Transportuoti (to transport) conjugation

Lithuanian
7 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of transportuoti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
transportuoju
I transport
transportuoji
you transport
transportuoja
he/she transports
transportuojame
we transport
transportuojate
you all transport
transportuoja
they transport
Past tense
transportavau
I transported
transportavai
you transported
transportavo
he/she transported
transportavome
we transported
transportavote
you all transported
transportavo
they transported
Future tense
transportuosiu
I will transport
transportuosi
you will transport
transportuos
he/she will transport
transportuosime
we will transport
transportuosite
you all will transport
transportuos
they will transport
Conditional mood
transportuočiau
I would transport
transportuotum
you would transport
transportuotų
he/she would transport
transportuotume
we would transport
transportuotute
you all would transport
transportuotų
they would transport
Tu
Jūs
Imperative mood
transportuok
you transport
transportuokite
you all transport
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
transportuodavau
I used to transport
transportuodavai
you transport
transportuodavo
he/she used to transport
transportuodavome
we used to transport
transportuodavote
you all used to transport
transportuodavo
they used to transport

Examples of transportuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Šis argumentas turi būti atmestas, kadangi Bendrijos pramonė turi pažangiosios patirties („know-how“) suspensijai pagaminti, tačiau neskatina jos pardavimų, todėl kad mano, jog transportuoti vandenį nėra ekonomiška.This argument has to be rejected because the Community industry has the know-how to produce slurry but does not promote it as it considers it not to be economical to transport water.
Aptariamas produktas naudojamas įvairiems tikslams, pvz., vamzdynų vamzdžiuose skysčiams transportuoti, statybose atraminėms konstrukcijoms, mechaniniam naudojimui, dujų vamzdžiams, katilų vamzdžiams ir gręžimo vamzdžiams, vadinamiems – OCTG (oil and country tubular goods), naudojamiems naftos pramonėje gręžimui, apsaugai ir vamzdynams.The product concerned is used in a wide variety of applications, like line pipes to transport liquids, in the construction business for piling, for mechanical uses, gas tubes, boiler tubes and oil and country tubular goods (‘OCTG’) for drilling, casing and tubing for the oil industry.
Nagrinėjamasis produktas naudojamas įvairiems tikslams, pvz., mechaniniam naudojimui (taip pat automobilių ir inžinerijos pramonei), statybose atraminėms konstrukcijoms, elektros energija gaminti, pvz., katilų vamzdžiams, ir gręžimo vamzdžiams, vadinamiems – OCTG (angl. oil and country tubular goods), naudojamiems naftos pramonėje gręžimui, apsaugai ir vamzdynams, ir vamzdynų vamzdžiuose skysčiams transportuoti.The product concerned is used in a wide variety of applications, like for mechanical uses (including automotive and engineering), in the construction business for piling, for power generation like boiler tubes, as oil country tubular goods (OCTG) used for drilling, casing and tubing in the oil industry, and as line pipes to transport liquids or gases.
„pagalbinis laivas“ – laivas, naudojamas negyviems (neperdirbtiems) paprastiesiems tunams transportuoti iš varžos į paskirtąjį uostą; e)‘auxiliary vessel’ means any vessel used to transport dead bluefin tuna (not processed) from a cage to a designated port;
projektais įrodoma, kad jais sudaroma galimybė pramoniniuose įrenginiuose surinkti ne mažiau kaip 80 % CO2 ir šį CO2 transportuoti bei geologiškai saugiai laikyti po žeme;the projects demonstrate that they have the ability to capture at least 80 % of CO2 in industrial installations and to transport and geologically store this CO2 safely underground;
Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie gali žvejoti paprastuosius tunus, juos laikyti laive, perkrauti, transportuoti ar iškrauti, skaičius ir visa atitinkama bendroji talpa yra ne didesni nei su tos valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d. žvejojo paprastuosius tunus, juos laikė laive, perkrovė, transportavo ar iškrovė, skaičius ir visa atitinkama bendroji talpa.The number, and the total corresponding gross tonnage, of fishing vessels flying the flag of a Member State that may fish for, retain on board, tranship, transport, or land bluefin tuna shall be limited to the number, and the total corresponding gross tonnage, of fishing vessels flying the flag of that Member State that fished for, retained on board, transhipped, transported, or landed bluefin tuna during the period from 1 January 2007 to 1 July 2008.
Kad būtų laikomasi 2 dalies, Taryba, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnyje nustatyta tvarka, nustato kiekvienos valstybės narės žvejybos laivų, kurie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 1 d. žvejojo paprastuosius tunus, juos laikė laive, perkrovė, transportavo ar iškrovė, skaičių ir visą atitinkamą bendrąją talpą.For the purpose of paragraph 2, the Council, acting in accordance with the procedure laid down in Article 20 of Regulation (EC) No 2371/2002, shall determine the number and the total corresponding gross tonnage of the fishing vessels of each Member State that fished for, retained on board, transhipped, transported, or landed bluefin tuna during the period from 1 January 2007 to 1 July 2008.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

eksperimentuoti
experiment
imponuoti
impress
pasiilsėti
take a rest
privaišinti
treat
rimuotis
rhyme
skaldyti
split
tobulėti
become more perfect
tobulinti
improve
užmaskuoti
disguise
žlegsėti
squelch

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'transport':

None found.