Hap conjugation

Conjugate hap - open

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hap I open
Ti
hap you open
A(i/jo)
hap he/she/it opens
Ne
hapim we open
Ju
hapni you all open
At(a/o)
hapin they open

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hapa I opened
Ti
hape you opened
A(i/jo)
hapi he/she/it opened
Ne
hapëm we opened
Ju
hapët you all opened
At(a/o)
hapën they opened

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të hap I will open
Ti
do të hapësh you will open
A(i/jo)
do të hapë he/she/it will open
Ne
do të hapim we will open
Ju
do të hapni you all will open
At(a/o)
do të hapin they will open

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
hap you open
Ju
hapni you all open

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hapja I was opening
Ti
hapje you were opening
A(i/jo)
hapte he/she/it was opening
Ne
hapnim we were opening
Ju
hapnit you all were opening
At(a/o)
hapnin they were opening

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam hapur I have opened
Ti
ke hapur you have opened
A(i/jo)
ka hapur he/she/it has opened
Ne
kemi hapur we have opened
Ju
keni hapur you all have opened
At(a/o)
kanë hapur they have opened

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata hapur I had opened
Ti
pate hapur you had opened
A(i/jo)
pati hapur he/she/it had opened
Ne
patëm hapur we had opened
Ju
patët hapur you all had opened
At(a/o)
patën hapur they had opened

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem hapur I will have opened
Ti
do të kesh hapur you will have opened
A(i/jo)
do të ketë hapur he/she/it will have opened
Ne
do të kemi hapur we will have opened
Ju
do të keni hapur you all will have opened
At(a/o)
do të kenë hapur they will have opened

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të hap I open
Ti
të hapësh you open
A(i/jo)
të hapë he/she/it open
Ne
të hapim we open
Ju
të hapni you all open
At(a/o)
të hapin they open

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të hapja I open
Ti
të hapje you open
A(i/jo)
të hapte he/she/it open
Ne
të hapnim we open
Ju
të hapnit you all open
At(a/o)
të hapnin they open

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem hapur I have opened
Ti
të kesh hapur you have opened
A(i/jo)
të ketë hapur he/she/it have opened
Ne
të kemi hapur we have opened
Ju
të keni hapur you all have opened
At(a/o)
të kenë hapur they have opened

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha hapur I have opened
Ti
të kishe hapur you have opened
A(i/jo)
të kishte hapur he/she/it have opened
Ne
të kishim hapur we have opened
Ju
të kishit hapur you all have opened
At(a/o)
të kishin hapur they have opened

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të hapja I would open
Ti
do të hapje you would open
A(i/jo)
do të hapte he/she/it would open
Ne
do të hapnim we would open
Ju
do të hapnit you all would open
At(a/o)
do të hapnin they would open

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha hapur I would have opened
Ti
do të kishe hapur you would have opened
A(i/jo)
do të kishte hapur he/she/it would have opened
Ne
do të kishim hapur we would have opened
Ju
do të kishit hapur you all would have opened
At(a/o)
do të kishin hapur they would have opened

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hapsha I may open
Ti
hapsh you may open
A(i/jo)
haptë he/she/it may open
Ne
hapshim we may open
Ju
hapshit you all may open
At(a/o)
hapshin they may open

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça hapur I may have opened
Ti
paç hapur you may have opened
A(i/jo)
pastë hapur he/she/it may have opened
Ne
paçim hapur we may have opened
Ju
paçit hapur you all may have opened
At(a/o)
paçin hapur they may have opened

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hapkam I (apparently) open
Ti
hapke you (apparently) open
A(i/jo)
hapka he/she/it (apparently) opens
Ne
hapkemi we (apparently) open
Ju
hapkeni you all (apparently) open
At(a/o)
hapkan they (apparently) open

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hapkësha I (apparently) opened
Ti
hapkëshe you (apparently) opened
A(i/jo)
hapkësh he/she/it (apparently) opened
Ne
hapkëshim we (apparently) opened
Ju
hapkëshit you all (apparently) opened
At(a/o)
hapkëshin they (apparently) opened

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam hapur I (apparently) have opened
Ti
paske hapur you (apparently) have opened
A(i/jo)
paska hapur he/she/it (apparently) has opened
Ne
paskemi hapur we (apparently) have opened
Ju
paskeni hapur you all (apparently) have opened
At(a/o)
paskan hapur they (apparently) have opened

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha hapur I (apparently) had opened
Ti
paskëshe hapur you (apparently) had opened
A(i/jo)
paskësh hapur he/she/it (apparently) had opened
Ne
paskëshim hapur we (apparently) had opened
Ju
paskëshit hapur you all (apparently) had opened
At(a/o)
paskëshin hapur they (apparently) had opened

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
hapur opened
gerund present
duke hapur opening
gerund past
duke pasë hapur having opened

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for hap

There is no additional usage information for the verb hap.

Examples of hap

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Oh, ke mjaft për të hapur nesër.Ah, you got plenty to open tomorrow.
Ka vetëm një çelës për të hapur mjetin.There is only one key to open the device.
Plamer ta përdorte për të hapur valixhen.I saw Mr. Plummer use it to open the briefcase.
Koha për të hapur arkivolin.Time to open the sarcophagus.
Na duhet thika për të hapur murin.You need the dagger to open the wall.
•2003, Korrik: Këshilli i BE-s hap një dritë jeshile për fillimin e studimit të fisibilitetit në lidhje mehapjen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit me Serbinë e Malin e Zi.•2003, July: The EU Council gives a green light to start a feasibility study on the opening ofnegotiations for a Stabilisation and Association Agreement with Serbia and Montenegro.
Prit se ta hap unë derën, dakort?Let me open the door , all right?
Ai u hap ajo ...He opened it...
Mos më hap ndonjërën nga të mijat.Don't open any of mine. - Who's Mr. Duncan?
Pra... ...unë mendoj që Kevini duhet ta hap i pari dhuratën.So... ...I think it only fair that Kevin get to open the first gift.
Miku im barbar, ta hapim së bashku buren dhe t'ia shpëtojmë njëri tjetrit shpirtin.My barbarian friend, let's open a barrel and try to save each other's souls.
Ne duhet ti hapim te gjitha perdetWe have to open all the curtains:
Do hapim zjarr.We are going to open fire.
Largohuni, ose do hapim zjarr.[Man] Standaway, or we wiII open fire.
Qfar do qe beni, Mos i hapni perdetWhateveryou do, don't open the curtains:
- A po e hapni derën?s- Will you open this door? - One second.
I hapni të gjitha!Get 'em all opened!
Tani në qoftë se doni t'ua hapni atë laborator edhe atyre,Now if you want to open up that Iab to the rest of them,
Mund ta hapni bagazhin?Would you mind opening the hold?
Kur t'a hapin.They open her up.
Andaj mos u fut në telashe... punon me nder, zbatoj rregullat... dhe, kush e di, mbase një ditë kur t'i hapin librat... do të jesh më i çliruar.So keep your nose clean... be a good earner, follow the rules... and, who knows, may be one day when they open the books... you get straightened out.
Aty shkruan se ka... ndonjë të pavdekshëm... i cili do të vrasë të gjithë ato të cilët do ta hapin këtë kuti.It says there is one... the undead... who will kill all those who open this chest.
Të gjithë hapin doIIapin e njejt.They all open the same locker.
Vë bast shumica e klienteve tuaj duhet te jene shume te habitur kur hapin deren per teknikun e kabullit dhe ju shikojn juve.That's my stereo. I bet most of your customers are pretty surprised when they go to open the door for the cable man and find you standing there.
U krye, e hapa.It's opened.
E hapa...He opened it...
Kur hapa syte, Sasha ishte aty... duke pritur te me jepte lajmet e mira.When I opened my eyes, Sacha was standing there... waiting to give me the good news.
Kur hapa syte, Sasha ishte aty... duke pritur të me jepte lajmet e mira.When I opened my eyes, Sacha was standing there... waiting to give me the good news.
Nuk e di, kur i hapa sytë e pashë të shtrirë pa ndjenja.I don't know, when I opened my eyes she was lying there unconscious.
Të thashë hape gojën!I say opened your mouth!
Nuk hape kellufin e pistoletes sepse u frikesove?You haven't opened your holster because you were afraid?
Ìe hape syte.You opened my eyes.
Se paku ti e hape deren.At least you opened the door.
Pra ti erdhe këtu dhe hape dosjen e tij personale?So you just came in here and opened up his personal files?
Ai kontrabandonte me Dutch Shlutz, dhe ai i hapi disa klube me "Tout Toni" Anastasia.He ran bootleg with Dutch Schultz... and he opened up a couple of clubs with Tough Tony Anastasia.
Epo, shumë shpejt, ky person ishte në një pozitë të vështirë, dhe e hapi Ietrën e parë ku shkruante, më fajëso për çdo gjë mua.Well, soon enough, this guy found himself in a tight place, so he opened the first letter, which said, ' Blame everything on me.'
Por ai prap u fut një tjetër situatë të vështirë, nga nuk mund të diIte, dhe e hapi Ietrën e dytë.He got himself into a second situation he couldn't get out of, and he opened the second letter.
Ai nuk më tregoi kush e hapi.He wouldn't tell me who opened it.
Hagridi e hapi dhomën e sekreteve 50 vite më parë.Hagrid opened the Chamber of Secrets 50 years ago.
Një herë gjetëm një fëmijë në pishinën me topat në mëngjes kur e hapëm.Once we found a kid in the ball pool when we opened in the morning. Whoa! Whoa!
Por i hapëm dyert Beket-it, dhe ushtarëve të tij!But opened the door to Beckett and his ilk.
E hapëm dhe ajo ishte vetëm ulur aty.We opened it up and it was just sitting there.
Ne e hapëm për O-Town, që këtu në Temecula, në rregull?We opened for O-Town, right here in Temecula, okay?
I hapëm dhe kishin nga tre organe secili.I opened them anyway. They had three forgs each.
- Ok, ju e hapët këtë...- Okay, you opened these...
- E hapët proshutën dhe nuk paguani.- You opened the ham and you don't pay.
Kohë që sytë e tu u hapën realitetit të ashpër.Time your eyes were opened to grim reality.
M'u hapën sytë.I had my eyes opened.
Sytë e tij u hapën.His eyes opened.
Sapo t'u hapën sytë, s'kishte rezultat tjetër.Once your eyes were opened, there was no other outcome.
Zotëri, hapën zjarr.Sir, they've opened fire.
Dhe do të hap një kantinë në plazhin e bukur larg prej këtu.And I will open a cantina on a beautiful beach far away from here.
Nëse fitojmë... do të hapësh portat për neve.If we win... you will open the gates to us.
Në një moment të caktuar të jetës tënde, sigurisht kur shumica e tejkalon këtë... do të hapësh sytë dhe do shohësh çfarë je... veçanërisht për çdo gjë që të bëri të ndryshosh nga të tjerët, jashtëzakonisht të thjeshtë.At a certain point in your life, probably when too much of it has gone by... you will open your eyes and see yourself for who you are... especially for everything that made you so different from all the awful normals.
Me çelësin, që do të gjesh së bashku me celularin, do të hapësh kutinë 253.With the key that you found with the cellphone, you will open box 2-5-3.
do të hapësh portat për neve.you will open the gates to us.
Unë, i pari mbret i Kruttha Thep do të hapë këtë ceremoni për të ofruar një sakrificë Sukhothai Angel dhe të qendroje si figura (emblema) e familjes mbretërore Kruttha Thep përgjithmonëI, the first king of Kruttha Thep will open this ceremony to offer a sacrifice to the Sukhothai Angel and remain the figurehead of the Kruttha Thep royal family forever
Aty ke një çelës të thjeshtë që do të hapë parzmoren, Keri. E ke përpara syve.You know better than nobody what will happen. there is a single key that he/she will open him/it, Kerry. it is in front of him/her/you.
Unë, jamë i pari mbret i Kruttha Thep që do të hapë këtë ceremoni të ofrojë një flijim të Sukhothai Angel dhe mbetet figurë e gdhendur në familjen mbretërore Kruttha Thep përgjithmonëI, the first king of Kruttha Thep will open this ceremony to offer a sacrifice to the Sukhothai Angel and remain the figurehead of the Kruttha Thep royal family forever
Nëse nuk e ndalojmë, ai do të hapë një derë për në botën tuaj, e të drejtojë ushtrinë e tij me Slistakë në një sipërfaqe midis kohës e hapësirës.If he is not stopped, he will open a doorway to your world and lead his army of Sleestak on a rampage across time and space.
Sanitar Sheshi do të hapë dyert e tij dhe na mirëpret të gjithë ne me renesancën italiane!Sanitarian Square will open its gates and welcome all of us to its post-plague Italian Renaissancel
Ne do të hapim sezonin tonë me Liqenin e Mjellmës.We will open our season with Swan Lake.
Hidhni armët. ose do të hapim zjarr!Lay down your weapons, or we will open fire!
-Natyrisht që po. Në mëngjes do të hapim dhuratat e Krishtlindjes, do të hamë çfarë na mbetët nga sot dhe do ta kalojm tërë ditën bashkë.And in the morning, we will open up Christmas presents and we will have leftovers and we'll spend the whole day together, okay?
Uli armët poshtë përndryshe do të hapim zjarr.Put down your weapons or we will open fire.
Në mëngjes do të hapim dhuratat e Krishtlindjes, do të hamë çfarë na mbetët nga sot dhe do ta kalojm tërë ditën bashkë.And in the morning, we will open up Christmas presents and we will have leftovers and we'll spend the whole day together, okay?
- Po vija të ta hapja.-I was opening the door.
- Po hapja një shfaqje!- I was opening a show!
Asgjë, isha andej dhe po hapja mbledhësen e pluhurit.I was opening this vacuum cleaner,
Epo, sikurse ndodh çdo vit, mëngjesi i Krishtlindjeve më në fund erdhi Të gjithë fëmijët po hapnin dhuratat e Krishtlindjeve me gëzimwell, as it does every year, christams morning finally came all of the children were opening their gifts with holiday glee
E kam hapur...I have opened... Gibbehhhhh's.
Askush nuk ka hapur zjarr ende, zotëri.No one has opened fire yet, sir.
Roja e rezidences ka hapur zjarre.- One of the Palace Guards has opened fire.
Katari, një nga shtetet më të pasura , ka hapur dyert nëpërmjet universiteteve më të mira.Qatar, one of the richest states, has opened up to the best universities.
Shpresoj që një ditë, të hap derën dhe të shoh përsëri vogëlushin tim të dikurshëm, një fëmijë të qeshur, dhe të lumtur krahë shtrëngon lodrën e tij të re, e që më lutet t'jaI keep dreaming one day I'll open that door... and there he'll be just the way he was. A smiling, happy little boy, holding a new pet... and begging me to let him keep it.
Do të hap një derë tjetër. - Nuk di si mund të të ndihmoj.I'm gonna open a different door.
-Kam urdhër gjykate që të hap një kasafortë... numrin 392.I got a court order here to open a safe deposit box. Number 392.
Kur të hap këtë derë.When I open this door.
Që do të thotë se duhet të hap të paktën tre fabrika të tjera.Which means that I'd have to open at least three more factories.
- A dëshiron të hapësh njëren?- Would you like to open one?
Mjafton të hapësh derën e saktë.Just open the right door.
Ti duhet të hapësh një dritare, mik.You gotta open a window, buddy.
Prandaj, mund të zbresësh poshtë të hapësh derën që të futemi brenda?So can you please come open the door and let us in? I'll come right down.
E di që teknikisht, të hapësh një kuti nuk quhet të bësh mëngjesin?You know, technically, opening a box of cereal Is not making breakfast.
Familja e Jezdimir Kucit në Kragujevac, në Serbinë qendrore, ka 200 vjet që merret me prodhimet e qumështit,por vetëm në vitin 1992 ai arriti të hapë baxhon e vet.Jezdimir Ku~’s family has been making dairy products in Kragujevac, in central Serbia, for 200 years, but he onlyopened his own dairy in 1992.
Më duhet të hapë panelin hyrës.Gonna open up the access panels.
Tani mund të jetë në avantazh, por prisni sa të hapë gojë.MARTlN: Oh, God. He may have the upper hand now... ...but wait until he opens his mouth.
Unë, i pari mbret i Kruttha Thep do të hapë këtë ceremoni për të ofruar një sakrificë Sukhothai Angel dhe të qendroje si figura (emblema) e familjes mbretërore Kruttha Thep përgjithmonëI, the first king of Kruttha Thep will open this ceremony to offer a sacrifice to the Sukhothai Angel and remain the figurehead of the Kruttha Thep royal family forever
Aty ke një çelës të thjeshtë që do të hapë parzmoren, Keri. E ke përpara syve.You know better than nobody what will happen. there is a single key that he/she will open him/it, Kerry. it is in front of him/her/you.
Klasë, të hapim librat dhe të vaxhdojmë me mësimin e poezive.Class, Iet's open our books and continue with our poetry Iesson.
Do të hapim një të çarë, një më të madhe se kjo.We're going to make an opening... One much bigger than this one.
Pa çelësin s'kemi si të hapim çfarëdo që hap ai. çfarë qëllimi do të kishte të gjejmë çfarëdo që ka nevojë të çilet, e që ne nuk e kemi, pa e gjetur çelësin që e çel atë së pari?If we don't have the key, we can't open whatever we don't have that it unlocks. So what purpose would be served in finding whatever need be unlocked, which we don't have, without first having found the key what unlocks it?
Pa përjashtim. është rëndë ta gëlltitish, por kur ne mundemi të hapim veten tonë deri kur degëzimet janë të tmerrshme.No exception. It's hard to swallow, but when we can begin to open ourselves up to that the ramifications are awesome.
Atëherë, jemi gati të hapim godinën tonë të re, dhe ka disa persona që janë këtu, të cilëve nuk u kam shumë besim.Well, you know... We're about to open a new property... and there are a couple of characters here... I'm not to sure about.
Nëse doni të hapni një klab tjetër, dua të them...If you wanna open another spot, I mean... ...why not try Manhattan?
Njerëz, kujtoni... ...nëse nuk dini kë derë të hapni, gjithmonë llogarisni ndryshimin e qëndrueshëm.People, remember, if you don't know which door to open, always account for variable change.
Mos është koha që ti dhe Xheni të hapni dhuratat tuaja të dasmës?Ain't it time you and Jeanie open your wedding presents?
të hapni 5 bravat në dyer e cila ju nxjerr nga kjo dhomë, 5 rrjedha elektrike duhet të jenë të lëshuara.In order to open the five locks on the door out of this room, the five electrical circuits powering them must be closed.
Madje kisha dhe mendimin që ndoshta ti, Denisa dhe Heili mund të hapni një pikë të dytë të dyqanit tuaj.You know, I even had this thought that maybe you, Denise and Hailey... ...could open up a second location for your store.
Ata do të shpërthejnë tavanin dhe pastaj do të hapin një rrugë.They'll blast the roof... ...then open up a route.
Do të kontrollojnë shtëpinë, do të hapin dollapin, perdet.Search the house, open the cabinet and open the curtains…
Do të hapin derën.They're gonna open the door.
Më kanë ndaluar këtu në doganë, Duan të hapin tubat, por nuk munden.They've stopped me here at Customs and, uh... they want to open the cans, but they can't.
Po sikur të hapin zjarr?-Yeah, what if they open fire?
E dija që nuk ishte e sigurtë të hapja Dhomën prap kur isha në shkollë... ...pra vendosa të lë prapa një ditarë... ...duke përshkruar vetën time 16 vjeqar... ...kështu që ndonjë ditë do të jem i aftë të ... ...të mbaroj punën e Salazar Gjarpërblertit.I knew it wouldn't be safe to open the Chamber again while I was still at school... ...so I decided to leave behind a diary... ...preserving my 16-year-old self in its pages... ...so that one day I would be able to lead another... ...to finish Salazar Slytherin's noble work.
-Ku tjetër do mund të hapja një restaurant?Where else am I gonna open up a restaurant?
E dija që nuk ishte e sigurtë të hapja Dhomën prap kur isha në shkollë pra vendosa të lë prapa një ditarë duke përshkruar vetën time 16 vjeqar kështu që ndonjë ditë do të jem i aftë të të mbaroj punën e Salazar Gjarpërblertit.I knew it wouldn't be safe to open the Chamber again while I was at school So I decided to leave behind a diary Preserving my 1 6yearold self in its pages
Njerëzit do të qëndronin për 3 orë në radhë nëse unë do të hapja një klub.People would stand in line for 3 hours if I opened a club.
Sepse e di që nëse do të shkoje tek Drejtori, dhe t'i kërkoje të hapje një çështje për mua ose për këdo në njësinë time... ai do të nxirrte me të qeshura nga e zyra e tij.'Cause you know if you went to the chief, and you asked him to open a case on me or anybody on my unit. he would laugh you out of his office.
Ke menduar qoftë dhe një herë në jetën tënde para se të hapje gojën tënde të qirë? Vërtetë?You'd get further in life if you thought before opening your mouth.
Dua të them, nuk të kujtohet kur shkuam në Aspen dhe doje të hapje një shtëpi skish?I mean, don't you remember when we went to Aspen and you wanted to open a ski lodge?
Nuk ka gjë. Po shpresonim që dikush të hapte një dritare.We were hoping someone would open a window.
Askush s'e parashikonte që Kestëlli do të hapte sezonin e gjuetisë tek La Koza Nostra.None of us could foresee Castle opening up hunting season on La Cosa Nostra.
Më herët atë ditë, Tifani të kishte dhënë ty çelësin e çantës së saj të shpinës, të njëjtin çelës që do të hapte çantën e shpinës së Krisit.Earlier that day, Tiffany had given you her backpack key, the same key that would open Chris'backpack.
Por mbrëmë, kur ishim ulur në dhomën e errët kur e dëgjova të hapte njërin nga tubat, e ndjeva.And last night, as we were sitting in that... dark room, as I heard him open the can, I felt it.
Ai do të hapte një ballinë të re.He was going to open a new frontier.
Me medalje të tillë ne mund të hapnim një hotel në Malet Sudeten ose në Parajsën Bohemian.With such a medal we could open a hotel in the Sudeten Mountains or in the Bohemian Paradise.
Tentuam të hapnim derën e akuariumit, sepse menduam se mund të bënim një telefonatë.We tried to prize open the door of the fish tank... ...because we thought we could make a phone call.
Yt atë ka qenë një biznesmen që kishte mjaft Iidhje. Marrëdhëniet e tij mund të hapnin çdo portë në çdo vend të botës.Your father was a very well-connected businessman. his relationships could open any doors in any country anywhere.
Ti mendon se ata çelësa që gjete do të hapnin apartamentin e zotit K?Do you think those keys you found would open Mr. C's apartment?
Paratë mund të hapnin rrugën?Will money open the road?
Marrëdhëniet e tij mund të hapnin çdo portë në çdo vend të botës.his relationships could open any doors in any country anywhere.
Dikush duhet të ketë hapur valvulat.Somebody must have opened the valves.
Duhet të kishe hapur derën.You should have opened the door.
Më herët atë ditë, Tifani të kishte dhënë ty çelësin e çantës së saj të shpinës, të njëjtin çelës që do të hapte çantën e shpinës së Krisit.Earlier that day, Tiffany had given you her backpack key, the same key that would open Chris'backpack.
Ti mendon se ata çelësa që gjete do të hapnin apartamentin e zotit K?Do you think those keys you found would open Mr. C's apartment?
Me Shqipërinë negociatat për nënshkrimin e Marrëveshjes janë hapur në janar 2003.Negotiations on the signingof an Agreement were opened with Albania in January 2003.
Profesoresha Aleksandra Nikolic e Fakultetit të Bujqësisë në Universitetitn e Sarajevës thotë: "Fakultetit tonë kyprogram i ka hapur portën e bashkëpunimit ndërkombëtar, mbas atij izolimi të viteve të fundit.Professor Aleksandra Nikoli} of the Faculty of Agriculture in the University of Sarajevo says: "For our Facultythis programme opened the door to international co-operation, after the isolation of the last few years.
Në fillim derisa gjuajtjet janë ndalur dhe pastaj i kamë hapur.At first, um, until the shooting stopped, then I opened them.
Nuk janë hapur kurrë.ALlCIA: They've never been opened.
Ne kete shtepi, Asnje dere nuk duhet te jete e hapur Kur kaloni neper nje dere Mbylleni menjeherln this house, no doormust be opened: :: without the previous one being closed first:
Duhet te ruhemi nga drita sikur prej ujit ne anije duke hapur dhe mbyllur dyertThe light must be contained as ifit were water: :: by opening and closing the doors:
Ju ishit duke hapur një restorant, apo jo ?You had a restaurant you were opening, right?
Kristali i kafkës stimulon pjesën jo të lidhur të trurit të njeriut duke hapur kanalin për parashikuesit.The skull's crystal stimulates an undeveloped part of the human brain, opening a psychic channel.
Vertet jemi duke hapur parti per neser ne mbremje.We are actually having our opening party here tomorrow night.
Të gjithë do të jemi duke hapur dhuratat me familjet nesër në mëngjes.We'll all be opening up presents by tomorrow morning with the families.

Questions and answers about hap conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about hap
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
japgive
lypbeg

Do you know these verbs?

VerbTranslation
abstenojabstain
admirojadmire
arsimojeducate
dashurojlove
haeat
harrojforget
mbrojprotect
shurrohempiss
thjeshtëzojsimplify
urrejhate