Tartis (to negotiate) conjugation

Lithuanian
7 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
tariuosi
I negotiate
tariesi
you negotiate
tariasi
he/she negotiates
tariamės
we negotiate
tariatės
you all negotiate
tariasi
they negotiate
Past tense
tariausi
I negotiated
tareisi
you negotiated
tarėsi
he/she negotiated
tarėmės
we negotiated
tarėtės
you all negotiated
tarėsi
they negotiated
Past freq. tense
tardavausi
I used to negotiate
tardavaisi
you negotiate
tardavosi
he/she used to negotiate
tardavomės
we used to negotiate
tardavotės
you all used to negotiate
tardavosi
they used to negotiate
Future tense
tarsiuosi
I will negotiate
tarsiesi
you will negotiate
tarsis
he/she will negotiate
tarsimės
we will negotiate
tarsitės
you all will negotiate
tarsis
they will negotiate
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
tarčiausi
I would negotiate
tartumsi
you would negotiate
tartųsi
he/she would negotiate
tartumesi
we would negotiate
tartutesi
you all would negotiate
tartųsi
they would negotiate
Imperative mood
-
tarkis
you negotiate
-
-
tarkitės
you all negotiate
-

Examples of tartis

Example in LithuanianTranslation in English
Pirmininkų sueiga gali suteikti Pirmininkui įgaliojimus tartis dėl abipusių paslaugų su nacionaliniais valstybių narių parlamentais ir siūlyti bet kokią kitą priemonę, galinčią palengvinti bendravimą su nacionaliniais parlamentais.The Conference of Presidents may give a mandate to the President to negotiate facilities for the national parliaments of the Member States, on a reciprocal basis, and to propose any other measures to facilitate contacts with the national parliaments.
Pirmininkų sueiga gali suteikti Parlamento pirmininkui įgaliojimus tartis dėl abipusių paslaugų su nacionaliniais valstybių narių parlamentais ir siūlyti bet kokią kitą priemonę, galinčią palengvinti bendravimą su nacionaliniais parlamentais.The Conference of Presidents may give a mandate to the President to negotiate facilities for the national parliaments of the Member States, on a reciprocal basis, and to propose any other measures to facilitate contacts with the national parliaments.
Pirmininkq sueiga gali suteikti Pirmininkui igaliojimus tartis del abipusiq paslaugq sunacionaliniais valstybiq nariq parlarnentais ir sinlyti bet kokiq kit4 priemonq, galindiq palengvinti bendravim4 su nacionaliniais parlamentais.The Conference of Presidents may give a mandate to the President to negotiatefacilities forthe national parliaments of the Member States, on a reciprocal basis, and to propose any other treasuresto facilitate contactswith the national narliaments.
Valdančioji taryba įvertino tai, kad Graikijos Vyriausybė patvirtino ekonomikos ir finansų koregavimo programą, dėl kurios ji tarėsi su Europos Komisija, ECB ir Tarptautiniu valiutos fondu, taip pat tvirtą Graikijos Vyriausybės įsipareigojimą visapusiškai įgyvendinti šią programą.The Governing Council has assessed the fact that the Greek Government has approved an economic and financial adjustment programme which it has negotiated with the European Commission, the ECB and the International Monetary Fund, as well as the strong commitment of the Greek Government to fully implement such programme.
Valdančioji taryba įvertino tai, kad Airijos Vyriausybė patvirtino ekonomikos ir finansų koregavimo programą, dėl kurios ji tarėsi su Europos Komisija, ECB ir Tarptautiniu valiutos fondu, taip pat tvirtą Airijos Vyriausybės įsipareigojimą visapusiškai įgyvendinti šią programą.The Governing Council has assessed the fact that the Irish Government has approved an economic and financial adjustment programme which it has negotiated with the European Commission, the ECB and the International Monetary Fund, as well as the strong commitment of the Irish Government to fully implement such programme.
Valdančioji taryba įvertino tai, kad Portugalijos Vyriausybė patvirtino ir įgyvendina ekonomikos ir finansų koregavimo programą, dėl kurios ji tarėsi su Europos Komisija, ECB ir Tarptautiniu valiutos fondu, ir kurią Portugalijos Vyriausybė įsipareigojo visapusiškai įgyvendinti.The Governing Council has assessed the fact that the Portuguese Government has approved and is in the process of implementing an economic and financial adjustment programme, which it has negotiated with the European Commission, the ECB and the International Monetary Fund, and which the Portuguese Government has committed to fully implement.
CA tvirtina, kad: ETA konkursą inicijavo neturėdama teisinio įgaliojimo; už konkurso procedūrą atsakingų komitetų sprendimai, kuriais HR pirmojo ir antrojo etapų pasiūlymai buvo pripažinti priimtinais, o CA trečiojo etapo pasiūlymas – nepriimtinu, buvo neteisėti; konkurso laimėtojas paskelbtas neteisėtai; ETA neteisėtai tarėsi su HR dėl sutarties sąlygų; nešališkumo pirkėjų atžvilgiu principas buvo pažeistas CA nenaudai; prieš pasirašant ETA ir HR sutartį, jos auditą turėjo atlikti Audito Rūmai; ETA ir HR sutartis nepatvirtinta teisės aktais.It alleges that the Tender had been initiated by ETA without legal authorisation; the decisions of the committees of the tender procedure, whereby HR’s first- and second-round bids were deemed admissible and CA’s third-round bid inadmissible, were unlawful; the tender was unlawfully awarded; ETA unlawfully negotiated the terms of the contract with HR; the principle of fair treatment of the bidders had been violated to the detriment of CA; the contract between ETA and HR should have been audited before being signed by the Court of Auditors; the contract between ETA and HR was not ratified by law.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

barti
scold
bartis
quarrel
berti
strew
birti
crumble
burti
divine
dirti
flay
durti
stab
gerti
drink
girti
praise
girtis
boast
karti
hag
kerti
come off
kurti
create
mirti
die
nerti
dive
perti
flog
purti
bristle
šerti
feed
tapyti
paint
tapti
become
tarti
pronounce
tašyti
ax
tekti
fell to (somebody)
temti
become dark
tepti
paint
teptis
lubricate
tėšti
fatten
težti
become soggy
tikti
fit
tiktis
meet
tilti
turn quiet
tinti
swell
tirti
investigate
tįsti
strech
tižti
become liquid
tolti
move away
tukti
fatten
tūpti
crouch
tūptis
duck
tušti
swelter
tūžti
be enraged
verti
pierce
vertis
pierce
virti
boil
virtis
cook
žerti
pour
žirti
strew

Similar but longer

aptarti
discuss
atarti
plough
ištarti
pronounce
įtarti
suspect
nutarti
decide
patarti
advise
sutarti
agree
tardyti
interrogate
užtarti
say a good word (for somebody)

Random

apsupti
surround
nueiti
go away
patepti
anoint
smukti
slip down
spėlioti
guess
susiburti
gather up
susidraugauti
befriend
šaipytis
mock
užsidegti
ignite
važinėtis
drive around

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'negotiate':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In