niĝeridevena filozofo K.C. Anyanwu difinis afrikan filozofion kiel tiun, kiu koncernas la manieron, en kiu afrikaj popolanoj en pasinteco kaj en estanteco komprenas sian destinon kaj la mondon, en kiu ili vivas.Nigerian born Philosopher K.C. Anyanwu defines African philosophy as "that which concerns itself with the way in which African people of the past and present make sense of their destiny and of the world in which they live."
Oni difinis, ke la kandidatoj devas esti virinoj.It is provided that the applicants must be woman.
Kristanismo difinis al si kiel projekton la kontentigon de la nerealigeblaj deziroj de la homo, sed tial ĝi ignoris liajn realigeblajn dezirojn.Christianity set itself the goal of fulfilling man’s unattainable desires, but for that very reason ignored his attainable desires.
La patro de patro estas avo, la patro de avo estas praavo, la patro de praavo estas prapraavo, sed oni ne difinis vorton por generacioj antaŭ prapraavo.The father of a father is a grandfather, a grandfather's father is a great-grandfather, a great-grandfather's father is a great-great-grandfather, but no word has been decided upon for the generations before great-great-grandfather.
La leĝpropono povas enkonduki pli severajn punojn pro tralaso de ŝtataj sekretoj, kiuj rilatas al defendo, diplomatio, kontraŭterorismo kaj kontraŭspionado, sed ankoraŭ estas malklare, kiel la tiel nomata Leĝo por Protektado de Sekretaj Informoj difinos, kio estas "ŝtata sekreto".The bill would introduce harsher punishments for leaking national secrets in related to defense, diplomacy, counter-terrorism, and counter-espionage, but it remains unclear how the so-called Secret Information Protection Act would define what is a "national secret".
Mi difinos feliĉon kiel tio.I will define happiness as this.
Kiel vi difinus "feliĉon"?How would you define "happiness"?

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

diveni
do
domini
do
elfini
do
rafini
refine

Similar but longer

difinadi
do
difinebli
do
difinendi
do
difiniĝi
do
misdifini
do
redifini
redefine

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'define':

None found.