Megmarad conjugation

Conjugate megmarad - stay

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megmaradok I stay
Te
megmaradsz you stay
Ő
megmarad he/she to stay
Mi
megmaradunk we stay
Ti
megmaradtok you all stay
Ők
megmaradnak they stay

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megmaradtam I stayed
Te
megmaradtál you stayed
Ő
megmaradt he/she stayed
Mi
megmaradtunk we stayed
Ti
megmaradtatok you all stayed
Ők
megmaradtak they stayed

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok megmaradni I will stay
Te
fogsz megmaradni you will stay
Ő
fog megmaradni he/she will stay
Mi
fogunk megmaradni we will stay
Ti
fogtok megmaradni you all will stay
Ők
fognak megmaradni they will stay

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megmaradnék I would stay
Te
megmaradnál you would stay
Ő
megmaradna he/she would stay
Mi
megmaradnánk we would stay
Ti
megmaradnátok you all would stay
Ők
megmaradnának they would stay

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megmaradtam volna I would have stayed
Te
megmaradtál volna you would have stayed
Ő
megmaradt volna he/she would have stayed
Mi
megmaradtunk volna we would have stayed
Ti
megmaradtatok volna you all would have stayed
Ők
megmaradtak volna they would have stayed

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megmaradnom I to stay
Te
megmaradnod you to stay
Ő
megmaradnia he/she to stay
Mi
megmaradnunk we to stay
Ti
megmaradnotok you all to stay
Ők
megmaradniuk they to stay

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
megmaradjak (if/so that) I stay
Te
megmaradj (if/so that) you stay
Ő
megmaradjon (if/so that) he/she stay
Mi
megmaradjunk (if/so that) we stay
Ti
megmaradjatok (if/so that) you all stay
Ők
megmaradjanak (if/so that) they stay

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for megmarad

There is no additional usage information for the verb megmarad.

Examples of megmarad

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
A véremben van valami, amitől nem tudok megmaradni egy helyben.She says there's something in my blood that won't allow me to stay put.
Csak egyikünk tudott megmaradni a családban, a 13. osztagban, a Légióban.Only one of us managed to stay in the family, in the 13th Section, in the Legion.
De iszonyú bűn szándékosan megmaradni benne.But it's a terrible sin to want to stay there.
Egy pasi mellett sem tudtam sokáig megmaradni, tudtam, hogy összetöröm a szíved.I've never been able to stay with any guy for very long... so I knew I'd end up breaking your heart.
Kínszenvedés abban a szűk szobában megmaradni... életünket féltve.This is torture having to stay in this cramped room... for the fear of our lives.
Ami nem szívódik fel, hanem megmarad örökre.Yes. Suture you use when you want something to stay permanently. Uh...
Igen, valószínűleg azt sem hitte volna, hogy a nadrág is megmarad.Yeah, well, he probably didn't think pants were here to stay either.
Mit gondol, ez a haj megmarad?Do you think these haircuts have come to stay?
Remélem, a Lions megmarad.I hope that the Lions get to stay put.
És megmarad újnak és szépnek.Yes and it's going to stay new and nice.
Inkább megmaradok a mostani állásomnál, amíg meg nem öregszek, meghalok és végül itt végzem, hogy egy elmebeteg bebalzsamozzon, akinek 3 évig kellett iskolába járni csak, hogy felvághassa a belsőmet.I'm just gonna stay at my current job until I get old and die and then end up here being embalmed by some weirdo who had to go to school for three years just to cut my guts open.
És megmaradok a saját érzékelhetetlen testemnél.I'll stay in my own intangible body.
- Egy üveg kóla, - és megmaradsz az úton ami a saját életed ízéhez vezet.- #With a bottle of Coke# - #And the way it will stay# #For the taste of your life#
A lényeg, hogy ráállsz a rönkre... megmaradsz rajta... a bal kezed a hátad mögé rakod... és ennyi az egész.The idea is to just step on that log... and stay on it. Put your left hand behind your back like that, and that's all your have to do.
Azért, amiért te is megmaradsz rendőrnek.For the same reason you stayed in that uniform.
Bár téged Vándorként emlegetnek, nagyon remélem, ez alkalommal megmaradsz nálunk.Although you are known as the Rambler but this time I really hope that you can stay here
Jobban tetted volna, ha megmaradsz zenésznek.You should have stayed with your music.
lnkább az, megmaradunk-e.It's stayin' up there that I mind.
Ünnepek jönnek, mennek de... mi megmaradunk.The holidays will come and go, but... we'll stay.
* De a következmények megmaradnak *♪ But the consequences stay
* Igen, a következmények megmaradnak *♪ Yeah, the consequences stay
A fiatal évek mindig megmaradnak.Young age always stays.
A magamfajták megmaradnak csupán az előadás nézőinek, mindig a háttérbe húzódva.The likes of me abide Spectators at the show Always staying low
A rossz emlékek azonban sokáig megmaradnak.But some things stay with you for a long time
Ebben az egész zűrzavarban megmaradtál..You know. Through all these confusion you stayed...
"És közben a bölcsességem is megmaradt."In all this, my wisdom stayed with me.
A harag megmaradt, a föld meg elment.The anger has stayed, but the land is all gone.
A kar elvesztése nagy csapás volt, és a fájdalom örökké megmaradt...free of pain, the man wasn't. The loss of that arm was a great one.. ..and it stayed with him forever.
Amikor a marslakók London felé tartottak, a parlament összeült, hogy minden információt összegyűjtsön, és amerikába New York-ba küldjön, innen pedig Washingtonba, az egyetlen még megmaradt stratégiai központba.As the Martians swept toward London, the British Cabinet stayed in session, coordinating every item of information that could be gathered, passing it on to the UN in New York, and from there to Washington, - - the only remaining unassailed strategic point.
Azt hiszem, ez tényleg megmaradt bennem.I guess something about it just really stayed with me.
Mind ketten megmaradtunk a saját oldalunkon mintha hajók mennének el egymás mellett.We each stayed our separate course, like ships passing in the night.
Odalent a csatornában biztonságban voltak, élelem volt bőven, így a malacok megmaradtak és meghíztak.They were safe down in the sewers, and there was plenty of food, so the pigs stayed and grew fat.
Néha nehéz megmaradnom egy helyen.Sometimes it's hard for me to stay in one place.
Annak kell megmaradnod, aki most vagy, nem aki voltál.You got to stay who you are, not who you were.
Úgy érzem kiérdemeltem, hogy ebben a státuszban megmaradjak.I think I've earned the right to stay in charge in that department.
"Kisfiam, kisfiam, csak énnekem megmaradj.""My little son, my little son, just stay with me. "
Azt akartam, hogy megmaradj az én édes, drága kisfiamnak, aki soha nem nő fel és soha nem hagy el engem.I wanted you to stay my sweet, sweet little boy... who would never grow up... and who would never leave me.
A lényeg az egészben, hogy a hírneved megmaradjon, és ne ess ki a formából most, hogy a Hiúzok visszautasítottak.You see, the trick right now is making sure your quote stays up and keeping you viable now that the Bobcat deal is dead.
Ahogy Steve erősen próbálta, hogy ne legyen feszült, az anyukám is erősen küzdött, hogy az este megmaradjon felelősségteljesnek.As Steve was finding it hard to not get uptight during the day, my mom was finding it hard to stay responsible later that night.
Annyira, hogy megmaradjon a képesítése.Just enough to stay certified.
Arról gondoskodom, hogy az önök állása megmaradjon, azoké, akik maradni akarnak.I will ensure that your positions are secure, those of you who wish to stay on.
Az kell, hogy ez megmaradjon és a csillagos emberek között szükségem van a segítségére.I need to stay connected to the rank and file and I need your help.
Plusz kaptunk egy Visszafordítót, mert utolsók lettünk a feladatnál, szóval mindent meg kell tennünk, hogy megmaradjunk ennek a csoportnak az elején.Plus we've got the u-turn because we came in last place at the clue, so we've got to do everything possible to stay up as far in the front of this as far in the front of this pack.
Ellenfeleinket újra sosem fogjuk látni, de azt kívánjuk, megmaradjanak.We'll ne'er see our foes But we wish them to stay

Questions and answers about megmarad conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about megmarad
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
megemlítmention
megerősítconfirm
megjönMagyarized
megkérdezask someone
megkönnyebbülbe relieved
megkövetsolemnly ask for forgiveness
megmagyarázexplain
megmentsave
megszüntetstop
megtárgyalnegotiate