Kommentere (to comment) conjugation

Norwegian
22 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
kommenterer
I comment
Bokmål past tense
kommenterte
I commented
Bokmål future tense
vil kommentere
I will comment
Bokmål conditional tense
ville kommentere
I would comment
Jeg
Bokmål imperative tense
kommenter
I comment
Bokmål present perfect tense
har kommentert
I have commented
Bokmål past perfect tense
hadde kommentert
I had commented
Bokmål future perfect tense
vil ha kommentert
I will have commented
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha kommentert
I would have commented
Jeg
Nynorsk present tense
kommenterer
I comment
Nynorsk past tense
kommenterte
I commented
Nynorsk future tense
vil kommentere
I will comment
Nynorsk conditional tense
ville kommentere
I would comment
Jeg
Nynorsk imperative tense
kommenter
I comment
Nynorsk present perfect tense
har kommentert
I have commented
Nynorsk past perfect tense
hadde kommentert
I had commented
Nynorsk future perfect tense
vil ha kommentert
I will have commented
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha kommentert
I would have commented

Examples of kommentere

Example in NorwegianTranslation in English
Tony, kjære, i denne scenen har vi en stor sjanse til å kommentere mangelen på kommunikasjon i vårt samfunn.Tony, sweetheart in this scene we have a great opportunity to make a wonderful comment on the lack of communication in our society.
Noen av mennene har sikkert lyst til å kommentere dem.I'm sure some of the men would like to comment.
Peter Swan avslo å kommentere. Men vi har bekreftet at spillet eksisterte- - Og at Swan og hans revisor Dean Madison var involvert.Although Swan would not comment we have confirmed that there was such a game and Swan's production accountant, Dean Madison, was also involved.
Så langt er etterforskerne nekter å kommentere hendelsen. Miss Manzetti ble identifisert av politiets registre.Thus far, investigators are refusing to comment on the incident.
Myndighetene nekter å kommentere saken utover å si at etterforskningen er i gang.Authorities are refusing to comment, other than to say... that the investigation is already well underway.
Tony, kjære, i denne scenen har vi en stor sjanse til å kommentere mangelen på kommunikasjon i vårt samfunn.Tony, sweetheart in this scene we have a great opportunity to make a wonderful comment on the lack of communication in our society.
Presidentens nyhetssekretær, Mr. Fenner, ville ikke kommentere en rapport om et nødmøte for alle stabssjefene i dette øyeblikk.Presidential news secretary John Fenner refused comment on a report that an emergency meeting of the Joint Chiefs ofStaffis in session.
Noen av mennene har sikkert lyst til å kommentere dem.I'm sure some of the men would like to comment.
Vil du kommentere spillet der reglene alltid endrer seg?Will you comment on a game where the rules are always changing?
Vil du kommentere... møtet mellom herr Rand og presidenten og deg selv?Would you care to comment on the meeting between Mr. Rand and the President and yourself?
Jeg kommenterer ikke rykter.That's a rumor, and I'm not gonna comment on a rumor.
Jeg kommenterer visst alt mulig.I seem to be commenting on everything.
0g ikke avbryt nårjeg kommenterer spillet.How many times do I have to tell you not to interrumpt me... when I comment a game?
Jeg klarer det ikke når dere står og kommenterer.I can't concentrate with you looking over my shoulder, commenting.
Si "hun kommenterer ikke" til pressen!I got to tell the press that you had no comment.
Utfordrer Gray Edwards kommenterte redningsaksjonen.Presidential challenger Senator Gray Edwards.. . . .. commented on the failed mission.
Alle kommenterte hvor fantastisk danser du var i går kveld.Everyone commented how a wonderful dancer you were last night.
Bestemoren hans kommenterte bildet, og han måtte slette det.Even his grandmother commented on the picture, and he had to delete it.
Lundy var så metodisk, han ville ha kommentert utseendet hans hvis de hadde støtt på hverandre, men det er ikke noe på opptakene hans.Lundy was so methodical, He would have commented on Trinity's physical appearance if their paths had ever crossed, but there's nothing in his tapes.
Laugesen har kommentert situasjonen på Ekspres TV.Laugesen just commented on the situation on Express TV.
Hesselboe har ikke kommentert det ennå. Han er nok for fin til det.Hesselboe hasn't commented on it, and I honestly think he's above it.
- Har Ussing kommentert det?- Has Ussing commented on that? He's probably about to.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kauterisere
cauterize
kjenne
find
klø
itch
knulle
fuck
koagulere
coagulate
kollidere
collide
komme
come
kommunisere
communicate
komponere
compose
korrigere
correct

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'comment':

None found.
Learning languages?