Organisere (to organize) conjugation

Norwegian
28 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
organiserer
I organize
Bokmål past tense
organiserte
I organized
Bokmål future tense
vil organisere
I will organize
Bokmål conditional tense
ville organisere
I would organize
Jeg
Bokmål imperative tense
organiser
I organize
Bokmål present perfect tense
har organisert
I have organized
Bokmål past perfect tense
hadde organisert
I had organized
Bokmål future perfect tense
vil ha organisert
I will have organized
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha organisert
I would have organized
Jeg
Nynorsk present tense
organiserer
I organize
Nynorsk past tense
organiserte
I organized
Nynorsk future tense
vil organisere
I will organize
Nynorsk conditional tense
ville organisere
I would organize
Jeg
Nynorsk imperative tense
organiser
I organize
Nynorsk present perfect tense
har organisert
I have organized
Nynorsk past perfect tense
hadde organisert
I had organized
Nynorsk future perfect tense
vil ha organisert
I will have organized
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha organisert
I would have organized

Examples of organisere

Example in NorwegianTranslation in English
Hjemme med ungene prøver han å organisere putekrigene.At home with the kids he tries to organize pillow fights.
Da jeg først snakket om en kommando, var det tid til å organisere, trene og forberede.When I first asked for command there was time to organize, train, and prepare.
Jeg har ikke tid til å organisere noe.I won't have much chance to organize anything.
Jeg ba kona mi om å organisere det.No, I asked my wife to organize that.
Hørt at UMWA prøver å organisere arbeiderne?You hear about a UMWA mine worker tryin' to organize 'round here?
Jeg skal organisere en flokk menn og drive bandittene vekk fra dette området.I'll organize a band of men and drive every bandit gang out of this country.
Det kan ta opp til 43 døgn før vi blir reddet, - så vi kan like gjerne organisere oss.It's no use lying around waiting to be picked up. As we might have to wait as long as, uh... as 43 days. So we might as well get organized.
Når tiden kommer, vil jeg at du skal organisere et raid mot forsynings-vognene.When the time comes, I want you to organize a little raid on our supply wagons.
Hjemme med ungene prøver han å organisere putekrigene.At home with the kids he tries to organize pillow fights.
Greit, sheriff, du får organisere manngarden din.Better organize your posse.
Så snart et samfunn blir rikt, en by viktig, kommer korrupsjonen fram. Tyvaktige kveg-baroner organiserer gjenger med strupekuttere, Korrupte dommere, sheriffer og distrikts-advokater.As soon as a community becomes rich, a town important, corruption springs up, thieving cattle barons, organized gangs of cutthroats, crooked judges, sheriffs, district attorneys.
Vi organiserer et jaktlag.We'll organize a hunt at once.
Jeg kan komme på 50 sannsynlige øyer i dette havet. Men vi organiserer et søk.Unfortunately, I can name 50 such islands over 1000 miles of ocean but search parties will be organized.
Her ved Vesuv er vi trygge mot angrep... mens vi organiserer en hærstyrke.Here on Vesuvius, we're safe from attack... while we organize ourselves into an army.
Det skjer av og til at jeg har mye informasjon å kunngjøre og at jeg organiserer det etter spørsmålene du stiller.I sometimes have considerable information to communicate, and you may question the way I organize it...
Det er en korporasjon jeg organiserte for å utvikle Dakota territoriene.It's a corporation I organized for developing the Dakota Territories.
Men Pablo organiserte folket og om nettene ble alle de mistenkte borgerne dratt opp av sengen og stengt inne i rådhuset.But Pablo organized the people, and in the night all suspects were dragged from their beds and locked up in the city hall.
Du organiserte ditt eget lag på grunn av Skipper.You organized your own team on account of Skipper.
Og vi er meget organiserte, herr Neville.And we are very organized, Mr. Neville.
Hvis dere er organiserte, hvorfor prøver dere ikke å finne en kur?If you're organized, why don't you try finding a cure?
Bli kvitt de Halloween-kostymene, og organiser disse menneskene, for svarte.Throw away those Halloween costumes, and get these people organized, damn it.
Kom deg til rette, organiser skrivebordet.Why don't you settle in, organize your desk?
Ash, organiser småbarna i en KP-enhet som kan hoIde kIoakken ren.Alright, Ash, you get these little kids organized ...and put together some kind of a K.P. unit or something to keep this sewer clean.
Jeg har organisert disse karene av personlige årsaker.I - I organized these men for a personal reason.
Bli organisert, og komme tilbake med maskineri og utstyr.Get organized, come back with machinery and equipment.
Vårt problem er at vi ikke er organisert, noe kvegtyvene er. Støttes.The trouble with us is, we're not organized like the rustlers are.
Motstandsbevegelsen er organisert.We are organized. Underground, like everywhere else.
Bøffeljakt ble en organisert forretning, og degenererte til storslakt.Buffalo hunting became an organized business and degenerated into a wholesale slaughter.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

omorganisere
do

Random

myrde
murder
nedkjempe
defeat
nedlegge
close
onanere
masturbate
oppbevare
keep
oppløse
dissolve
opprettholde
maintain
ordinere
ordain
orientere
orient
panere
bread

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'organize':

None found.
Learning languages?