Onderhandelen (to negotiate) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
onderhandel
I negotiate
onderhandelt
you negotiate
onderhandelt
he/she/it negotiates
onderhandelen
we negotiate
onderhandelen
you all negotiate
onderhandelen
they negotiate
Present perfect tense
heb onderhandeld
I have negotiated
hebt onderhandeld
you have negotiated
heeft onderhandeld
he/she/it has negotiated
hebben onderhandeld
we have negotiated
hebben onderhandeld
you all have negotiated
hebben onderhandeld
they have negotiated
Past tense
onderhandelde
I negotiated
onderhandelde
you negotiated
onderhandelde
he/she/it negotiated
onderhandelden
we negotiated
onderhandelden
you all negotiated
onderhandelden
they negotiated
Future tense
zal onderhandelen
I will negotiate
zult onderhandelen
you will negotiate
zal onderhandelen
he/she/it will negotiate
zullen onderhandelen
we will negotiate
zullen onderhandelen
you all will negotiate
zullen onderhandelen
they will negotiate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou onderhandelen
I would negotiate
zou onderhandelen
you would negotiate
zou onderhandelen
he/she/it would negotiate
zouden onderhandelen
we would negotiate
zouden onderhandelen
you all would negotiate
zouden onderhandelen
they would negotiate
Subjunctive mood
onderhandele
I negotiate
onderhandele
you negotiate
onderhandele
he/she/it negotiate
onderhandele
we negotiate
onderhandele
you all negotiate
onderhandele
they negotiate
Past perfect tense
had onderhandeld
I had negotiated
had onderhandeld
you had negotiated
had onderhandeld
he/she/it had negotiated
hadden onderhandeld
we had negotiated
hadden onderhandeld
you all had negotiated
hadden onderhandeld
they had negotiated
Future perf.
zal onderhandeld hebben
I will have negotiated
zal onderhandeld hebben
you will have negotiated
zal onderhandeld hebben
he/she/it will have negotiated
zullen onderhandeld hebben
we will have negotiated
zullen onderhandeld hebben
you all will have negotiated
zullen onderhandeld hebben
they will have negotiated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou onderhandeld hebben
I would have negotiated
zou onderhandeld hebben
you would have negotiated
zou onderhandeld hebben
he/she/it would have negotiated
zouden onderhandeld hebben
we would have negotiated
zouden onderhandeld hebben
you all would have negotiated
zouden onderhandeld hebben
they would have negotiated
Du
Ihr
Imperative mood
onderhandel
negotiate
onderhandelt
negotiate

Examples of onderhandelen

Example in DutchTranslation in English
"Goede tactische vaardigheden, niet in staat om te onderhandelen.""Good tactical. Unfit to negotiate."
"Roemenië kan worden gedwongen te onderhandelen met Hitler. ""Romania may be forced to negotiate with Hitler."
"maar heb geen angst om te onderhandelen.""but we must never fear to negotiate."
"te onderhandelen met deze kidnappers""to negotiate with these kidnappers"
'Cut' was onderhandelen."Cut" meant to negotiate.
"Als regering onderhandel je niet met terroristen."UN will only support you. If the government refuses to negotiate with the terrorists."
- Goed, onderhandel met Crozier.- All right, negotiate with Crozier.
- Ik onderhandel niet met terroristen, Jack.- I don't negotiate with terrorists, Jack.
- Ik onderhandel niet met terroristen.- I will not negotiate with terrorists.
- Ik onderhandel niet... met ontaarde mensen.- Like a free dinner? - I do not negotiate with degenerates.
- Braga onderhandelt niet.Braga doesn't negotiate.
- Dan onderhandelt de vijand niet.Then do not negotiate the enemy with us.
- Dat is een probleem, Jake, want wat we ook voor haar persoonlijk voelen, de Verenigde Staten onderhandelt niet met iemand die de Capitol inloopt met een bom ongeacht wie haar vertegenwoordigt.Well, that's a problem, Jake, Because whatever you or I might feel for Olivia personally, the United States will not negotiate with someone who walks into the Capitol Building wearing a bomb, no matter who's representing her.
- Helen Crowley onderhandelt niet.Helen Crowley doesn't negotiate.
- Himmler onderhandelt over vrede.-Himmler negotiates peace.
'Samenzweren? - In rapporten staat dat Atlantis met de Wraith heeft onderhandeld en militaire operaties met ze heeft uitgevoerd.- We have reports that Atlantis has negotiated with the Wraith and performed military operations with them.
- Nee , ik onderhandeld over de prijs .- No, I negotiated the room rate.
- Nee, we hebben onderhandeld.No. We negotiated.
50 pond om te kijken. Als Mr Tarascas geïnteresseerd is, wordt er onderhandeld over een prijs.And in case Mr. Tarascas wants to go any further... a price will be negotiated.
Alle commissies die ieder woord... zouden moeten onderzoeken van hetgeen onderhandeld werd staan buitenspel.All the committees that should be scanning every word of what is being negotiated are benched.
- Als een Amerikaanse speciale gezant, hij onderhandelde de schikking in Noord-Ierland.- As a U.S. Special Envoy, he negotiated the settlement in Northern Ireland.
- De sportwereld dacht dat hij gek was, maar ik lachte het laatst omdat ik onderhandelde. Het grootste contract voor een beginneling.Sports world thought he was nuts, but I had the last laugh because I negotiated the world's largest rookie contract.
Aidan was in die bus en hij was degene die onderhandelde met laszlo.Aidan was inside that bus and he was the one that negotiated with Laszlo.
De laatste 15 jaar onderhandelde Wo Fat wapenleveringen. tussen de VS en bepaalde organisaties.Over the past 15 years, Wo Fat has negotiated arms deals between the U.S. and certain organizations.
De laatste keer 10 vakbond klachten waarover we onderhandelde werd Davies ingehuurd door het managment om slechte dingen te zoeken over de winkel bediendes.The last ten union grievances we negotiated- Davies was hired by management to dig up dirt on the shop stewards.
- De vorige keer dat we onderhandelden... zei je: 'teken nooit iets, tenzij je er iets voor terug krijgt.'The last time we negotiated, you said, "never sign something without getting something in return."
Als je vader en ik onderhandelden over het inburgeringsprogramma, zijn we beiden overeengekomen dat sport, althans in het begin, een veiligheidsrisico kon inhouden.When your father and I negotiated the integration program, we both agreed that sports, at least at the start, might pose a security risk.
Ik ben blij dat we dat onderhandelden.Well, I'm glad we negotiated that.
In Philadelphia onderhandelden we.In Philadelphia we negotiated independence.
Misschien is het meer waard dan wat we onderhandelden.Maybe it is worth more than we negotiated.
Al onderhandelend lokten ze ons in hun web.All the time l thought l was negotiating, they were just setting us up to fly right into their web.
Je zal ons beter dienen.. niet hier gebonden aan een stoel... maar daar buiten.. onderhandelend.You will serve us better not here tied to a chair, But out there...negotiating.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'negotiate':

None found.
Learning languages?