Marad conjugation

Conjugate marad - stay

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
maradok I stay
Te
maradsz you stay
Ő
marad he/she to stay
Mi
maradunk we stay
Ti
maradtok you all stay
Ők
maradnak they stay

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
maradtam I stayed
Te
maradtál you stayed
Ő
maradt he/she stayed
Mi
maradtunk we stayed
Ti
maradtatok you all stayed
Ők
maradtak they stayed

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok maradni I will stay
Te
fogsz maradni you will stay
Ő
fog maradni he/she will stay
Mi
fogunk maradni we will stay
Ti
fogtok maradni you all will stay
Ők
fognak maradni they will stay

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
maradnék I would stay
Te
maradnál you would stay
Ő
maradna he/she would stay
Mi
maradnánk we would stay
Ti
maradnátok you all would stay
Ők
maradnának they would stay

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
maradtam volna I would have stayed
Te
maradtál volna you would have stayed
Ő
maradt volna he/she would have stayed
Mi
maradtunk volna we would have stayed
Ti
maradtatok volna you all would have stayed
Ők
maradtak volna they would have stayed

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
maradnom I to stay
Te
maradnod you to stay
Ő
maradnia he/she to stay
Mi
maradnunk we to stay
Ti
maradnotok you all to stay
Ők
maradniuk they to stay

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
maradjak (if/so that) I stay
Te
maradj (if/so that) you stay
Ő
maradjon (if/so that) he/she stay
Mi
maradjunk (if/so that) we stay
Ti
maradjatok (if/so that) you all stay
Ők
maradjanak (if/so that) they stay

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for marad

This verb can also have the following meanings: to remain, remain

Examples of marad

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
! Azt hittem, azok a telepesek maradni akartak, Cal.The colonists wanted to stay.
"A lábaidnál kívánok maradni""At your feet, I wish to stay"
"Addig nem leszek képes nyugton maradni.- I won't be able to stay.
"Akarsz maradni vagy kell egy nő?""? Do you want to stay or do you want a woman?
"Amikor Mr. Webb elhagyott minket, együtt akartunk maradni."When Mr Webb left us, our goal was to stay together.
"A fény itt marad.""The light's here to stay."
"A kertész addig marad, amíg akarom", mondtam.That gardener's going to stay here as long as l want him to, l said.
"A srácok azt hiszik a hajuk száraz marad az esőben. ""Guys over here expect their hair to stay dry in the rain. "
- Addig nem, amíg nem telefonálhatok valakiért, aki a fiammal marad.- Not until I make a call for someone to stay with my son.
- Ami nagyszerű a tervemben, az titokban marad!- How? The great thing about my plan is that it has to stay a secret.
! - Itt maradok megkeresni Astrát.-I'm staying here to look for Astra.
! Nem maradok így fél óráig.I am not staying in this position for a half an hour
"A kedvesem nélkül nem maradok...""l can't stay without my beloved."
"Addig itt maradok, amíg fel nem fedeznek minket, aztán meggondolhatod magad, hogy hozzám gyere feleségül.""I'm going to stay here until we are discovered - then you might change your mind about marrying me."
"Addig maradok Downtonban, amíg nem jön el velem."'The truth is, I'll stay in Downton until you want to run away with me. '
! tthou maradsz Okarlotteval.You just stay here with Charlotte.
"A hazád miatt lépsz be, de az egységed miatt maradsz.""You join for your nation, but you stay for your squad."
"A": itt maradsz, és úgy teszel, mint aki élvezi, hogy George megerőszakolja.You can A) stay here, pretend like you enjoy getting sodomized by George over there.
"Az lesz a legjobb, ha így maradsz, ahogy vagy."I think you had best stay as you are.
"Az élet csak egy fuvallat, ha friss és kúl maradsz""Life is just a breeze when you stay fresh and cool
"De együtt maradunk." Emlékszel, hogy ki jött ezzel?"But we stay together." Remember who said that?
"Figyeljük az eseményeket, és maradunk ameddig csak lehet."We are monitoring the situation. We're gonna stay overhead as long as we can.
"Ha együtt maradunk, akkor boldogság vesz minket körül.""When we stay together, happiness stays closer."
"Ha itt maradunk, van számodra valamim.""If you let us stay, I'll let you have something of mine."
"Ha szép a hely, akkor ott maradunk."If the place is nice, we'll stay there.
"Ti ketten, otthon maradtok amíg jobban nem lesztek."Two of you, stay home until you feel better.
- Akkor együtt maradtok.- Then you're staying together.
- Akkor itt maradtok velem dumálni?So you'll stay here and hang out with me?
- Akkor itt maradtok.Till then stay here only.
- Azt hittem, a szobában maradtok.- I thought you were staying back.
"A színek a kezemen maradnak..."The colour on my hands stay
"De most úgy látszik, itt vannak itt is maradnak."Now it looks as though they're here to stay.
"Ha Robinsonnék nem maradnak a szállodákban maradjon egy hely, amely jelent valamit.""If the Robinsons can't stay at the hotels they should stay someplace that represents something."
"Most pedig, kedves nézőink, ha velünk maradnak az egyes csatornán, bemutatjuk önöknek az isteni Sophia Lorennel a főszerepben sok világhírű film rendezőjének nézzük meg együtt John Cukor filmjét,Dear viewers thank you for staying with us on TF 1. And now, as promised, we'll meet with Sophia Loren, In the remarkable film "The Devil", by Jean Kieukor.
"Ott láttam, amint tervezték, hogy maradnak a vendégházban!"There I noticed that they were talking of staying at a cottage.
"Neked köszönhetem -- bocsánat.. "Neked köszönhetem... hogy akkor nem adtam fel és itt maradtam ezen a hideg helyen... és most, karod egy másik idegent ölel végül.""I have stayed when I almost gave up in this cold place, and now your warmth has embraced another outsider."
"Nem mentem el Párizsból azonnal, ott maradtam egy ideig, hogy figyeljek rá"I didn't leave right away. I stayed in Paris for awhile to look out for her.
"Nem tudtam, így hát maradtam.I didn't know, so I stayed.
# Let it go... # Már az idejét sem tudom, mikor maradtam fenn egész éjjel.well,I just can't remember the last time I stayed up all night.
- A Katrina után még 6 hónapot maradtam.(Quentin) Went down after Katrina, stayed for six months.
"azt fogod kívánni, bárcsak benn maradtál volna"."You're gonna wish you stayed in."
- Akivel ott maradtál.- What guy? - The guy you stayed with.
- Akkor itt maradtál volna és George Sibley parancsára megöltek volna.- You would have stayed and died at George Sibley's order.
- Azt kívánom, bárcsak maradtál volna.- I wish now that you'd stayed.
- Azért maradtál itt iskola után, hogy ezt megkérdezd?-You stayed after school to ask me that?
"Csak Lina maradt figyelni a kutyákra."Lina stayed to look after the dogs.
"Egy nap, Yu-ling egyedül maradt otthon."(One day, Yu-ling stayed at home alone.)
"Kíváncsi vagyok, miért maradt eddig," gondolom."Curious how late Mr Cannan stayed," I suppose.
"Minden kívánságom betöltetlen maradt.""All my wishes stayed unfulfilled."
"Nyitva maradt a tenyere a megégés után", eh?"His hands stayed open after he burned", eh?
# Így ágyban maradtunk #So we just stayed in bed
- Aztán 12-13 évig maradtunk ott.(Steve) Then we stayed there 12, 13 years.
- Bár Deauville-ben maradtunk volna!- If only we'd stayed in Deauville!
- Egész éjszaka kint maradtunk.- We stayed out all night.
- Ha Chilében maradtunk volna...If we'd have stayed in Chile...
- De barátok maradtatok?But you stayed friends.
- De közeli barátok maradtatok.- But you guys have stayed close.
- De odamentetek és azután is ott maradtatok, hogy rátaláltatok!Ty and I would never have gone into that place! But you did, and obviously you stayed even after you found out he was there!
- Kapcsolatban maradtatok.You'd stayed in touch.
- Ti még ott maradtatok?- You stayed after I left? - Duh.
"És Frog and Toad ott maradtak a szigeten egész délután."And Frog and Toad stayed on the island all afternoon."
- A többiek tovább maradtak.- Others stayed for longer.
- Chloe-val ott maradtak vele.He and chloe stayed with him at the clinic. Good.
- Court, nézd! - Tudom, úgy maradtak életben ily soká,I know that you've stayed alive this long
- Egész este otthon maradtak?- You stayed in all night?
- Szívesen maradnék, ha tudnék...I would stay if I could...
A helyedben én veszteg maradnék!I would stay still if I were you.
A helyedben, én nagyon mozdulatlan maradnék.If I were you, I would stay extremely still.
Alex, ha én a maga helyében lennék, maradnék még a kezelésen.Alex, if I was you, I would stay in therapy.
Alyssa, nem akarlak megijesztni, de én a helyedben... távol maradnék tőle, oké?Alyssa, I would not scare you. But if I were you ... I would stay away from him, right?
Akkor itt maradnál hat hónapig?So you would stay here for six months?
Bocs, de visszatérve, van rá 40% esély, hogy maradnál és kivernéd magadnak.Sorry, just to backtrack, there is a 40% chance that you would stay and get a handjob from yourself.
Bárcsak maradnál még.I wish you would stay.
De Stephennel szeretnénk, ha itt maradnál velünk.But Stephen and I would love it if you would stay here with us.
De velem maradnál?But you would stay with me?
- Walt is maradna. Lenne kivel hazavonatoznom reggel.Walt would stay, too, so I'd have someone to take the train back with in the morning.
Aron maradna.Aron would stay.
Az a Spencer, akit én ismerek, itt maradna és tarolna, csak, hogy bizonyítson.The Spencer I know would stay and nail it just to prove a point.
Az a pont a szemmel együtt mozog. Ha ez filmhiba lenne, akkor a pont egyhelyben maradna.It moves with the eyes... where as an imperfection would stay still.
Azt mondta, hogy nem maradna tovább valakinek a házában.She was saying that she would stay at someone's house.
Ti pedig maradnátok Morgannel Floridában.And you and Morgan would stay in Florida.
De maga és Rex itt maradnának?But you and Rex, you would stay here.
Ha volna rezidenseket oktató sebész, maradnának a műtétek.If you had a surgeon teaching residents, more procedures would stay here.
Hát, ha a los angelesi bandák ott is maradnának, az élet a gettóban megint rózsás lenne.Well,if the gangs in L.A. would stay in L.A.,life in the ghetto would be beautiful again.
Vagy titokban lehetne tartani, és csak néhány fontos ember, mint mondjuk a tudósok, maradnának fiatalok.Or it could be kept a secret, and only a few important people, like scientists, would stay young.
"Formában kell maradnom, hátha újra szingli leszek.""I've got to stay in shape in case I'm ever single again."
"Távol kell maradnom tőled.""I will have to stay away from you."
"de úgy gondolom, megtörtnek kell maradnom.""but I think I'm supposed to stay broken.
* A felhős ég, és az esőfelhők miatt maradnom kellCloudy skies and rain clouds Have come to stay
- A barátai azt mondják, hogy itt kell maradnom.Your friends are telling me that I have to stay here.
" - Nem muszáj itt maradnod.You don't need to stay here.
"Hé, Paulie, bent kell maradnod leltárazni.""Hey, Paulie, you're going to have to stay late and do inventory. "
"Tom, azok után amiket elértél, nehéz szerénynek maradnod?"Tom, given all that you've accomplished, is it hard to stay humble?
- A kórházban kell maradnod?You going to have to stay over?
- A következő ciklus kezdetéig, itt kell maradnod a műhelyben és dolgoznod kell.- Until the start of the next cycle, you're to stay here at the garage. Working.
# Közben a DJ mondta: itt kell maradnia.♫ Though the DJ said that's where it ought to stay
- A helyén kell maradnia.- You have to stay seated.
- A házban kell maradnia.She needs to stay in the house.
- A kórházban kell maradnia.He needs to stay in the hospital.
- Anya, nincs hol maradnia. Megrekedt.- Mom, he needs a place to stay.
- 104-es a bázisnak, meddig kell még fenn maradnunk?- Z Zebra 104 to Base. How long do we have to stay up here?
- Ami eddig kijött a fák közül, az nagyon veszélyes volt, ez miért lenne kivétel? Szerintem itt kell maradnunk és elbarikádozni a kabinokat, és megtanulni, hogy hogyan védjük meg magunkat.I think we have to stay here, barricade cabins, and just learn how to defend ourselves.
- Azt hittem, együtt kell maradnunk!- I thought we were supposed to stay together!
- Beszélnünk kell. - Nem, Dan. Távol kell maradnunk egymástól.- We have to talk. - no, no, dan. we need to stay away from each other.
- Biztonságban kell maradnunk.We have to stay here where it's safe. Fine.
- A csatornánál kellett volna maradnotok. - Jeleznzzünk, egy hajónak.You were supposed to stay at the grate.
- Most már maradnotok kell, mert Trevor furcsállná, hogy miért mentetek el.Well, now you have to stay because he's gonna wonder why you left.
- Már nem kell fent maradnotok.Dinna need to stay up any longer.
- Tényleg nem muszály itt maradnotok.You don't have to stay.
Addig van hol maradnotok?Do you folks have a place to stay?
- Kinn kell maradniuk.- You got to stay back.
- Ma este itt kell maradniuk.- You'll have to stay here tonight.
- Nekik itt kell maradniuk.- They will have to stay here.
-De most itt kell maradniuk.- But for now, you'll have to stay here.
A Patmos hiszi, hogy a Földön kell maradniuk, és küzdeni Luciferrel a mennybéli helyükért.Patmos believes they're going to have to stay here on earth and fight with Lucifer for their place in Heaven.
"Hadd itt maradjak itt örökre...""l want to stay here forever."
"Nagylelkuen felajánlotta, hogy maradjak nála. "Like tonight, she generously offered me her place to stay...
"Ne...kérj arra, hogy maradjak nyugodt.""Don't...ask me to stay in control."
* Valami kényszerít, hogy maradjak *It makes me want to stay
, hogy oda tudok figyelni a fékezésre,és inkább fékezek csak hogy életben maradjak.And what's good about this car I'm driving it is I can concentrate on braking in the right place, rather than braking to stay alive
! A sarkon túl leszek, maradj itt!I'll be round the corner, stay here!
"...maradj szép.""...stay pretty."
"A" kamera, maradj Annán és a B kamera adjon közelit Adamről!Okay. "A" cam, stay with Anna.
"Azt kívánom, hogy maradj velünk örökre.""We wish you stay with us forever."
"Bármibe is kerül, Bob, azt akarom, hogy maradj.""Whatever it takes, Bob, I want you to stay."
! Asszonyom, maradjon ott!Ma'am, stay right there.
"... és mondták Peternek hogy maradjon távol a farkastól."... and they told Peter to stay away from the wolf.
"A tanárnő megkérte a diákját, hogy maradjon óra után."The teacher asked her student to stay after class.
"A véletlen Isten eszköze, hogy névtelen maradjon.""coincidence is God's way of staying anonymous."
"Ami a seggebben van, maradjon is a seggebben."What happens up my ass stays up my ass.
"A mi sorsunk nem nagyság, és orkán, maradjunk közel a földhöz mikor jön a jégeső.""Our lot is not that of grandeur and gale. Let us stay close to the ground whence we hail."
"A rendőrség szerint maradjunk házon belül."Police told us to stay indoors.
"Jó, de nem maradjunk sokáig.""Fine, but let's not stay there."
"Jól van, maradjunk barátok és egyezzünk meg 5%-ban.""All right, let's stay friends and make a compromise at five."
"Nem, maradjunk." "Nem, Te maradj.""Should we go? No, let's stay. "No, you stay.
"Maradjatok zöldek, maradjatok az erdőben, és továbbra is biztonságban lesztek.Stay green, stay in the woods, stay safe. Good night.
- Azt akarom, hogy Sally-vel maradjatok.- I want you both to stay with Sally. No, that's stupid.
- Azt mondta, maradjatok ki ebből.- She said stay away from it.
- Azt mondtam maradjatok ott!I said stay away from him!
- Azt mondtam, maradjatok veszteg.- I thought I told you three to stay put.
"...hogy maradjanak távol a bátor emberektől!""..to stay away from the courageous people."
"Az utasok maradjanak a fehér vonal mögött."Travellers must stay behind the white line.
"Azért ragasztottam le a szemük, hogy örökre a sötétben maradjanak, ahogy én."I tape their eyes shut "so they stay in e dark forever. "Just like me.
"Ha hallják ezt, maradjanak otthon."If you are hearing this, stay in your homes.
"Ismétlem: maradjanak otthon."I repeat; stay in your homes.
Andy otthon maradó apuka, talán az otthon töltött hétvége ötlete olyan neki, mint neked, hogy hétvégén az irodában maradj.Andy is a stay-at-home dad, So maybe the idea of staying home for the weekend Was like the idea of you staying at the office all weekend.
Nem vagyok nagy "kezdő", de jó "maradó" vagyok.Well, what I lack in immediacy, I make up for in staying power.

Questions and answers about marad conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about marad
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
fáradtire
megadrepay
Different length:
elmaradbe cancelled
lemaradfall behind

Do you know these verbs?

VerbTranslation
leakasztunhook
leoltswitch off
magázaddress someone formally
magyarosítMagyarized
marbite
markolgrasp
megbecstelenítrape
megegyezikmatch
megengedtetikbe allowed
megfelelmeasure up