Voorblijven (to remain) conjugation

Dutch
22 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
blijf voor
I remain
blijft voor
you remain
blijft voor
he/she/it remains
blijven voor
we remain
blijven voor
you all remain
blijven voor
they remain
Present perfect tense
ben voorgebleven
I have remained
bent voorgebleven
you have remained
is voorgebleven
he/she/it has remained
zijn voorgebleven
we have remained
zijn voorgebleven
you all have remained
zijn voorgebleven
they have remained
Past tense
bleef voor
I remained
bleef voor
you remained
bleef voor
he/she/it remained
bleven voor
we remained
bleven voor
you all remained
bleven voor
they remained
Future tense
zal voorblijven
I will remain
zult voorblijven
you will remain
zal voorblijven
he/she/it will remain
zullen voorblijven
we will remain
zullen voorblijven
you all will remain
zullen voorblijven
they will remain
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorblijven
I would remain
zou voorblijven
you would remain
zou voorblijven
he/she/it would remain
zouden voorblijven
we would remain
zouden voorblijven
you all would remain
zouden voorblijven
they would remain
Subjunctive mood
blijve voor
I remain
blijve voor
you remain
blijve voor
he/she/it remain
blijve voor
we remain
blijve voor
you all remain
blijve voor
they remain
Past perfect tense
was voorgebleven
I had remained
was voorgebleven
you had remained
was voorgebleven
he/she/it had remained
waren voorgebleven
we had remained
waren voorgebleven
you all had remained
waren voorgebleven
they had remained
Future perf.
zal voorgebleven zijn
I will have remained
zal voorgebleven zijn
you will have remained
zal voorgebleven zijn
he/she/it will have remained
zullen voorgebleven zijn
we will have remained
zullen voorgebleven zijn
you all will have remained
zullen voorgebleven zijn
they will have remained
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgebleven zijn
I would have remained
zou voorgebleven zijn
you would have remained
zou voorgebleven zijn
he/she/it would have remained
zouden voorgebleven zijn
we would have remained
zouden voorgebleven zijn
you all would have remained
zouden voorgebleven zijn
they would have remained
Present bijzin tense
voorblijf
I remain
voorblijft
you remain
voorblijft
he/she/it remains
voorblijven
we remain
voorblijven
you all remain
voorblijven
they remain
Past bijzin tense
voorbleef
I remained
voorbleef
you remained
voorbleef
he/she/it remained
voorbleven
we remained
voorbleven
you all remained
voorbleven
they remained
Future bijzin tense
zal voorblijven
I will remain
zult voorblijven
you will remain
zal voorblijven
he/she/it will remain
zullen voorblijven
we will remain
zullen voorblijven
you all will remain
zullen voorblijven
they will remain
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorblijven
I would remain
zou voorblijven
you would remain
zou voorblijven
he/she/it would remain
zouden voorblijven
we would remain
zouden voorblijven
you all would remain
zouden voorblijven
they would remain
Subjunctive bijzin mood
voorblijve
I remain
voorblijve
you remain
voorblijve
he/she/it remain
voorblijve
we remain
voorblijve
you all remain
voorblijve
they remain
Du
Ihr
Imperative mood
blijf voor
remain
blijft
remain

Examples of voorblijven

Example in DutchTranslation in English
U kunt ze niet voorblijven of vernietigen.You can't destroy them. If you damage them the essence of what they are remains.
Aub, neem ofwel plaats of blijf voor altijd op de zelfde plaats als een aanwendbare.Please either take your seat or remain seated forever as applicable.
Ik blijf voor iedereen te zien tot ik de cheque op de rekening van het goede doel heb gestort.I shall remain in full public view until I have deposited the cheque in the charity's account.
Luister of blijf voor de rest van je leven op de vlucht.Listen, or remain at-large fugitives - for the foreseeable future. - Uh-oh.
- Onze verbintenis met de Lannisters... blijft voor hen net zo noodzakelijk voor ze als het onplezierig voor ons is.Our alliance with the Lannisters remains every bit as necessary to them as it is unpleasant for us.
... blijft voor mij de hoofdzaak.... remains my first concern.
Dan blijft voor mij alleen over om je veel geluk te wensen.Then it only remains for me to wish you every happiness.
Dat is een geest die aan deze wereld gebonden blijft voor weerwraak.That? It is a spirit that remains one in earth To have his revenge.
En wat betreft de man die Muhammed heet waar u naar zoekt, als u blijft voor het avondgebed, zal u er wel 40 vinden.And as for the man named Muhammed that you're looking for, if you remain for evening prayer, you should find about 40 of them.
-Er zijn tijden geweest... dat ze om haar werk te kunnen doen... assistent-stafchef en om betrouwbaar te blijven voor verslaggevers...- There have been times where for her own sake, in order to do her job and for her to remain an honest source for reporters...
Als dochter van mijn vader... kan ik niet onverschillig blijven voor alle ontwikkelingen.As the daughter of my father, I can not remain indifferent events taking place right now.
Als een soort van insecten, die ongezien kunnen blijven voor jaren.Like, some kind of species of insects that can remain dormant for decades.
Als je het wilt, kan Dionne onder toezicht op school blijven voor de rest van de dag.If you like, Dionne can remain on school premises under supervision for the remainder of the day.
Bang voor ziektes? Of wil je maagd blijven voor Diana?Or do you want to remain a virgin for Diana?
En het bleef voor Sinbad alleen nog de taak om hen terug te leggen op de goede plaats: Om Alina te bevrijden en Basra weer te laten ontwaken in haar schoonheid.And it only remained for Sinbad to return them to their rightful setting... for AIina to be freed and the beauty of Basra reawakened.
Wat als ik een saaie trien bleef voor de rest van mijn tijd op de middelbare school?What if I remained a crusty nobody for what little remained of my high school life?
Anny Ondra en Max Schmeling bleven voor de meeste Duitsers 'n droompaar.Anny Ondra and Max Schmeling remained for most Germans a dream couple.
"Als je niet aan deze eisen voldoet, als je blijft als het ultimatum verstrijkt, dan zal ik snel en definitief reageren"."If you fail to meet these demands," if you remain when the deadline arrives, I will respond swiftly and definitively.
"DZ blijft verboden gebied terwijl Hazmat-teams de gevaarlijke stoffen verwijderen.""Be advised, the DZ remains off-limits while Hazmat teams dispose of any bio-hazardous material."
"De avondklok blijft tot nader orde van kracht.""Curfew will remain in effect until further notice.
"De hoogste waarheid over de zaak blijft onuitgesproken waarschijnlijk onbespreekbaar."The highest truth on the subject remains unsaid probably cannot be said.
"De nieuwe staat blijft binnen het Britse Rijk als een domein.""The new state will remain within the British Empire as a dominion. "

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'remain':

None found.
Learning languages?