Forbli (to remain) conjugation

Norwegian
25 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
forblir
I remain
Bokmål past tense
forble
I remained
Bokmål future tense
vil forbli
I will remain
Bokmål conditional tense
ville forbli
I would remain
Jeg
Bokmål imperative tense
forbli
I remain
Bokmål present perfect tense
har forblitt
I have remained
Bokmål past perfect tense
hadde forblitt
I had remained
Bokmål future perfect tense
vil ha forblitt
I will have remained
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha forblitt
I would have remained

Examples of forbli

Example in NorwegianTranslation in English
Det er ingen grunn til å forbli fremmede.There's no reason why we should remain strangers.
Prøv å forbli det.Try to remain so.
Da du ville jeg skulle tilbringe bryllupsreisen med å sole meg... ble jeg gladelig din bronsegutt... istedenfor å forbli den lærde.When you wanted me to spend my afternoons sunbathing by the lake I was glad to become the bronzed glamour boy for you instead of remaining the scholar.
Og i motsetning til mine forgjengere er jeg ikke bare ved utmerket helse... men ønsker også å forbli det.And unlike my predecessors, am not only in perfect health, but also desire to remain that way.
Når etterslekten dømmer våre handlinger vil de kanskje ikke se oss som uvillige fanger men som menn som uansett grunn foretrakk å forbli ikke-medvirkende individer på kanten av samfunnet.When posterity judges our actions here it will perhaps see us not as unwilling prisoners but as men who, for whatever reason preferred to remain as non-contributing individuals on the edge of society.
Det er ingen grunn til å forbli fremmede.There's no reason why we should remain strangers.
Men for å kunne forbli store, må vi gjøre oppofringer."But to remain great we must sacrifice,"
Prøv å forbli det.Try to remain so.
Det du har begravet i Nilen skal forbli begravet i ditt hjerte.What you have buried in the Nile shall remain buried in your heart. - Swear it.
Er min sjel fornøyd med å være hedensk og din fornøyd med å være kristen, la oss ikke tvile på kjødet for at det vil forbli kjød.If my soul is content to be heathen... and yours content to be Christian... let's not question flesh for wanting to remain flesh.
Jeg forventer bare at den forblir en masse skjelvende kjøtt!- What do you expect in a town like this? - I expect I's gonna remain... - a mass of quivering' flesh.
Du lener deg kanskje litt i en retning, men forblir alltid oppreist.You may have certain leanings but you always remain upright.
Jeg frykter at livet forblir...I fear that what life remains to me...
Kong Leotykides, i henhold til loven, forblir hjemme.While King Leotychidis, in accordance with the law, will remain at home.
Jeg forblir her.I shall remain here.
Jeanne, hvis hjerte forble Frankrikes hjerte..Jeanne, whose heart has remained the heart of France
Men kroppen og sinnet forble i live.But my body and mind remained alive.
En hyllest til hennes mann hvis regimenter forble lojale...A compliment to her late husband whose regiments remained loyal
Christophes tilholdssted forble et mysterium, til hans søster fant oss.The whereabouts of Christophe remained a mystery, until his sister found us.
Hun forble i hans minne, simpelthen som den mest sørgmodige... og triste av en rekke gjenferd.She remained in his memory simply as the most plaintive and poignant of a line of ghosts.
Alle disse har forblitt lojale.All these have remained loyal.
Men har den forblitt en hemmelighet alle disse årene ?But has it remained a secret all these years?
Og jeg har forblitt tro mot meg selv.And l've remained honest to myself.
Men til tross for denne begrensningen i dietten, har disse langkjedete fettsyrene forblitt det samme, i noen tilfeller til og med økt.But despite this restriction in the diet, these long-chain fatty acids have remained the same, in some cases, even increasing.
Og mye har forblitt det samme.And much has remained the same.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

enda
end
evaluere
evaluate
finne
find
fløte
float logs
forbetre
do
forbinde
connect
forbløffa
astonish
foregå
go on
foreslå
suggest
forklare
explain

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'remain':

None found.
Learning languages?