Rri conjugation

Conjugate rri - stay

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
rri I stay
Ti
rri you stay
A(i/jo)
rri he/she/it stays
Ne
rrimë we stay
Ju
rrini you all stay
At(a/o)
rrinë they stay

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndenja I stayed
Ti
ndenje you stayed
A(i/jo)
ndenji he/she/it stayed
Ne
ndenjëm we stayed
Ju
ndenjët you all stayed
At(a/o)
ndenjën they stayed

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të rri I will stay
Ti
do të rrish you will stay
A(i/jo)
do të rrijë he/she/it will stay
Ne
do të rrimë we will stay
Ju
do të rrini you all will stay
At(a/o)
do të rrinë they will stay

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
rri you stay
Ju
rrini you all stay

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
rrija I was staying
Ti
rrije you were staying
A(i/jo)
rrinte he/she/it was staying
Ne
rrinim we were staying
Ju
rrinit you all were staying
At(a/o)
rrinin they were staying

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam ndenjur I have stayed
Ti
ke ndenjur you have stayed
A(i/jo)
ka ndenjur he/she/it has stayed
Ne
kemi ndenjur we have stayed
Ju
keni ndenjur you all have stayed
At(a/o)
kanë ndenjur they have stayed

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata ndenjur I had stayed
Ti
pate ndenjur you had stayed
A(i/jo)
pati ndenjur he/she/it had stayed
Ne
patëm ndenjur we had stayed
Ju
patët ndenjur you all had stayed
At(a/o)
patën ndenjur they had stayed

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem ndenjur I will have stayed
Ti
do të kesh ndenjur you will have stayed
A(i/jo)
do të ketë ndenjur he/she/it will have stayed
Ne
do të kemi ndenjur we will have stayed
Ju
do të keni ndenjur you all will have stayed
At(a/o)
do të kenë ndenjur they will have stayed

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të rri I stay
Ti
të rrish you stay
A(i/jo)
të rrijë he/she/it stay
Ne
të rrimë we stay
Ju
të rrini you all stay
At(a/o)
të rrinë they stay

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të rrija I stay
Ti
të rrije you stay
A(i/jo)
të rrinte he/she/it stay
Ne
të rrinim we stay
Ju
të rrinit you all stay
At(a/o)
të rrinin they stay

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem ndenjur I have stayed
Ti
të kesh ndenjur you have stayed
A(i/jo)
të ketë ndenjur he/she/it have stayed
Ne
të kemi ndenjur we have stayed
Ju
të keni ndenjur you all have stayed
At(a/o)
të kenë ndenjur they have stayed

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha ndenjur I have stayed
Ti
të kishe ndenjur you have stayed
A(i/jo)
të kishte ndenjur he/she/it have stayed
Ne
të kishim ndenjur we have stayed
Ju
të kishit ndenjur you all have stayed
At(a/o)
të kishin ndenjur they have stayed

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të rrija I would stay
Ti
do të rrije you would stay
A(i/jo)
do të rrinte he/she/it would stay
Ne
do të rrinim we would stay
Ju
do të rrinit you all would stay
At(a/o)
do të rrinin they would stay

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha ndenjur I would have stayed
Ti
do të kishe ndenjur you would have stayed
A(i/jo)
do të kishte ndenjur he/she/it would have stayed
Ne
do të kishim ndenjur we would have stayed
Ju
do të kishit ndenjur you all would have stayed
At(a/o)
do të kishin ndenjur they would have stayed

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndenjça I may stay
Ti
ndenjç you may stay
A(i/jo)
ndenjtë he/she/it may stay
Ne
ndenjçim we may stay
Ju
ndenjçit you all may stay
At(a/o)
ndenjçin they may stay

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça ndenjur I may have stayed
Ti
paç ndenjur you may have stayed
A(i/jo)
pastë ndenjur he/she/it may have stayed
Ne
paçim ndenjur we may have stayed
Ju
paçit ndenjur you all may have stayed
At(a/o)
paçin ndenjur they may have stayed

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndenjkam I (apparently) stay
Ti
ndenjke you (apparently) stay
A(i/jo)
ndenjka he/she/it (apparently) stays
Ne
ndenjkemi we (apparently) stay
Ju
ndenjkeni you all (apparently) stay
At(a/o)
ndenjkan they (apparently) stay

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndenjkësha I (apparently) stayed
Ti
ndenjkëshe you (apparently) stayed
A(i/jo)
ndenjkësh he/she/it (apparently) stayed
Ne
ndenjkëshim we (apparently) stayed
Ju
ndenjkëshit you all (apparently) stayed
At(a/o)
ndenjkëshin they (apparently) stayed

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam ndenjur I (apparently) have stayed
Ti
paske ndenjur you (apparently) have stayed
A(i/jo)
paska ndenjur he/she/it (apparently) has stayed
Ne
paskemi ndenjur we (apparently) have stayed
Ju
paskeni ndenjur you all (apparently) have stayed
At(a/o)
paskan ndenjur they (apparently) have stayed

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha ndenjur I (apparently) had stayed
Ti
paskëshe ndenjur you (apparently) had stayed
A(i/jo)
paskësh ndenjur he/she/it (apparently) had stayed
Ne
paskëshim ndenjur we (apparently) had stayed
Ju
paskëshit ndenjur you all (apparently) had stayed
At(a/o)
paskëshin ndenjur they (apparently) had stayed

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
ndenjur stayed
gerund present
duke ndenjur staying
gerund past
duke pasë ndenjur having stayed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for rri

Examples of rri

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Rruga ishte përmbytur, dhe u bë gati t'iu sugjeronte një vend për të ndenjur.The road was flooded. He was about to suggest a place to stay.
Ishte justifikim për të ndenjur afër teje.Uh, it was an excuse to stay around you.
Ai gjeti një vend për të ndenjur dhe vendosi të jetontenjë jetë të thjeshtë e të hareshme në vitet e mbetura.And he found himself a place to stay and he determined to live a simple, joyous life in the years now left to him.
Kam ardhur për të ndenjur.I'm here to stay.
Gjetëm vend për të ndenjur.We got a place to stay.
- Unë mund të rri këtu.- I can stay here.
Zemër, do që të rri unë me të në shtëpi? Ajo është 17 vjeçe. Është mjaft e rritur të kujdeset për veten.Honey, you want me to stay home with her?
Shko brenda, unë po rri këtu ta thërras Deby-n.I'm gonna stay out here and I'm gonna call Debbie.
Pse s'mund të rri me ty në vend që të rri me babin?Why can't I just stay with you instead of my dad?
Kur gjej një vend të mirë, rri disa dita. Mbarova.Once I found a good spot, I'd stay there for days.
Për të festuar. Është dashur të rrimë . për ta ngrirë prapanicën tonë.We all had to stay on the lift and freeze our asses off.
Mund të rrimë sonte atëhere.Oh, so we can stay there tonight.
S'mund të rrimë këtu, Evelin.We can't stay here, Evelyn.
Fike, do rrimë pak.Shut it down, we're gonna stay a while.
Do që të rrimë, dhe të hetojmë ndonjë gjë?Wanna stay and do some digging?
Pse nuk rrini këtu e të çlodheni pak?Why don't you stay here and rest a while?
Pra a do të rrini këtu?So, areyou guys gonna stay?
Mund të rrini këtu.You can stay here.
- Të gjithë, rrini të Qetë. - Duart lart. Duart lart!- Everybody, stay calm.
- Ju thashë të rrini Iarg saj.- I want you at Dr. Garner's office-- - I told you to stay away from Trammel!
Nuk mund të rrinë këtu.They can't stay here.
-Jo, ke bër sepse ke dashur, edhe unë do bëja njëjtë, por njëri nga nesh është dashur të rritet dhe të rrinë në shtëpi dhe të kujdeset për Benin, ky sigurisht s'ke qenë ti.No, you did it because you wanted to, and I would've done the same thing, except one of us had to grow up and stay home and look after Ben. Certainly wasn't going to be you.
E di që fëmijët e tu janë të vetmit për të cilët punoj si dado, dhe që duan gjithmonë të rrinë zgjuar, që të mund të shohin se kur do të kthehet babi i tyre në shtëpi?Do you know that your kids are the only ones that I babysit for that wanna stay awake so that they can see their dad when he gets home?
Nuk rrinë kurrë të vdekur.No. They never seem to stay dead.
Të gjithë rrinë jashtë kësaj zone.Everyone stays out of the No Zone.
ndenja besnik.I stayed loyal to you.
Unë ndenja në një martesë për ty.I stayed in this marriage for you.
Unë ndenja brenda.I stayed in.
Prandaj ajo qëndroi këtu dhe unë ndenja me të.So she stayed here and I stayed with her.
Ajo u kthye dhe ndenji me ne për pak kohë.Well, she came back and stayed with us for a while. What do you mean for a while?
Dhe ajo ndenji per te sajen.She stayed with her.
Solli uiski, drogë dhe ndenji gjithë natën.He brought bourbon, blow, stayed the whole night.
-Jo, ajo është kufoma e djalit të fundit që ndenji këtu.- No, that's the corpse from the last guy who stayed here.
E lashe per karrieren time. Dhe ajo ndenji per te sajen.I left for my career and she stayed for hers.
Këtë mëngjes ne ndenjëm në shtrat deri në 11 duke lexuar gazetat.This morning we stayed in bed until 11 reading the newspapers.
Flej,unë do të rri zgjuar.Sleep, I will stay awake.
Por unë do të jap dorëheqje nga komisioni, dhe do të rri në Angli... - Nëse më kërkon këtë.But I will resign my commission, and I will stay in England... - if you ask me to.
Jo, sepse djali juaj do të rri këtu.No, because your son will stay right here.
Natyrisht se do të rri.Of course I will stay.
ti do të rrish një kohë.You will stay a while.
Kështu që do të rrish këtu derisa e gjithë kjo të mbarojë.So will stay here until the end of this whole thing
Grupi i Reagimit të Shpejtë do të rrijë këtu në J-Bad.The QRF will stay here at J-Bad.
Nuk e di se çfarë do të jem derisa mund të gjej një vajzë që do të rrijë me mua dhe nuk do të luajë pas shpinës timeDon’t know that I will but until I can find me a girl who will stay and won’t play games behind me
Skuadra juaj do të rrijë në sallën e pritjeve.Your team will stay in the observation room.
Kanë kaluar katër vjet por imazhi i Xhemit duke ecur drejt meje do të rrijë me mua përgjithmonë.It's been four years but the vision of Jamie walking towards me will stay with me forever.
Nga kjo ditë e pas, skeptri do të rrijë në shtëpinë tënde.From this day on, the Baton will stay in your family.
Që të dy do të rrini këtu gjithë fundjavën dhe do t'i përmirësoni mardhëniet tuaja.You two will stay here all weekend and work out your differences.
Më tha se rrije te "Discount-i".He said you were staying at the Discount.
Ti the se do të rrije në Hotel Biltmore dhe ja ku je.You said you were staying at the Biltmore Hotel and yet, here you are.
Kujtova se do të rrije.I thought you were staying.
Ti the se do të rrije në Hotel Biltmore... ...dhe ja ku je.You said you were staying at the Biltmore Hotel... ...and yet, here you are.
Po rrinte në shtëpinë time të N.She was staying at my apartment in New York City.
Një grua që rrinte te dhoma, pranë asaj të personit që vdiq, dhe një burrë që e kishte parë pastruesja, jo shumë kohë përpara se të zbulohej trupi.Mm, a woman who was staying in the room two down from the dead guy, and a man a maid saw with her not long before the body was discovered.
Znj. Kollins, gruaja me të cilën rrinte ai, donte që ai të merrte këto.Mrs. Collins, the woman he was staying with, wanted him to have these.
Deiv, mendoja se do rrinim bashkë brënda.Hey, Dave, I'm confused. I thought you and I were staying in together.
- Madhëri, kujtoja se do të rrinit në Alamut.Your Majesty. I thought you were staying in Alamut.
Pse nuk ke ndenjur ketu sikur te tjeret?why couldn 't you have stayed here like the others ?
Pse nuk ke ndenjur ketu sikur te tjeret? te tjeret jan dorzuar:Why couldn 't you have stayedhere like the others ? The others surrendered:
- Unë mund të rri këtu.- I can stay here.
Zemër, do që të rri unë me të në shtëpi? Ajo është 17 vjeçe. Është mjaft e rritur të kujdeset për veten.Honey, you want me to stay home with her?
Pse s'mund të rri me ty në vend që të rri me babin?Why can't I just stay with you instead of my dad?
Unë nuk i dua paratë, dua vetëm të rri me ty.I don't want the money, I just want to stay with you.
Do të rri me ty.I'll stay with you.
- Të prish të rrish gjithë natën jashtë?- Start drinking, staying out all night?
Duhet të të lë të rrish, por do t'ju vras të gjithëve para se ta kaloni kufirin.I might have to let you stay, but I'll lay down dead before I let them cross over. No, sir.
Kushdo që ta tha që duhet të rrish, as që ja kishte idenë se për çfarë po fliste.Whoever told you you needed to stay Had no idea what they were talking about.
Ke ndonjë njeri me të cilin mund të rrish?Do you have someone you can stay with?
Hans, duhet të rrish me ne!Hans, you have to stay with us!
I mësojmë që të rrijë i gjallë!We teach them to stay alive!
Oh, ai nuk do të rrijë këtu.He's not staying.
Grupi i Reagimit të Shpejtë do të rrijë këtu në J-Bad.The QRF will stay here at J-Bad.
Bëje të rrijë Marf!Make him stay Murph!
Jo, madje duhet të rrijë.Nay, thou shalt stay, too.
Për të festuar. Është dashur të rrimë . për ta ngrirë prapanicën tonë.We all had to stay on the lift and freeze our asses off.
Mund të rrimë sonte atëhere.Oh, so we can stay there tonight.
S'mund të rrimë këtu, Evelin.We can't stay here, Evelyn.
Do që të rrimë, dhe të hetojmë ndonjë gjë?Wanna stay and do some digging?
- ...arsye. - Ne duam të rrimë me ty.- We want to stay with you.
Pra a do të rrini këtu?So, areyou guys gonna stay?
Mund të rrini këtu.You can stay here.
- Ju thashë të rrini Iarg saj.- I want you at Dr. Garner's office-- - I told you to stay away from Trammel!
Besoj se do të rrini, z. Shejn.I hope you'll stay, Mr Shane.
Nëse dëshironi vërtet të bëni ndonjë gjë atëher ndihmojni këtij parku ...... Ju duhet të rrini ulër, dhe qëndrojni larg nga njerëzit.If what you really want to do is help save this park... ...you will lay low, stay away from people.
Nuk mund të rrinë këtu.They can't stay here.
-Jo, ke bër sepse ke dashur, edhe unë do bëja njëjtë, por njëri nga nesh është dashur të rritet dhe të rrinë në shtëpi dhe të kujdeset për Benin, ky sigurisht s'ke qenë ti.No, you did it because you wanted to, and I would've done the same thing, except one of us had to grow up and stay home and look after Ben. Certainly wasn't going to be you.
E di që fëmijët e tu janë të vetmit për të cilët punoj si dado, dhe që duan gjithmonë të rrinë zgjuar, që të mund të shohin se kur do të kthehet babi i tyre në shtëpi?Do you know that your kids are the only ones that I babysit for that wanna stay awake so that they can see their dad when he gets home?
Njerëzve i'u është thënë të mbesin në shtëpi, të mos udhëtojnë dhe t'i shmangen kontaktit me njerëzit e tjerë. të rrinë në shtëpi dhe të presin ndihmë, që nuk vinte.The people were ordered to stay in their homes, to avoid travel, avoid contact, to sit it out and wait for help that did not come.
Gaforret në fuçi nuk mund të dalin jashtë, dhe ato nuk duan të rrinë brenda.Crabs in a barrel can't climb out, and they don't want to stay in.
Ajo tha se mund të rrija.She said I could stay on.
S'e kisha ndërmend të rrija gjatë këtu, e kam marrë me qira dhe s'e di kur mbaron.The floor we said leave as it, the ceiling isn't great... I wasn't really planning on staying here long, I'm only renting and I can't remember when my lease ends.
Unë preferova të rrija në Madrid dhe ta kem Diegon duke u shëruar këtu.I prefered to stay in Madrid and have Diego cured here.
Babai juaj më punësoi kur isha alkoolist... ...dhe më ndihmoi të rrija esëll.Your father hired me when I was an alcoholic and helped me stay sober.
U mundova të rrija larg, por nuk munda.I tried to stay away, but I couldn't.
Si munde të rrije këtu?How could you stay here?
Është e vështirë të të tregoj në celular, por ajo shpresonte që do të rrije në kampus për disa ditë.It's really hard to explain over the phone, but, um, she was hoping that you could stay on campus for a little while longer.
Unë duhet të të kisha lënë të rrije në Nju Jork.I should have let you stay in New York.
E dija që s'mund të rrije përjetë.MlLLER: I knew you couldn't stay away from all this forever.
Të thashë të rrije brenda mureve.You were disobeying. I told you to stay within these walls.
Më kujtohet kur mora detyrën... ...dhe e pyeta nëse donte të rrinte si komisioner.I remember when I first took office... ...and I asked if he wanted to stay on as Commissioner.
Më tha se gruaja për të ciIën kujdesej i kishte bIerë një biIetë avioni... të shkonte dhe të rrinte tek të afërmit e saj në AngIi.She said that the woman she takes care are buying a plane ticket and he was on his way to England, to stay with...
E lash të rrinte zgjuar pak më shumë kur mbaroi mësimet e tija.Have allowed him to stay Msiqza For some time after he had finished his duty
Oh, i thashë që të rrinte në makinë.Oh, I told him to stay in the car.
Pa ndihmën tënde, ky vend i fshehtë do të rrinte i groposur.Without you, this secret will stay buried for another eternity!
Por pse të rrinim?But why would you stay here?
Do dëshiroja të kishim para që të rrinim në Brazil pjesën tjetër të jetës.I'm willing, if you have enough money to stay in Brazil for the rest of our lives.
Do të kisha dashur të mund të rrinim këtu.I wsh we could just stay here.
- Madhëri, kujtoja se do të rrinit në Alamut.Your Majesty. I thought you were staying in Alamut.
Ju thashë të rrinit larg!I told you to stay out of here!
Ju dhashë $60 që të rrinit në shtëpi.It was all Zane's idea. I paid you $60 bucks to stay home.
Ju thashë të rrinit në kuzhinë!I told you to stay in the kitchen!
Do doja të rrinin këtu, Anxhela dhe Xharet, pasi para të jetë shkëputur.l'd like Angela to stay here with Jared after she gets cleaned up.
Ata po i thonin njërëzve të rrinin brenda-- brenda zyrave të tyre-- dhe unë e dija që ishte e gabuar.They were telling people to stay inside-- stay in their offices-- and I knew that was wrong.
- Ata duhet të rrinin në vendin e tyre.- They should stay where they are.
I thashë që mund të rrinin.I told them they could stay.
Ose do të rrinin të fshehur te vija e pemëve.Or stay hidden in the tree line.
Me shumë gjasa do të kisha ndenjur edhe më gjatë...MAN: Probably would have stayed longer, too... (YELLS)
po të kisha ndenjur, do ta kisha vrarë.If I'd have stayed, I'd have killed him.
Po ti, Merlin, duhet të kishe ndenjur në shtrat ku të kisha lën unë.And you, Merlin, you should have stayed in bed where I left you.
Dhe ti duhet të kishe ndenjur tek tenda së bashku me priftin.And you should have stayed in the tent with the priest.
Me shumë gjasa do të kisha ndenjur edhe më gjatë...MAN: Probably would have stayed longer, too... (YELLS)
Kam ndenjur gjatë tashmë.I've stayed too long already.
Me shumë gjasa do të kisha ndenjur edhe më gjatë...MAN: Probably would have stayed longer, too... (YELLS)
Po ti, Merlin, duhet të kishe ndenjur në shtrat ku të kisha lën unë.And you, Merlin, you should have stayed in bed where I left you.
Mareshali kishte ndenjur me mua, më thanë, derisa dola nga rreziku.The marshal had stayed with me, I was told, till I was out of danger.
Sa ditë ke ndenjur me mua.. .. qëkur jemi martuar?How many days have you stayed with me... ...since we got married?
Dhe shoku i tij i vjetër, Luani Sokrati kaloi pjesën tjetër të ditëve të tij duke ndenjur në shtëpi, dhe duke u plakur, duke vështruar paqësisht qiellin.And his old friend Socrates the Lion spent the rest of his days staying at home and growing old, gazing peacefully into the sky.

Questions and answers about rri conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about rri
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ikigo
rrahstrike

Other Albanian verbs with the meaning stay

Verb
qëndroj

Do you know these verbs?

VerbTranslation
hapopen
japgive
krijojcome up with
punësohemdo
rrezikojrisk
sajojdevise
themsay
udhëheqlead
udhëhiqemdo
veçojisolate