Palikt conjugation

Conjugate palikt - to stay

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
palieku I stay
Tu
paliec you stay
Viņš/viņa
paliek he does stay
Mes
paliekam we stay
Jūs
paliekat you all stay
Viņi/viņas
paliek they stay

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
paliku I did stay
Tu
paliki you did stay
Viņš/viņa
palika he did stay
Mes
palikām we did stay
Jūs
palikāt you all did stay
Viņi/viņas
palika they did stay

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
palikšu I will stay
Tu
paliksi you will stay
Viņš/viņa
paliks he will stay
Mes
paliksim we will stay
Jūs
paliksiet you all will stay
Viņi/viņas
paliks they will stay

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
paliktu I/you/... would stay

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
paliec you stay!
Jūs
paliecietyou all stay!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for palikt

There is no additional usage information for the verb palikt.

Examples of palikt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai sievietes tiktu atbalstītas palikt darba tirgū,Particular attention needs to be paid to ensuring that women are encouraged to stay in the labour market.
Komisija tomēr atzīmē, ka šajos gados vidējais lielums trijos scenārijos svārstās diapazonā no 17,0 % līdz 22,7 %, pie kam divus gadus tas ir aptuveni 20,2 %. Šķiet, ka tas norāda uz vispārēju tendenci jaudas rezerves robežai palikt tuvu pie 20 %, ierēķinot pieļaujamo kļūdu.However, the Commission notes that during these years the average of the three scenarios fluctuates between 17,0 and 22,7 %, with two years at around 20,2 % This seems to indicate that there is an overall tendency for the capacity margin to stay very much around 20 %, including some margin of error.
Īpaši attiecībā uz pasākumu Greenpeace apgalvo, ka pasākums ir jāuzskata par veidu, kā Apvienotās Karalistes valdībai pārstrukturēt un nolīdzināt uzņēmumu – BNFL, lai tas varētu palikt tirgū un turpināt darboties kā veiksmīgs uzņēmums, atbrīvojoties no tā sliktākajiem aktīviem un tiem pievienotajiem iespējami nenomaksātiem parādiem.As regards the Measure more specifically, Greenpeace contends that it should be looked upon as a way for the United Kingdom Government to restructure an ailing company — BNFL — by ridding it of its worst assets and the potentially unfunded liabilities attached to them, in order to allow it to stay on the market and continue as a successful company.
Mani vecāki negribēja, lai es vēl ilgāk palieku Šveicē, tādēļ, pateicoties viņiem, mans galīgais lēmums bija 1991. gada beigās atgriezties mājās un sākt biznesu savā dzimtenē.My parents didn’t want me to stay in Switzerland any longer, so thanks to them, my final decision was to return home at the end of 1991 and to start my business in my native country.
Nelūdz, lai palieku.Don't ask me to stay.
Es palieku tepat.I'm staying here.
- Velns, paliec šeit.- Damn it, stay back here.
- Tu paliec.- You stay inside.
- Nē, paliec.- No, stay in here.
Mēs visi paliekam.We're all staying.
Nevēlos, lai mēs šeit paliekam.I don't want us to stay here.
Un acīmredzot mēs paliekam vieni.And, apparently, we stay alone.
- Un tu mani pasargāsi. - Es palikšu pie tevis,And I will stay with you And you will keep me safe
Tu paliksi pie mana...You will stay with my...
Nav skaidrs, vai tās tādas paliks ilgstoši.It is unclear whether they will stay at that level for a sustained period.
Ja tavs aizsardzības lūgums tiks apmierināts, tavi pirkstu nospiedumi paliks datubāzē līdz brīdim, kad tie tiks automātiski dzēsti.If you are successful with your request for protection, your fingerprints will stay in the database until they are automatically deleted.
Mana sieva un viņas māte paliks nometnē.My wife and her mother will stay in camp.
Lai mēs paliktu šeit mūžīgi.Things would stay this way forever.

Questions and answers about palikt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about palikt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atliktpostpone
izliktput out
liktput
noliktput
uzliktput

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
atliktpostpone
izliktput out
noliktput
palūgtask
patiktplease
uzliktput

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atbildētrespond
brokastotbrakfast
dotiesgo
norunātmake an agreement
novietotplace
piedāvātoffer
sāpēthurt
sargātguard
vadītlead
veltroll