Forhindre (to prevent) conjugation

Norwegian
15 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
forhindrer
I prevent
Bokmål past tense
forhindra
I prevented
Bokmål future tense
vil forhindre
I will prevent
Bokmål conditional tense
ville forhindre
I would prevent
Jeg
Bokmål imperative tense
forhindre
I prevent
Bokmål present perfect tense
har forhindra
I have prevented
Bokmål past perfect tense
hadde forhindra
I had prevented
Bokmål future perfect tense
vil ha forhindra
I will have prevented
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha forhindra
I would have prevented
Jeg
Nynorsk present tense
forhindrar
I prevent
Nynorsk past tense
forhindra
I prevented
Nynorsk future tense
vil forhindre
I will prevent
Nynorsk conditional tense
ville forhindre
I would prevent
Jeg
Nynorsk imperative tense
forhindre
I prevent
Nynorsk present perfect tense
har forhindra
I have prevented
Nynorsk past perfect tense
hadde forhindra
I had prevented
Nynorsk future perfect tense
vil ha forhindra
I will have prevented
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha forhindra
I would have prevented

Examples of forhindre

Example in NorwegianTranslation in English
For å forhindre utelukkelse, utsetter han budsjettforslaget som er viktig for landet og må vedtas i dag!To prevent his expulsion, he'll even try to hold up this Deficiency Bill, vital to the country which must be passed immediately!
Denne er bare for å forhindre ubehageligheter.This is simply to prevent a troublesome scene.
Vi vil naturlivis forsøke å forhindre et mord.Naturally, we'll try to prevent murder being done.
Kanskje ønsker herren å forhindre at banditter sprenger denne brønnen?Perhaps the mister wants to prevent bandits from blowing up this well?
Det er avgjørende å forhindre at maskinene deres samler seg.It's vital to prevent the Martian machines from linking up
Vel, hva skal forhindre at vi tar det fra deg.well, what's to prevent our taking it away from you?
For å forhindre utelukkelse, utsetter han budsjettforslaget som er viktig for landet og må vedtas i dag!To prevent his expulsion, he'll even try to hold up this Deficiency Bill, vital to the country which must be passed immediately!
Denne er bare for å forhindre ubehageligheter.This is simply to prevent a troublesome scene.
- Du kan lett forhindre det.- You could easily prevent that.
Vi vil naturlivis forsøke å forhindre et mord.Naturally, we'll try to prevent murder being done.
Forstår du ikke, fader, at arme-direktivene forhindrer oss i å gifte oss?Don't you realize father that army regulations prevent us from marrying?
Vis meg en lov som forhindrer kriminalitet.Well, you show me a law that prevents crime.
Forklar igjen hvordan_BAR_saueblærer forhindrer jordskjelv.Explain again how sheep's bladders may be employed to prevent earthquakes. -Certainly, sir.
KAnske leksen denne nestentragedien lærte oss, forhindrer at det skjer et annet sted.Perhaps the lesson we have learned from this near tragedy will prevent it from happening elsewhere.
Nei, sikringsfeltet forhindrer all kontakt foruten audio.No, sir, the force field is preventing any kind of contact other than audio.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

filtrere
filter
flombelyse
floodlight
forankre
anchor
forby
ban
forherde
harden
forhåndsbetale
prepay
formane
exhort
forstrekke
stretch
forsvinne
disappear
fortelja
tell

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'prevent':

None found.
Learning languages?