Pasilikti (to remain) conjugation

Lithuanian
15 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasilieku
I remain
pasilieki
you remain
pasilieka
he/she remains
pasiliekame
we remain
pasiliekate
you all remain
pasilieka
they remain
Past tense
pasilikau
I remained
pasilikai
you remained
pasiliko
he/she remained
pasilikome
we remained
pasilikote
you all remained
pasiliko
they remained
Past freq. tense
pasilikdavau
I used to remain
pasilikdavai
you remain
pasilikdavo
he/she used to remain
pasilikdavome
we used to remain
pasilikdavote
you all used to remain
pasilikdavo
they used to remain
Future tense
pasiliksiu
I will remain
pasiliksi
you will remain
pasiliks
he/she will remain
pasiliksime
we will remain
pasiliksite
you all will remain
pasiliks
they will remain
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasilikčiau
I would remain
pasiliktum
you would remain
pasiliktų
he/she would remain
pasiliktume
we would remain
pasiliktute
you all would remain
pasiliktų
they would remain
Imperative mood
-
pasilik
you remain
-
-
pasilikite
you all remain
-

Examples of pasilikti

Example in LithuanianTranslation in English
Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2006 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 635/2006, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1251/70 dėl darbuotojų, pagal darbo sutartį dirbusių valstybėje narėje, teisės pasilikti tos valstybės teritorijoje [3].Commission Regulation (EC) No 635/2006 of 25 April 2006 repealing Regulation (EEC) No 1251/70 on the right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State [3] is to be incorporated into the Agreement.
„32006 R 0635: 2006 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 635/2006, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1251/70 dėl darbuotojų, pagal darbo sutartį dirbusių valstybėje narėje, teisės pasilikti tos valstybės teritorijoje (OL L 112, 2006 4 26, p. 9).“;‘32006 R 0635: Commission Regulation (EC) No 635/2006 of 25 April 2006 repealing Regulation (EEC) No 1251/70 on the right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State (OJ L 112, 26.4.2006, p. 9).’;
Dėl vietinių medicinos įstaigų trūkumo kompanijos Toremar laivas yra priverstas pasilikti salos uoste visai nakčiai, kad gautų visą reikalingą pirmąją medicininę pagalbą.For lack of any local hospital facilities, the Toremar ship is obliged to remain in the island’s dock all night to cover the eventuality of a medical emergency.
Be to, Komisija nurodo, kad kompanijos Caremar laivas yra priverstas per naktį pasilikti Kapryje, kai reikia skubios medicininės pagalbos, ir kad dėl to pirmoji jo dienos kelionė yra išvykimas iš salos, tokiu būdu sudarant galimybę salos gyventojams darbo arba mokslo reikalais nuvykti į kontinentą.The Commission also notes that the Caremar ship is obliged to remain in Capri overnight in case of a medical emergency and that its first journey of the day therefore departs from the island, thus enabling the island’s inhabitants to travel to the mainland for professional or study reasons.
Teisė pasilikti valstybėje narėje prašymo nagrinėjimo metuRight to remain in the Member State pending the examination of the application
Aš pasilieku čia Birmoje.For the time being my duty remains here in Burma.
Tačiau HLW pasiliko teisę kreiptis likusios pagalbos, neviršijančios 75 mln. PLN, bet ja taip ir nepasinaudojo.However, HLW reserved the right to apply for the remaining aid under the PLN 75 million ceiling, but never did so.
Perduodant konsultavimo skyrių, valstybės tarnautojai iš esmės pasiliko valstybės tarnautojais bendrovėje „Banedanmark“, nes pagal jų kaip valstybės tarnautojų statusą jie neturėjo įsipareigojimo pereiti pas naują darbdavį.In the transfer of the Advisory Division, the civil servants basically remained civil servants in Banedanmark, as, according to their status as civil servants, they had no obligation to transfer to the new employer.
Tačiau dėl nežinomų priežaščių, ji vis dėlto pasiliko "L abirinte".And yet, inexplicably, she remained with him here in the Maze.
Aš pasiliksiu ir nukreipsiu visą energiją į gelbėjimosi šaudyklių skyrius.I will remain behind and divert all power to life support and evacuation shuttle bays.
Tu pasiliksi čia.You will remain in the dojo.
Bet generolas Ismailas pasiliks pažiūrėti, kad mano įsakymai būtų įvykdyti. Prašau.But General Ismail will remain to see that my orders are fulfilled.
Verslo klientų sektoriuje nuo 2001 m. iki 2006 m. šiek tiek sumažėtų kreditų rinkos dalis, o indėlių sektoriaus dalis rinkoje pasiliktų beveik stabili.In the corporate business sector, the market share for loans would contract slightly between 2001 and 2006, while the share of the deposit market would remain almost constant.
- Gustav'ai, pasilik vaidmeny.Gustav, remain in character.
Mesk ginklą ir pasilik kur esi.Drop the weapon and remain where you are.

More Lithuanian verbs

Related

atlikti
perform
atsilikti
lag
išlikti
survive
likti
remain
palikti
leave
užsilikti
wait behind

Similar

atsilikti
lag
pasisekti
succeed
pasisukti
turn
pasitikti
meet
pasveikti
get well
užsilikti
wait behind

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

alsinti
fatigue
išpilstyti
pour away
pagriebti
snap
pakeliauti
travel
pasiskirstyti
divide up
perimti
overtake
sėstis
sit down
suknežinti
crush
suvokti
perceive
šiurkšti
rough

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'remain':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In